Norrköpings kommun

Hur mår Norrköpings ungdomar? Resultat och analys av ungdomsenkäten Om mig

Dela

Coronapandemin har påverkat livet och samhället på många olika sätt, inte minst för unga. En ny rapport från kommunstyrelsens kontor visar att ungdomars hälsa har påverkats både positivt och negativt av pandemin. De flesta ungdomar i Norrköping är nöjda med sin fritid och ser positivt på framtiden, samtidigt ökar den psykiska ohälsan, framförallt bland tjejer på gymnasiet.

Rapporten ”Hur mår Norrköpings ungdomar?”, som presenteras för kommunstyrelsen den 17 maj, lyfter skola, psykisk hälsa, social relationer, fritid och levnadsvanor som områden där ungdomar påverkats både negativt och positivt av pandemin. Utgångpunkten för rapporten är ungdomsenkäten ”Om mig” som elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet har svarat på under hösten 2020. I enkäten har ungdomarna haft möjlighet att i fritext svara på vilket sätt pandemin påverkat dem.

– Analysen av ungdomarnas fritextsvar ger en dubbel bild av konsekvenserna av den pågående pandemin. De beskriver negativa konsekvenser i form av en ökad psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet och en mer ohälsosam livsstil. Samtidigt lyfts positiva beskrivningar av i form av minskad press och stress, mer tid för reflektion och till att umgås med familj och vänner, säger folkhälsostrateg Sara Birgersson.

I rapporten går det också att se hur distansundervisningen för gymnasieelever har påverkat elever olika. Vissa upplever den som negativ medan andra upplever den som positiv.

– Syftet med rapporten är att följa utvecklingen av livsvillkoren för unga i Norrköping. Enkäten ger oss värdefull information för att kunna få en bild av hur unga mår. Vi kan se trender och det hjälper oss att se  vilket behov av insatser för att stärka våra barn och unga det finns. Detta känns extra angeläget med tanke på pandemin och dess konsekvenser, säger Eva-Britt Sjöberg (KD).

Viktiga resultat i korthet:

  • Den psykiska ohälsan ökar samtidigt finns det en positiv tro på framtiden

  •  Minskad tillit till andra människor men fler nära vänskapsrelationer

  • Minskad fysisk aktivitet och ökad konsumtion av snus bland både tjejer och killar

  • Bättre arbetsro i skolan och mindre skolk

  • Trots pandemin trivs de flesta med sin fritid

Ungdomsenkäten Om mig:

Ungdomsenkäten Om mig är en webbaserad enkät som har genomförts årligen sedan 2014. Enkäten innehåller fem frågeområden som berör familj och vänner, hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid samt livet och framtiden. Enkäten genomförs av samtliga kommuner i Östergötland och är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen i Östergötland.

Det är elever i åk 8 i grundskolan och åk 2 på gymnasieskolan som varje år får möjlighet att svara på ungdomsenkäten Om mig. Samtliga skolor, både kommunala och privata, har möjlighet att genomföra enkäten. Rapporten bygger på resultat från ungdomar som har uppgett att de bor i Norrköpings kommun och som antingen går i åk 8 i grundskolan eller åk 2 på gymnasieskolan. Det innebär att man har Norrköping som boendekommun, men kan gå i skola i annan kommun i länet som också deltar i enkäten. Resultatet finns även för respektive deltagande skola, det vill säga resultat på skolnivå. Deltagande skolor får varje år ta del av sitt eget resultat. År 2020 var svarsfrekvensen 70 procent både i grundskolan och på gymnasieskolan.

Rapporten finns bifogad detta utskick.

Kontakt:
Eva-Britt Sjöberg (KD)
Titel: Kommunalråd och ansvarig för folkhälsofrågor
Telefon: 076-762 03 53

Sara Birgersson
Titel: Folkhälsostrateg, Norrköpings kommun
telefon: 011- 15 11 61

_____________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Dokument

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum