Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hur blir förskolan och skolan bäst för de med synnedsättning eller blindhet?

Dela

Alla barn och elever med synnedsättning eller blindhet går i vanliga skolor och förskolor sedan mitten av 1980-talet. Vad säger forskningen ger den bästa lärmiljön? En stor mängd forskning har nu sammanställts av SPSM.

- Vi har sammanställt resultaten från 78 forskningsartiklar eftersom vi ser att bristen på kunskap gör att det finns risk att eleverna får en utbildning med lägre kvalitet, säger Aurora Lindberg, chef för området Kunskapsutveckling på SPSM.

Kort sammanfattat visar forskningen att det är viktigt att eleven är delaktig i undervisningen och i kamratgruppen. För att lyckas med det krävs att lärare har förståelse för synnedsättningens konsekvenser och kunskap om hur undervisningen kan tillgängliggöras och anpassas. Lärare behöver omges av en stöttande organisation för att ha förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag, till exempel behöver de få möjligheter till fortbildning.

- Vi har valt att kalla skriften ”Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning” just med anledning av att delaktigheten är så avgörande, säger Karin Fröding, en av projektledarna bakom forskningsöversikten.

Forskningen lyfter även fram behovet av visuell, auditiv och taktil anpassning av den fysiska miljön, så den blir tillgänglig för eleven. Dessutom betonas att det är viktigt att arbeta med strategier för att underlätta den sociala delaktigheten. Betydelsen av lärares attityder och förväntningar på eleven beskrivs också.

- Det vi ser i forskningen är att eleverna med synnedsättning vill mötas av samma höga förväntningar som övriga elever och att läraren tror på att de kan klara av saker, avslutar Kim de Verdier, forskare vid Stockholms universitet och psykolog på SPSM.

Ladde ner forskningsöversikten: Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning.

Forskningsöversikten kommer att presenteras på ett direktsänt lanseringswebbinarium den 31 maj klockan 15.00 till 16.00. Mer information och anmälan.

För mer information och intervju kontakta:

SPSM:s presstjänst, telefon: 010-473 50 51, e-post: press@spsm.se.

Nyckelord

Bilder

Om

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand

010 473 50 00https://www.spsm.se/

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, skolor, vuxenutbildningar och förskolor i hela landet. Vi erbjuder expertkunskap, kurser och konferenser inom specialpedagogik. Genom rådgivning och utredning arbetar vi nära skolor och förskolor i landets alla län. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Följ Specialpedagogiska skolmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Specialpedagogiska skolmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum