Umeå kommun

Ingen samlad uppförandekod, men arbetet fortsätter

Dela

Det blir ingen samlad uppförandekod, eller så kallat ”gemensamt förhållningssätt för anställda och förtroendevalda” i Umeå kommun. Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott avbryter det pågående uppdraget. Men, arbetet fortsätter ändå att se över, revidera och besluta om enskilda regler inom olika områden, till exempel representation.

Stadsdirektören fick tidigare i uppdrag att ta fram en uppförandekod som skulle samla riktlinjer för medarbetare och förtroendevalda när det gäller till exempel representation, tjänsteresor, gåvor, personalfester, kurser och konferenser och andra aktiviteter. Det skedde efter kritik mot vissa resor, inköp och fester, och efter kommunrevisionens förslag att förtydliga regler för tjänste- och studieresor. Nu avbryts det specifika uppdraget att samla reglerna till ett ”gemensamt förhållningssätt”, men översynen av reglerna fortsätter i alla fall.

– Vi bedömer att det är bättre att istället se över och revidera enskilda regler var för sig, det blir tydligare och enklare att följa upp, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Jämfört med andra

Kommunen har jämfört med hur andra kommuner och organisationer gör. Uppförandekod är vanlig i många företag, men begreppet förekommer egentligen inte i kommuner och landsting. Motsvarande innehåll finns ofta i värdegrund, riktlinjer och regler istället, också i Umeå kommun.

Bedömningen är också att kommunfullmäktiges beslut om visioner, strategisk plan och värdegrund väl uppfyller krav på ett gemensamt förhållningssätt. För anställda finns till exempel en medarbetarpolicy och kommunens chefer har en tydlig ledarpolicy att förhålla sig till.

Fullföljer varje del

– Vi ska se över och fullfölja varje del av regelverket, även om det inte blir ett samlat dokument. Vi återkommer till det efterhand, också när det gäller frågan om en visselblåsarfunktion, som kommunfullmäktige ska besluta om, säger Margaretha Alfredsson, stadsdirektör.

Näringslivs- och arbetsutskottet hade också regler för förtjänstgåva och uppvaktningar respektive representation på dagordningen under mötet 9 april. Regler för förtjänstgåva går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Regler för representation återremitterades av utskottet som bedömde att en del frågor måste besvaras tydligare innan reglerna kan beslutas.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Margaretha Alfredsson
stadsdirektör
090-16 23 80
070-558 23 80
margaretha.alfredsson@umea.se

Birgitta Forsberg
personaldirektör
Umeå kommun
090-16 11 71
070-342 75 71
birgitta.forsberg@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum