Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

I fokus på MUCF:s rikskonferens: ”Ungas inflytande är en förutsättning för kloka beslut ”

Dela
Foto: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Foto: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Hur kan unga få inflytande och möjlighet att påverka demokratiska processer?

Den frågan är i fokus på den rikskonferens som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar den 27 och 28 november. Bland huvudtalarna finns kultur- och demokratiminister Amanda Lind, klimataktivisten Andreas Magnusson och Åsa Ekman som är expert på barnkonventionen.

- Det är viktigt att unga kan vara med och påverka. Ungas inflytande är en förutsättning för att vi ska kunna fatta kloka beslut, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rikskonferensen har arrangerats sedan mitten av 1990-talet och startades av dåvarande Ungdomsstyrelsen. Syftet är att sprida kunskap om och inspirera till statliga, regionala och lokala initiativ för att förbättra ungas sociala inkludering och delaktighet i samhället. Den riktar sig till människor som jobbar med eller tar beslut som rör unga och civilsamhället, till exempel politiker, tjänstepersoner, lärare och fritidsledare. Konferensen samlar varje år cirka 800 personer och årets tema är ”Ungas inflytande”.

- I fjol hade vi inte möjlighet att arrangera rikskonferensen på grund av omlokaliseringen till Växjö. Därför är det extra roligt att vi nu återigen kan bjuda in till det som kanske är den viktigaste mötesplatsen för alla i Sverige som arbetar med och tar beslut om ungdoms- och civilsamhällesfrågor, säger Lena Nyberg. 

Under MUCF:s rikskonferens genomförs totalt 27 seminarier, både i egen regi och i samverkan med en rad olika aktörer; myndigheter, regionförbund, kommuner, civilsamhällesorganisationer och andra organisationer.

Ger verktyg och metoder

Huvudtalarna på konferensen är kultur- och demokratiminister Amanda Lind, MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, Carl Heath, särskild utredare för det demokratiska samtalet, Andreas Magnussonsom är aktiv i den globala klimatrörelsen Fridays for Future, journalisten och folkbildaren Per Grankvistsamt Åsa Ekman, expert på barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020.

- Tanken är att varje deltagare ska kunna välja sin egen inriktning under rikskonferensen och få med sig verktyg och metoder som de verkligen kan ha nytta av i sitt arbete.På rikskonferensen presenteras också flera exempel på lyckade lokala och regionala projekt för att öka ungas inflytande, säger Lena Nyberg.

Skolan har viktig roll

Flera av Sveriges forskare inom frågor som rör demokrati och ungas inflytande finns på plats och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, bland andra Lars Trädgårdh, professor vid Ersta-Sköndals högskola, Shade Amao från Institutet för demokrati och dialog, IDEDI, Linda Hiltunen, doktor i sociologi vid Linnéuniversitetet, Michele Micheletti, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Skolan har en viktig roll för att unga ska inkluderas i demokratiprocesser. Samtidigt visar utvärderingar av skolval till riksdagen och EU att skolans demokratiuppdrag får olika utfall beroende på klass, genus och etnicitet. Johan Lilly Gyberg från Skolverket, Charlotta Granath, förstelärare i SO-ämnen och författare till boken Demokratiuppdraget i skolan och Ebba Kock, ordförande i Sveriges elevkårer samtalar om hur skolan kan arbeta för att stoppa ett demokratiskt utanförskap.

Lokala exempel på inflytande

I mer än 15 år har svenska beslutsfattare använt sig av ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att få en bild av ungas syn på bland annat demokrati, arbete och framtidsvisioner.MUCF:s utvärdering visar att 7 av 10 kommuner menar att Lupp lett till förändringar av ungdomspolitiken. På årets rikskonferens berättar tjänstepersoner, unga och politiker från flera kommuner – bland annat Örnsköldsvik, Lund, Växjö och Region Gävleborg - om hur de lyckats föra in ungdomsperspektiv lokalt, vilka resultat de fått.

Under rikskonferensen presenterar MUCF också sin årliga FOKUS-rapport som är en del av myndighetens uppföljning av de ungdomspolitiska målen.

- Fokusrapporten bygger dels på en enkät som vi gjort tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, dels på så kallade fokusgruppsintervjuer med unga i olika delar av landet, säger Lena Nyberg.

I ”FOKUS 19” ges en bild av hur många kommuner som aktivt arbetar med att öka ungas inflytande och hur det sker. I rapporten berättar unga också om sina erfarenheter och upplevelser av inflytande på lokal nivå.

Psykisk ohälsa och utsatta grupper

Andra frågor som lyfts särskilt på rikskonferensen är situationen för unga som varken arbetar eller studerar, för unga med olika funktionsvariationer, för unga hbtq-personer och den ökande andelen unga med upplevd psykisk ohälsa. Del tre i MUCF:s stora attityd- och värderingsstudie visar att allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen.

- Vi kan inte säkert säga vad som orsakar att allt fler unga, framförallt tjejer, upplever symtom på psykisk ohälsa. Det finns säkert många orsaker och de varierar mellan olika grupper av unga, säger Lena Nyberg.

- Däremot vet vi att vissa grupper, till exempel unga hbtq-personer, är mer utsatta för mobbning och utfrysning i skolan än andra unga. 24 procent av unga hbtq-personer avstår från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. Vi vet också att unga hbtq-personer löper större risk att utsättas för våld än andra unga.

MUCF:s rikskonferens arrangeras den 27-28 november 2019 i Folkets Hus i Stockholm. Konferensen startar den 27 november klockan 10:00 och avslutas den 28 november klockan 15:00.

Länk till film där generaldirektör Lena Nyberg berättar om varför rikskonferensen är så viktig

Länk till film Nedräkning till MUCF:s rikskonferens 2019

Länk till film där MUCF:s medarbetare berättar om ”Unga som varken arbetar eller studerar”

Länk till film där Linus Wellander, moderator på MUCF:s rikskonferens, hälsar välkommen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Foto: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

52 projekt får dela på 38 miljoner kronor: ”Rekordmånga ansökningar om bidrag i år”28.5.2020 13:51:57 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 38 miljoner kronor i statsbidrag till 52 projekt. Det är projekt som rör ungas organisering, att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet samt att motverka eller förebygga rasism och intolerans. - Vi har i år haft betydligt fler ansökningar om projektbidrag, 230 stycken jämfört med 140 i fjol, en ökning med nästan 65 procent. Flera nya organisationer har sökt om bidrag och vi ser i år även flera exempel på nya typer av projekt och även nya ämnesområden, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF. Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF förd

Coronakrisen slår hårt mot organisationer: ”Viktiga röster i samhällsdebatten drabbas”25.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Civilsamhället påverkas starkt av coronaviruset. Många organisationer kämpar med minskade intäkter från exempelvis försäljning, deltagar- och medlemsavgifter, gåvor och sponsring. Samtidigt ökar behovet av sociala insatser och stöd till utsatta grupper. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Coronakrisen påverkar inte bara organisationernas ekonomi negativt. Den ändrar även förutsättningarna att bedriva påverkansarbete vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för demokratin. Om civilsamhällets viktiga organisationer försvagas så riskerar vi att förlora viktiga röster i samhällsdebatten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF ska, på uppdrag av regeringen, årligen följa utvecklingen av det civila samhällets villkor. Årets rapport bygger på statistik från åren 2012 till 2018 (totalt data från 2 811 föreningar), samt intervjuer med ett tjugotal ideella föreningar under början av 2020. Mot bakgrund av coronapandemin utfördes även en mi

Analys från MUCF: Fler unga riskerar att hamna i långvarigt utanförskap efter coronakrisen7.5.2020 09:19:32 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har analyserat hur coronakrisen påverkar ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller studerar. - Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap. Det är viktigt att rikta insatser och vidta åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar. Sådana insatser leder till besparingar för samhället på lång sikt och att det minskar de ungas personliga lidande och ekonomiska utsatthet, säger generaldirektör Lena Nyberg. En av fyra av de unga som lämnade uvas-gruppen för arbete eller sysselsättning mellan åren 2004-2007 hamnade under lågkonjunkturen 2008 åter utanför arbete och studier. Drygt hälften av 16-19-åringarna i 2004 års uvas-grupp var utan arbete och studier när de fyllde 29 år, för 20-24 åringarna var det drygt en av tre. MUCF har även intervj

Rekordmånga elever röstade - men få friskolor, särskolor och yrkesprogram deltog i skolvalen30.4.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Rekordmånga elever (totalt 450 000) röstade vid skolvalet till riksdagen 2018 och till EU-parlamentet 2019. Valdeltagandet ökade med 16 respektive 47 procent jämfört med skolvalen 2014, visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Men det finns stora skillnader i landet. Skolor med yrkesprogram och särskolor arrangerar sällan skolval. Friskolor arrangerar skolval i betydligt lägre grad än kommunala skolor. De första skolvalen till riksdagen anordnades i slutet av 1960-talet och 1998 började valresultaten att sammanställas nationellt. Sedan 2002 har MUCF, på uppdrag av regeringen, samordnat skolval till riksdagen på grund- och gymnasieskolor och sedan 2014 även till Europaparlamentet. Vid Skolval 2018 och 2019 samarbetade MUCF med Skolverket, Valmyndigheten, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer, Europeiska ungdomsparlamentet Sverige och Ung media Sverige. Flera andra organisationer genomförde olika projekt om demokratifrågor. Alla högstadie- och gymn

MUCF välkomnar nytt regeringsuppdrag: ”Viktigt att civilsamhället får stöd i dessa tider”  9.4.2020 16:19:54 CESTPressmeddelande

Med anledning av coronaviruset får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nu i uppdrag av regeringen att skapa samverkan kring kommunikation med civilsamhällets organisationer. - Civilsamhället är alltid en viktig aktör i samhället och i tider av kris blir deras roll ännu tydligare. Organisationer och nätverk är ofta snabba att ställa om sin verksamhet för att möta nya behov. Vi kommer omgående att starta en dialog med civilsamhället för att säkra behovet av information så att de kan få del av till exempel stödinsatser, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) slår hårt även mot civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade aktiviteter kan inte genomföras och flera organisationer är oroliga för sin ekonomi och överlevnad. Det finns stor osäkerhet för bristande resurser och hur man ska kunna fortsätta sitt arbete. Regeringen vill nu försäkra sig om att civilsamhällets organisationer får den information som de be

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum