Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Med 175 000 medlemmar är vi näst största förbund inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Organisationen är demokratiskt styrd och bygger på medlemsinflytande. Som fackförbund företräder vi medlemmar i relation till deras arbetsgivare och organiserar ingenjörer i både privat och offentlig sektor. 

Som intresseorganisation arbetar vi för ett hållbart arbetsliv och samhälle. Förbundets frågeområden omfattar bland annat Utbildningspolitik, Forskning och innovation, Arbetsmiljö, Jämställdhet och mångfald, Miljö och hållbarhet, Inkomstpolitik, Näringspolitik och Etik.

Förbundsordförande är sedan 2016 Ulrika Lindstrand (länk till Wikipedia)

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Med 175 000 medlemmar är vi näst största förbund inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Organisationen är demokratiskt styrd och bygger på medlemsinflytande. Som fackförbund företräder vi medlemmar i relation till deras arbetsgivare och organiserar ingenjörer i både privat och offentlig sektor. 

Som intresseorganisation arbetar vi för ett hållbart arbetsliv och samhälle. Förbundets frågeområden omfattar bland annat Utbildningspolitik, Forskning och innovation, Arbetsmiljö, Jämställdhet och mångfald, Miljö och hållbarhet, Inkomstpolitik, Näringspolitik och Etik.

Förbundsordförande är sedan 2016 Ulrika Lindstrand (länk till Wikipedia)

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye