Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik fattade idag bland annat två beslut för att underlätta nybyggnationer i kommunen

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 februari 2021. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Ska utreda områden för nybygge

Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Lars Näslund (M) att kommunen ska se över vilka områden som kan erbjudas för byggande i kommunen och upprätta detaljplan för området mellan Bodum och Lakasund vid Sörängesberget och utreda förutsättningarna för exploatering av området.

Ska utreda hantering av detaljplaner

Örnsköldsviks kommun ska utreda vilka förändringar i hanteringen av äldre detaljplaner som kan göras för att underlätta byggande i kommunen, föreslår kommunstyrelsen. Detta efter en motion från Andreas Jansson (C), Annica Jonsson (M), Hanna Sydhage (KD) och Anna-Lena Lindberg (C).

Måltids- och livsmedelspolicy till fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta den reviderade måltids- och livsmedelspolicyn. Policyn ger riktning och ambition för måltiderna och omfattar kommunens förskolor, skolor, äldreboenden, hemmaboende pensionärer och boende på kommunens LSS-boenden samt den kommunala koncernen i stort vid representation.

Strategi för tillgänglighet och delaktighet antagen

Kommunstyrelsen antog idag en ny strategi för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning för åren 2021-2024. Den ersätter det tidigare styrdokumentet ”Handikappolitiskt program”. Strategin ska vara styrande och ett stöd för kommunen att kvalitetssäkra de kommunala verksamheterna för ökad delaktighet och tillgänglighet. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att anta en likalydande strategi.

Ställer sig bakom Filmregion Västernorrland

Örnsköldsviks kommun ställer bakom avsiktsförklaringen om Filmregion Västernorrland som Scenkonst Västernorrland tagit fram. Syftet är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat som bidrar till tillväxt och sysselsättning. Övriga tänkta parter är Region Västernorrland, länets kommuner och andra regionala aktörer.

Övriga ärenden:
Yttrande, nödvattenplan

Yttrande, förslag på kommunens politiska organisation 2.0

Yttrande angående bostadsprojekt, Österås 1:112

Yttrande, uppföljande granskning av kommunens kompetensförsörjning

Yttrande, reviderat Umeåregionen, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott KS

Redovisning av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner KS

Ytterligare information:
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 85

Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47

Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Digital omställning – coronadrabbade branscher i fokus för nytt projekt27.5.2021 09:52:40 CEST | Pressmeddelande

Örnsköldsviks kommun har beviljats 4,3 miljoner kronor i projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden i Mellersta Norrland för att stödja företagens digitala omställning och stärka stadens företags möjlighet till återhämtning efter pandemin. Hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag genom digital omställning är målet för det tvååriga projektet ”Digistad Örnsköldsvik”

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum