Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd 7 april

Dela

Nedan följer en sammanställning av några av de ärenden som tas upp på Samhällsplaneringsnämndens möte tisdagen den 7 april.

Ramnö 1:1: Bild Synthesis Analytics AB.
Ramnö 1:1: Bild Synthesis Analytics AB.

Markanvisning, Fyrby radhus, parhus och kedjehus: 16 anbud har kommit in till de första anvisade fastigheterna inom området Fyrby. Fastigheterna ligger utmed Finspångsvägen.

Förutsättningen för markanvisningen har varit att det ska byggas hyresrätter på fastigheterna. Tävlingen baserades på högsta anbud.

Marktilldelning flerfamiljshus Fiskeby 4:3 (Fyrby):Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att gå ut med en andra marktilldelning inom Fiskeby 4:3, Fyrby. De två första tomterna ska bebyggas med flerbostadshus utmed Finspångsvägen. Den andra ska bebyggas med radhus/parhus/kedjehus. Tävlingen baseras på högsta anbud. Byggnation av fastigheterna beräknas kunna starta kvartal 4 2020.

Detaljprojekteringen av området är klar och utbyggnaden av allmän plats har startat.  I dagsläget bygger Norrevo ett LSS boende utmed Finspångsvägen som står inflyttningsklart i september 2020. Norrevo har påbörjat byggnation av förskola under vintern 2019/2020.

Övriga planerade marktilldelningar i området under åren 2020-2021 är parhus, radhus samt kedjehustomt/er.

Markanvisning, Tråbrunna – radhus, parhus och kedjehus:Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att gå ut med den första marktilldelningen inom Fiskeby 1:43, Tråbrunna. Tävlingen baseras på högsta anbud. Byggnation av fastigheterna beräknas kunna starta kvartal 4 år 2020. Slutgrävning för arkeologi sker under vår/sommar 2020.

Detaljprojekteringen för området är klar och utbyggnaden av allmän plats kommer att starta under våren/sommaren 2020 och utbyggnationen beräknas ta cirka 6-8 månader.

Övriga planerade marktilldelningar i området under åren 2020-2021 är parhus, radhus samt kedjehustomt.

Detaljplan för fastigheten Ramnö 1:1 inom Vikbolandet: Ansökan har inkommit till samhällsplaneringsnämnden från Synthesis Analytics AB om detaljplaneläggning för fastigheten Ramnö 1:1 inom Vikbolandet i Norrköpings kommun. Området är beläget i norra Vikbolandets landsbygd cirka 4 mil ifrån Norrköping och har sitt direkta närområde vid kusten. På platsen idag finns Marvikenverket.

Sökanden vill möjliggöra omvandling av området till en skärgårdsstad med ett världskulturmuseum för kärnkraft, kärnvapen och kalla krigsperioden, cirka 5 500 bostäder både för permanent- och sommarboende, marinor, nationell musikscen, hotell, konferenscenter, restauranger, äldreboende, rehab-center, kontorshotell och nödvändig samhällsservice.

Översiktsplanen ger inte stöd för den omfattning av permanent boende som sökande önskar vilket ger behov av att studera frågorna i ett planprogram.

I planprogrammet kommer lämplig etappindelning av kommande detaljplaner att studeras. Andra frågor som särskilt behöver studeras är påverkan på natur och strandskydd, behov av samhällsservice och huvudmannaskap för allmän plats.

Kontakt:
Reidar Svedahl
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Daniella Aman (Fyrby, Fiskeby och Tråbrunna)
Titel: exploateringsingengör, Stadsbyggnadskontoret
Telefon:  011-15 18 05

Sani Muric (Ramnö)
Titel: enhetschef detaljplanering
Telefon: 011-15 29 57

_____________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-583 72 15

Bilder

Ramnö 1:1: Bild Synthesis Analytics AB.
Ramnö 1:1: Bild Synthesis Analytics AB.
Ladda ned bild
Ramnö 1:1: Bild Synthesis Analytics AB.
Ramnö 1:1: Bild Synthesis Analytics AB.
Ladda ned bild
Ramnö 1:1: Bild Synthesis Analytics AB.
Ramnö 1:1: Bild Synthesis Analytics AB.
Ladda ned bild
Tråbrunna
Tråbrunna
Ladda ned bild
Tråbrunna.
Tråbrunna.
Ladda ned bild
Fyrby/Fiskeby.
Fyrby/Fiskeby.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum