Trä- och Möbelföretagen

”Högt löneavtal i utmanande tider” - lönemärket satt för svensk arbetsmarknad

Dela
Efter intensiva slutförhandlingar är löneavtalen för svensk industri klara. Arbetsgivarna och Facken inom industrin har enats om ett löneavtal med ett sammanlagt avtalsvärde på 7,4 procent i ett 24 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2025. Därmed är också märket satt - den lönenivå som industrins parter enas om och som blir vägledande för hela arbetsmarknaden.
Anna Freij, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF). /Foto: Juliana Fälldin
Anna Freij, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF). /Foto: Juliana Fälldin

TMF:s förhandlingschef Anna Freij intygar att förutsättningarna inför årets avtalsrörelse har varit oerhört utmanande med ett historiskt högt utgångsbud (4,4 procent) från Facken inom industrin, men menar att det slutna avtalet nu har förutsättningar att skapa stabilitet på svensk arbetsmarknad.

-  Det är ett högt löneavtal i utmanande tider och vi kan konstatera att förhandlingarna har skett under väldigt svåra omständigheter. Trots det har vi lyckats träffat ett flerårigt avtal vilket är positivt. Det bidrar till förutsägbarhet och stabilitet för våra medlemsföretag och för svensk arbetsmarknad i stort, något som är särskilt viktigt i dessa tider, säger Anna Freij, förhandlingschef på TMF.

Hon påpekar dock att nivåerna är höga - sett till det ekonomiska läget.
Kostnadsökningarna i avtalet blir 4,1 procent år 1 respektive 3,3 procent år 2, vilket ger ett sammanlagt avtalsvärde på 7,4 procent.

-  Stora delar av branscherna har gått igenom ett oerhört tufft år och många medlemsföretag har en mycket begränsad betalningsförmåga, vilket inte minst gäller småhusindustrin. Vi ser en konstant ökning av neddragningar, låga orderingångar och vi har företag som är inne på sin tredje varselvåg. Vi är nära den gräns som våra medlemmar har möjlighet att klara av.

TMF:s vd David Johnsson understryker de allvarliga förutsättningarna:

- Vi har en särskilt prekär situation med stora varsel på trähussidan och deras underleverantörer samtidigt som ränteläget, inflationen och kraftigt stigande kostnader drabbar hela industrin. Det har inneburit att svåra avvägningar varit nödvändiga för att nå en överenskommelse. Vi som parter till Industriavtalet har också ett särskilt ansvar mot hela resten av arbetsmarknaden att leverera ett normerande avtal i god tid, även i svåra tider.

Det nya avtalet löper från och med imorgon, den 1 april 2023, till och med den 31 mars 2025.

Inför 2023 års avtalsförhandlingar gick Facken inom industrin ut med ett lönekrav på 4,4 procent - det högsta i modern tid. I första avtalsbudet, den 23 mars, tackade sedan arbetsgivarna ja till tvåårigt avtal med sammanlagt avtalsvärde på 6,5 procent medan Facken inom industrin sa nej.

Industriavtalet: Sedan 1997 är Trä- och Möbelföretagen en av parterna i Industriavtalet tillsammans med elva andra bransch- och arbetsgivarorganisationer inom industrin.
Arbetsgivarorganisationerna inom industrin är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna, Gröna arbetsgivare, TEKO, Grafiska Företagen samt Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Läs mer om Avtal 2023tmf.se/avtal-2023 samt i TMF:s övriga kanaler.

För mer information, kontakta gärna:

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anna Freij, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF). /Foto: Juliana Fälldin
Anna Freij, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF). /Foto: Juliana Fälldin
Ladda ned bild
Anna Freij, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF). /Foto: Juliana Fälldin
Anna Freij, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF). /Foto: Juliana Fälldin
Ladda ned bild

Om

Trä- och Möbelföretagen
Storgatan 19,
102 04 Stockholm

08-762 72 50https://www.tmf.se/

Om Trä- och Möbelföretagen (TMF)
Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har sammantaget cirka 30 000 personer anställda.

Följ Trä- och Möbelföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen, TMF, presenterar TMF i siffror och TMF:s Omvärldsanalys 1 2023: Fortsatt exportökning för svensk möbelindustri – trots oroliga tider18.4.2023 08:03:55 CEST | Pressmeddelande

Ett osäkert säkerhetspolitiskt läge, höga räntor och inflation med prishöjningar som följd har präglat det gångna året för svensk trä- och möbelindustri. Men trots stora ekonomiska utmaningar och en konjunkturnedgång som hotar går möbelindustrin fortsatt framåt. Samtidigt slår konjunkturen allt hårdare mot småhusbranschen.

”Nära smärtgränsen” – men TMF säger ja till första avtalsbudet för industrin24.3.2023 15:02:45 CET | Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, säger ja till första avtalsbudet, den så kallade hemställan, som parterna inom industrin tog emot från OpO, de opartiska ordförandena, under torsdagen. Avtalsförslaget sträcker sig över två år, är inte uppsägningsbart, och innehåller en kostnadsökning på 3,7 procent första året och 2,8 procent det andra, dvs ett sammanlagt avtalsvärde på 6,5 procent.

Markant sänkning av småhusprognosen21.3.2023 07:55:27 CET | Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s färska prognos för påbörjade småhus 2023 sätts till 7 500 stycken, vilket är en minskning med 3 000 jämfört för med ett halvår sedan. Såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en vikande orderingång orsakat av en global, finansiell osäkerhet, inflation samt skenande energipriser. För flerbostadshus har orderingången minskat med 61 procent för andra halvåret 2022 (jämfört med motsvarande period 2021). Det visar årets första Trähusbarometer, som innehåller statistik från TMF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum