Universitetssjukhuset Örebro

Hudbakterie kan ge allvarlig protesinfektion

Dela

Forskning på Universitetssjukhuset Örebro visar att en vanlig hudbakterie kan orsaka en allvarlig protesinfektion i höftleden. ”Det är framförallt i samband med viss typ av kirurgiska snitt och övervikt hos patienten”, säger forskaren Peter Wildeman.

Protes som används vid höftledsoperation. Foto: Elin Abelson, Region Örebro län.
Protes som används vid höftledsoperation. Foto: Elin Abelson, Region Örebro län.

Varje år får cirka 18 000 patienter sin höftled opererad med en protes. Genom de nya forskningsresultaten har sjukvården nu mer information om vad som orsakar ledprotesinfektion och hur det går att förebygga.

– Vi såg att patienter med multisjuklighet och hög ålder påverkar behandlingsresultatet negativt liksom förekomsten av antibiotikaresistens, säger Peter Wildeman, överläkare på ortopediska kliniken och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Livskvaliteten påverkas men förbättras genom ny kunskap

Människor som drabbas av en ledprotesinfektion i höftleden kan på lång sikt få en försämrad livskvalitet och höftfunktion.

– Bidragande orsaker till försämrad livskvalitet är kvinnligt kön, hög ålder, många omoperationer och då patienten har fått ett lateralt jämfört med ett bakre höftsnitt under operation. Mina forskningsresultat gör att vi kommer att kunna ta hand om de här patienterna bättre, säger han.

Han nämner dels ökad vaksamhet för nya bakterier om man ändrar operationssnitt. Det finns olika fördelar respektive nackdelar med de vanligaste kirurgiska snitten vid höftproteskirurgi.

Hudbakterien Staphyloccocus aureus är en av de vanligaste orsakerna till ledprotesinfektioner. Om det visar sig att bakterien har antibiotikaresistens bör man direkt överväga en utbytesoperation av protesen då det är sämre med många omoperationer för patienten.

– Vi bör fokusera på tidig upptäckt av infektioner och optimering av omhändertagandet för att minska de svåra konsekvenserna av en ledprotesinfektion, avslutar han.

Vid frågor kontakta
Peter Wildeman
Överläkare
Ortopediska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: peter.wildeman@regionorebrolan.se
Telefon: 019 - 602 53 15

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Protes som används vid höftledsoperation. Foto: Elin Abelson, Region Örebro län.
Protes som används vid höftledsoperation. Foto: Elin Abelson, Region Örebro län.
Ladda ned bild
Forskaren Peter Wildeman. Foto: Elin Abelson, Region Örebro län.
Forskaren Peter Wildeman. Foto: Elin Abelson, Region Örebro län.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Miljonanslag till utveckling och forskning - sjuksköterskestudenter ska stärka välfärdstekniken på särskilda boenden20.12.2021 10:29:23 CET | Pressmeddelande

Vinnova har beviljat 2 miljoner kronor till ett projekt om välfärdsteknik i samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro län och sex kommuner i länet. ”Tanken är att välfärdstekniken ska öka livskvalitén för brukarna och ge en förbättrad arbetssituation för medarbetarna som arbetar på särskilda boenden”, säger Ylva Nilsagård, forskningsledare för Nära vård inom Region Örebro län.

Teknik kan hjälpa studenter att förbereda sig inför verksamhetsförlagd utbildning17.12.2021 10:07:36 CET | Pressmeddelande

Under utbildningen för att bli sjuksköterska eller läkare ingår verksamhetsförlagd utbildning, så kallad VFU. Det finns olika tekniska lösningar som skulle kunna hjälpa studenterna att få ut mer av sin kliniska praktik. För att undersöka hur behoven ser ut bland studenterna inför sin VFU har Vinnova delat ut 2 miljoner kronor till ett projekt som drivs av Örebro universitet och Region Örebro län.

Örebroare med på lista över världens mest framstående forskare19.11.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

På listan med över 6 600 betydande forskare i världen är cirka 50 forskare från Sverige. En av dem är Magnus Unemo, molekylär mikrobiolog på Universitetssjukhuset Örebro och docent på Örebro universitet. ”Jag känner mig enormt hedrad att omnämnas på denna lista tillsammans med många mycket prominenta forskare i allehanda discipliner och från många länder globalt”, säger han.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum