Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd 11 juni

Dela

Nedan följer ett par av de ärenden som tas upp på samhällsplaneringsnämndens möte tisdag 11 juni.

Programområde för Norra Himmelstalund.
Programområde för Norra Himmelstalund.

Program för Norra Himmelstalund inom Himmelstalund.
Himmelstalund har en mycket lång fornhistoria men också en modernare industrihistoria på norra sidan av Strömmen som nu går in i ett nytt skede. Den södra sidan med funktioner främst för fritidsändamål behöver utvecklas och är en naturlig fortsättning på stadsutvecklingen i Sandtorp. Ett projekt skapas för hela Himmelstalund för att hålla samman planeringen inklusive förbindelser mellan norr och söder samt för kollektivtrafik.

Himmelstalund kommer att bli en stadsdel som kommer att innehålla bostäder, kommersiell och offentlig service men också en rad anläggningar för rekreation och fritid. Inom området kommer det också att finnas ett stort antal arbetsplatser av olika slag. När Himmelstalund är färdigutbyggt runt år 2035 kommer det kunna ge boenden för över 4000 personer. Det innebär att över 2000 bostäder kan skapas här. Antalet bostäder föreslås fördelas jämnt mellan norra och södra delen.  

Programarbetet syftar till att ta ett helhetsgrepp över norra delen av Himmelstalundsområdet och sätta ramarna för pågående och framtida utveckling. Strategin är att på kort och medellång sikt prioritera verksamheter inom området. På längre sikt kan området utvecklas för stadsbebyggelse.

Detaljplan för fastigheterna Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7
Området omfattas idag dels av stadsplanen och stadgar från 1874 och dels av två olika detaljplaner från 1990 och 2013. Markanvändning som tillåts i dagsläget är centrumverksamhet, handel och användning som är anpassat till de befintliga byggnadernas kulturhistoriska värden. Planområdet har sedan 1700-talet och fram till 1900-talets mitt varit bebyggt med trähus där det har varit bland annat apotek och handelsgård. ”Sista supen” och Bergslagsgården är bland de få byggnaderna som står kvar.

En ny detaljplan för området skulle syfta till att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av bostäder, centrum verksamheter och kontor samt med inslag av grönska. Samtidigt skulle den ge skydd åt kulturhistoriska värden, bekräfta Kärleksparkens status som allmänt tillgängligt parkområde och skapa förutsättningar för ett nytt allmänt tillgängligt stråk till och från Kärleksparken.

Utformning av ny bebyggelsekommer att visa hänsynstagande till Industrilandskapets kulturhistoriska bebyggelse och samtidigt spegla nutiden. Utformning av ny bebyggelse inom fastigheten Bergsbron 7 kommer att anpassas till byggnadsminnet och ske i samråd med länsstyrelsen.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Malin Cuclair (Himmelstalund)
Titel: projektledare
Telefon: 011-15 34 15

Anna Karlin (Himmelstalund)
Titel: handläggare
Telefon: 011-15 53 98

Jackie Leiby (Mjölnaren)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 53
_____________________________________________________________________________

Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Programområde för Norra Himmelstalund.
Programområde för Norra Himmelstalund.
Ladda ned bild
Programområde för Norra Himmelstalund.
Programområde för Norra Himmelstalund.
Ladda ned bild
Mjölnaren.
Mjölnaren.
Ladda ned bild
"Sista supen".
"Sista supen".
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Presentation av nulägesanalys gällande Norrköpings stadskärna16.1.2020 10:20:52 CETPressmeddelande

Idag presenterades en nulägesanalys över styrkor, möjligheter och utmaningar i det gemensamma arbetet med utvecklingen av Norrköpings stadskärna. Analysen är utförd inom ramarna för projektmodellen BID – business improvement district – och visar att Norrköpings stadskärna har goda förutsättningar att vidareutvecklas som ett levande city men att detta kräver fortsatta investeringar inom samverkan mellan kommun, näringsliv och andra intressenter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum