Sveriges Ingenjörer

Ingenjörerna antar nya politiska program

Dela

På tisdagen fattades beslut om den politiska riktningen för Sveriges Ingenjörer inom områdena miljö och klimat, utbildning och arbetsmiljö. Det skedde i samband med att förbundets högst beslutande organ, Ingenjörsfullmäktige, höll sitt årliga möte.

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november.
Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november.

– Ny teknik, klimatomställning och utbrett distansarbete ställer nya krav på ingenjörerna och oss som organisation. Ingenjörsfullmäktige har därför antagit nya politiska program inom utbildning, arbetsmiljö och miljö och klimat för att vi även fortsättningsvis ska vara aktiva i debatten och företräda medlemmarna på bästa sätt, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

De nya politiska programmen anger riktningen för förbundets fortsatta arbete för bättre villkor i ett arbetsliv under snabb förändring och i ett samhälle i stort behov av ingenjörslösningar för en hållbar utveckling. 

Utbildningspolitik

Sverige behöver ingenjörer för att klara samhällsutmaningar. Det utbildningspolitiska programmet slår därför fast att kvalitet i ingenjörsutbildningen alltid ska överordnas kvantitet. Dessutom att barn och ungas matematikkunskaper måste stärkas och att högskolornas förutsättningar förbättras för att erbjuda vidareutbildning på rätt nivå till yrkesverksamma ingenjörer.

Arbetsmiljö

Pandemin har ställt frågan om ett flexibelt arbetsliv på sin spets och därmed även frågor som rör arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Förbundets arbetsmiljöpolitiska program pekar på att tekniksprång ger ingenjören frihet att utföra arbetet oberoende av tid och rum. Men att det även skapar nya och ökade krav på arbetets organisering och ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att säkerställa en god arbetsmiljö, oavsett var arbetet bedrivs.

Miljö och klimat

Det miljö- och klimatpolitiska programmet belyser ingenjörernas centrala roll för att skapa ett hållbart samhälle. Ny teknik och ingenjörsarbete är helt avgörande för att samhällsutmaningarna kring miljö och hållbarhet ska kunna hanteras. Industriell produktion måste bli mer hållbar och cirkulär. Ingenjörers miljötänkande måste in redan vid designen av produkterna så att komponenter blir lättare att byta, återanvända eller återvinna. Produktion i Sverige ger i många fall miljöfördelar och minskad sårbarhet vid störningar.

Nya förbundsstyrelseledamöter

Ett enhälligt fullmäktige valde in Per Arne Lundberg och Ulf Nordberg som nya ledamöter i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse. Samtidigt fick tre ledamöter förnyat förtroende. Dessutom valdes Viktor Andersson (Blekinge Tekniska Högskolan) till teknologrepresentant i förbundsstyrelsen. 


Om Ingenjörsfullmäktige
81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, nästa gång 2021. 14 ledamöter väljs årligen av studerandemedlemmarna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november.
Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november.
Ladda ned bild
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet är med cirka 162 000 medlemmar näst störst inom akademikerfederationen Saco. Se även sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

NY RAPPORT: Tusentals ingenjörer knackar på högskolans dörr30.6.2022 08:21:46 CEST | Pressmeddelande

12 000 ingenjörer vill tillbaka till högskolan för kompetensutveckling när det nya omställningsstudiestödet införs. För de ingenjörer som vill spetsa sin kompetens för att driva utvecklingen i klimatomställning, elektrifiering eller digitalisering riskerar reformen bli ett slag i luften. Landets tekniska lärosäten saknar matchande kursutbud. Det visar en ny rapport av Sveriges Ingenjörer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum