Göteborg & Co AB

Inkludering i fokus med föräldramöte på arabiska under årets Future Skills

Dela

Näringslivsgruppen på Göteborg & Co arbetar med inkludering och kompetensförsörjning och har därför valt att stötta årets Future Skills nya satsning – ett föräldramöte på arabiska.

Gymnasiedagarna och Future Skills startade idag, den 9 oktober, på Svenska Mässan. Mer än 18 900 grundskolelever hade redan förbokat besök och bland alla besökare är föräldrarna en stor och viktig målgrupp. Därför arrangeras under dagarna fyra stora informativa föräldramöten varav ett på arabiska.

Den 11 oktober kl.16.00 äger föräldramötet på arabiska rum på stora scenen. Det är första gången att ett av föräldramöten under Future Skills hålls på arabiska. Syftet med det är att nå en viktig målgrupp som tidigare inte har tagit sig till Gymnasiedagarna på grund av språket. Under mötet får de information om gymnasievalet, om de olika programmen som finns i Göteborgsregionen samt en bild av den svenska arbetsmarknaden. Den 11 oktober genomförs även andra aktiviteter som riktar sig mot vuxna sfi-studenter och nya i Sverige.

− Efter svenska är arabiska ett av de mest talade modersmålen i Göteborg. I år satsar vi extra mycket på att mässan ska vara tillgänglig för alla, även de som är nya med svenskan, därför kör vi ett av våra föräldramöten på arabiska.  Näringslivsgruppen på Göteborg & Co möjliggjorde detta genom att stötta det här pilotinitiativet. Vi hoppas att vi har nått fler än förra året med hjälp av den extra satsning vi har gjort och att initiativet uppskattas, säger Lena Sjöstrand, projektledare för Future Skills på Göteborgsregionen.

Fakta om Gymnasiedagarna och Future Skills

  • Gymnasiedagarna och Future Skills är en årlig informations- och vägledningsmässa och Göteborgsregionens mötesplats för blivande gymnasieelever, utbildningsanordnare och representanter för arbetslivet.
  • 2017 hade Future Skills 28 000 besökare.
  • Nya i Sverige kan utnyttja hjälp med svenskan och stöd från en språkguide under besöket.
  • Sammanlagt finns över 40 företag och branscher på Future Skills.
  • Gymnasiedagarna arrangeras av Göteborgsregionen (GR). Future Skills är ett samarbete mellan GR, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Näringslivsgruppen på Göteborg & Co och Arbetsförmedlingen.
  • Mer information på www.gymnasiedagarna.se 

Näringslivsgruppen på Göteborg & Co är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi som verkar för att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft. Genom initiativ och projekt stimulerar Näringslivsgruppen till långsiktig kompetensförsörjning och inkludering för att bidra till en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion.

Nyckelord

Kontakter

Lena Sjöstrand, Göteborgsregionen (GR), 070-761 52 12, lena.sjostrand@goteborgsregionen.se

Om

Göteborg & Co AB
Göteborg & Co AB
Mässans gata 8
412 51 Göteborg

+46 (0)31-368 40 00http://goteborgco.se

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism,Kultur & Evenemang där Liseberg, Got Event och Göteborgs Stadsteater ingår. Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad.

Ladda ner bilder från vår mediabank.

Följ Göteborg & Co AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborg & Co AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum