Försäkringskassan

Högst sjukfrånvaro bland de med kort utbildning och utrikes födda som vistats länge i Sverige

Dela

Att sätta sjukfrånvaron i relation till den del av populationen som faktiskt arbetar – och inte till hela befolkningen i arbetsför ålder – ger en mer rättvisande bild av sjukfrånvaron i Sverige. En ny analys från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaron är klart högre än vad som vanligtvis rapporteras bland de som är yngst och äldst i arbetslivet, hos de som saknar gymnasieutbildning och hos utrikes födda.

Vanligtvis beräknas sjukfrånvaro i Sverige, till exempel sjuk- och sjukpenningtal, utifrån befolkningen i åldern 16 – 64 år. Men när sjukfrånvaron istället relateras till den del av befolkningen som faktiskt arbetar och kan antas ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) så ser resultatet annorlunda ut.

Försäkringskassans nya analys visar bland annat att personer i åldern 60 – 69 som arbetar och har en mer betydande arbetsinkomst har en sjukfrånvaro på 17,8 dagar per år och att personer som saknar gymnasieutbildning har en sjukfrånvaro på 21,8 dagar per år – detta jämfört med snittet 12,8.

Analysen visar också att utrikes födda med vistelsetid i Sverige som överstiger 10 år har ett sjuktal på 17,2 dagar vilket förklaras av att personer i denna grupp i högre grad arbetar inom yrken med större arbetsmiljöbelastningar och högre sjukfrånvaro, bland annat inom välfärdstjänstesektorn.

– Den här analysen visar att det finns utsatta grupper på arbetsmarknaden som inte syns i statistiken när man jämför med hela befolkningen, men som blir tydligt när vi som nu relaterar det till de som faktiskt har ett jobb. Det är ett viktigt underlag för att kunna rikta åtgärder mot särskilda grupper och förhållanden, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan och författare till rapporten.

Analysens viktigaste resultat:

• I grupper som i lägre grad arbetar, till exempel de allra yngsta och äldsta i arbetslivet, är sjukfrånvaron klart högre om sjukpenningdagarna relateras till de som faktiskt arbetar.

• Om inte hänsyn tas till i vilken grad personer utan gymnasieutbildning arbetar, framgår inte att sjukfrånvaron är allra högst bland de med kort utbildning.

• Jämfört med inrikes födda har utrikes födda med kort vistelsetid lägre sjukfrånvaro och de med lång vistelsetid högre sjukfrånvaro.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av sekretesslagstiftningen28.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Försäkringskassan föreslår att reglerna som styr sekretessen mellan myndigheter ses över. Det är innebörden i en skrivelse som nyligen lämnats till regeringen. Idag begränsar sekretess myndighetens arbete med att förhindra brottslighet inom socialförsäkringen. Om det blev lättare för Försäkringskassan att till exempel få information från Skatteverket skulle fler felaktiga utbetalningar kunna förhindras.

[Red-info] Försäkringskassans statistik nu tillgänglig för eget sök23.2.2021 09:00:00 CET | Nyheter

Från och med nu har Försäkringskassans statistik om socialförsäkringen ett nytt gränssnitt. Det innebär att användare själva kan ta fram statistik direkt ur Försäkringskassan statistikdatabas och filtrera resultatet utifrån olika variabler. Resultatet presenteras sedan antingen som ett diagram (graf eller staplar) eller som tabell och resultatet kan också exporters som Excel-fil. Ofta presenteras statistiken tillsammans med en kommentar, detta för att den ska sättas i ett sammanhang och bli enklare att förstå. Statistikportalen nås via www.fk.se/statistik. Samtidigt införs en ny funktion där man kan filtrera bland Försäkringskassan publikationer, till exempel analyser, prognoser, svar på regeringsuppdrag och andra rapporter, för att enklare hitta relevant material. Detta nås genom https://www.fk.se/statistik/publikationer#/ För att få hjälp eller ställa frågor kring statistik och publikationer som rör socialförsäkringen eller Försäkringskassan kommer den bevakade brevlådan statistikenh

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum