Inera AB

Högt betyg till 1177 Vårdguiden på telefon

Dela

Invånarna är mycket nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon. Det visar Nöjd-kund-index, NKI, som gjordes hösten 2020. Främsta orsaken till att de är nöjda handlar om trovärdigheten i sjuksköterskornas råd.

1177 är det nationella telefonnumret för sjukvårdsrådgivning via telefon dit alla invånare kan ringa var än de befinner sig i landet, dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer behov av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Under 2020 ringde nära 6,3 miljoner till 1177 vilket kan jämföras med året innan då drygt 4,9 miljoner ringde. Aldrig någonsin har det ringt så många till 1177. Trots det ökade trycket visar NKI-resultatet för 2020 att de som ringer är mycket nöjda. Nöjd-kund-index ligger på 81 vilket med god marginal ger mätmodellens högsta betyg: mycket nöjd. Om man jämför med föregående mätning har NKI-värdet minskat något från 2018 då det låg på 83. NKI-värden över 75 innebär att användarna anses mycket nöjda.

Nöjdheten hos användarna av 1177 Vårdguiden på telefon mäts varannan höst och 2020 svarade 4 514 på enkäten. Samtliga som svarade hade nyligen ringt in till tjänsten och fått rådgivning av en telefonsjuksköterska. Resultat presenteras på nationell nivå och per region.

Den främsta orsaken till att de som ringde var nöjda var trovärdigheten i telefonsjuksköterskans råd. Det område där det fanns störst förbättringspotential var telefonkön. Enligt undersökningen var det många som upplevde att svarstiden var för lång. Den främsta anledningen till de längre svarstiderna handlade om det enorma tryck som telefonin fick under 2020 på grund av covid-19-pandemin.

- Det är glädjande att många är så nöjda med vår tjänst. Sjuksköterskorna som svarar på telefon runt om i landet har gjort ett helt fantastiskt jobb inte minst i år då trycket har varit mycket stort. Pandemin orsakade en enorm tillströmning av samtal som ingen kunnat förutse. Trots det lyckades sjuksköterskorna upprätthålla tillgänglighet till tjänsten på ett fantastiskt sätt, säger Anette Thalén, sektionschef med ansvar för 1177 Vårdguiden på telefon, på Inera.

1177 Vårdguiden på telefon är ett samarbete med 21 regioner. Varje region driver och ansvarar för sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, vilket innebär att den som ringer numret 1177 i första hand kommer till sjukvårdsrådgivningen i den region där man befinner sig. Regionerna anställer sina egna sjuksköterskor. Alla regioner bedriver sjukvårdsrådgivning i egen regi utom Region Stockholm som har en upphandlad utförare. Inera ansvarar för det medicinska rådgivningsstödet som sjuksköterskorna använder, för it- och telefonisystemen i 20 av de 21 regionerna samt för varumärket 1177 Vårdguiden.

Om NKI

Statistiska centralbyrån (SCB) har skapat en modell som använts för att utvärdera 1177 Vårdguiden på telefon. Målgruppen är personer som ringer 1177 Vårdguiden på telefon och urvalet har tagits fram genom att de som ringer 1177 får en automatisk fråga i talsvaret om de vill delta i en intervju. Datainsamlingen görs både via webbenkäter och telefonintervjuer. På www.scb.se beskrivs skalan på följande sätt: - ett betygsindex under 40 kan klassas som ”inte godkänt” medan gränsen för ”nöjd” går vid 55 och ett betygsindex på 75 eller högre indikerar ”mycket nöjd”.

Bilder

Om

Inera AB
Inera AB
Tjärhovsgatan 21
118 93 Stockholm

Reception: 0771-25 10 10https://www.inera.se/

Om Inera

Inera är ett hälso- och infrastrukturbolag som koordinerar och utvecklar digitala lösningar till regioner och kommuner främst inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård. Företaget ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner. Exempel på tjänster är 1177, Nationella patientöversikt, kunskapsstöd genom Vårdhandboken och ett landsomfattande nätverk genom Sjunet. De digitala lösningarna används av invånare, medarbetare och beslutsfattare. Idag utvecklar och förvaltar Inera ett 40-tal tjänster.

 

 

 

Följ Inera AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Inera AB

1177 Vårdguiden - främsta valet för hälsoråd kring covid-194.5.2021 14:23:58 CEST | Pressmeddelande

Den som är orolig för sin egen eller någon annans hälsa på grund av covid-19, vänder sig i första hand till 1177 Vårdguiden för att få råd. 1177 Vårdguiden är regionernas samlade kanaler och erbjudanden till invånarna, som i stort sett alla känner till och allt fler vänder sig till som ett första steg då de behöver vägledning. Under 2020 gjordes 175 miljoner besök och nära 100 miljoner inloggningar på 1177.se.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum