Norrköpings kommun

Information inför stadsplaneringsnämnd 18 september

Dela

Nedan följer en sammanställning av ärenden som behandlas på stadsplaneringsnämndens möte tisdag den 18 september.

Lindö strand
Lindö strand

Marktilldelning av centrumfastighet Lindö strand
En marktilldelningstävling i form av arkitekttävling för kvarvarande centrumfastigheter föreslås genomföras inom den detaljplan som vunnit laga kraft inom Lindö Strand.

Det är viktigt att centrum/torgområdet håller hög arkitektonisk nivå, därför föreslås att en kvalificeringsomgång till marktilldelningstävlingen påbörjas under oktober 2018. Prekvalificeringstävlingen är öppen en dryg månad och sedan utses deltagarna till tävlingen. Arkitekttävlingen tar normalt cirka två månader och därefter börjar juryarbetet. En vinnare utses under februari-mars 2019.

Detaljplan för del av fastigheterna Ljura 1:1 och 1:2 inom Ljura
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) har ställt frågan om att bygga en ny räddningsstation, då den befintliga stationen i centrala Norrköping inte anses uppfylla nuvarande krav på utrymme. Läget vid Södra Promenaden upplevs dessutom som alltmer instängt på grund av ökad trafik på anslutande huvudgator. RTÖG har framfört önskemål om en ny räddningsstation på Dagsbergsfältet, då den placeringen är viktig utifrån flera perspektiv:

  • Enkelt för allmänheten att besöka
  • Kollektivtrafiknära
  • Lätt för samarbetspartners att ta sig dit
  • Tydlig närvaro i samhället som är trygghetsskapande
  • Att bli en del av samhället är något som Räddningstjänsten jobbar aktivt med idag

Efter en utredning av flera alternativ har det kommunägda bolaget Norrevo Fastigheter AB ansökt om att få den aktuella lokaliseringen på Dagsbergsfältet prövad genom upprättande av ny detaljplan. I oktober 2017 tog stadsplaneringsnämnden beslut om att inleda planarbete för del av Ljura 1:1 och 1:2.

– I anslutning till den föreslagna platsen för ny räddningsstation ligger i dag Norrköpings Fältrittklubb och Centralbadet. Dessutom pågår planeringen av Johannisborgsförbindelsen i området. Vi kommer att ta hänsyn till dessa verksamheter i det fortsatta detaljplanearbetet, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande stadsplaneringsnämnden.

Planbesked för del av Skärpinge 1:19 och del av fastigheten Ask 5:1 inom Kimstad
Ansökan om planbesked och kommande detaljplanering syftar till att möjliggöra byggande av villor, parhus, radhus och/eller flerbostadshus i Kimstad. Utvecklingen av bebyggelsen har stöd i översiktsplanen för landsbygden och i fördjupningen av översiktsplanen för Kimstad. Marken ägs till största delen av Norrköpings kommun.

Planarbetet kan börja när stadsplaneringsnämnden beslutat om planuppdrag, beräknat till våren 2019. Beslutet om att anta en ny detaljplan beräknas till hösten 2020.

Planbesked för fastigheten Kardusen 12 inom Ljura
Norrköpings kommun ger positivt planbesked för att inleda planarbete för del av fastigheten Kardusen 12 inom Ljura. Den södra delen av fastigheten är i dag parkering, enligt gällande detaljplan, och här vill Hyresbostäder i Norrköping AB bygga ytterligare bostäder. Planarbete kan inledas efter beslut i stadsplaneringsnämnden, uppskattningsvis i början av år 2020.

Nerladdningsbara bilder finns längst ner i pressmeddelandet.

Kontaktpersoner:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: ordförande stadsplaneringsnämnden
Telefon: 0706-28 59 28

Daniella Aman (Lindö strand)
Titel: mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 18 05

Magnus Gullstrand (Kimstad)
Titel: planarkitekt
Telefon: 0767-60 30 74

Ulf Liljankoski (Ljura)
Titel: planarkitekt
Telefon: 0730-20 46 61

Anna Vernersson (Kardusen)
Titel: processansvarig detaljplanering
Telefon: 011-15 13 10

________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum