Vinnova

Innovation ska minska trängseln under pandemin

Dela

Nu satsar Vinnova på ytterligare 17 innovationsprojekt som ska dämpa effekterna av pandemin i samhället. System som förhindrar trängsel, experthjälp på distans inom industri och lantbruk och bättre immunitetstester är några av de lösningar som ska utvecklas för att bidra till snabb och hållbar omställning.

De utmaningar som pandemin för med sig innebär också nya möjligheter att utveckla lösningar som bidrar till långsiktig hållbarhet. Nu satsar Vinnova ytterligare 15 miljoner kronor på innovation för att bland annat skapa säkra inomhusmiljöer utan trängsel, ge experthjälp på distans för att upprätthålla produktiviteten inom industrin och lantbruket och för att utveckla bättre immunitetstester.

I den sista omgången av satsningen Innovationer i krisens spår får 17 projekt finansiering med sammanlagt 15 miljoner kronor. Sedan i april när satsningen startade har totalt 60 projekt fått finansiering med sammanlagt 55 miljoner kronor. Projekten ska bidra till omställning av produktion eller verksamhet, där en första lösning är redo inom 6-12 månader.

Exempel på projekt:

Crowd Mapper

Projektet ska ta fram ett system för att positionera och om möjligt styra människors rörelsemönster för att minska smittspridningen. Systemet utvecklas så att varuhus, köpcentrum eller andra byggnader där många människor normalt vistas kan hållas öppna i en mer kontrollerad form och på så vis undgå stora ekonomiska förluster utan att ge avkall på säkerheten. Systemet utvecklas i nära samarbete med företag som arbetar med lösningar för lokalhantering för kunder i hela världen.

Koordinator: Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag

Underlätta uppöppningen av besöksytor

Projektet utvecklar en teknisk lösning som utan att samla in personliga data håller koll på hur folk rör sig i realtid och kopplar den digitala informationen för att möjliggöra ett direkt agerande som säkerställer social distansering. Lösningen passar för kommuner, högskolor, transportmedel, gallerior, sporthallar och andra ytor där människor samlas och behöver känna sig trygga.

Koordinator: Nagoon AB

Akut support till industrin med förstärkt verklighet

Rese- och besöksförbud inom flertalet industrier försvårar möjligheten att erbjuda service på plats hos kunder. Därför önskar företag som Epiroc hjälp med att ställa om och skapa möjlighet att erbjuda support med hjälp av augmented reality (AR), förstärkt verklighet. Med AR-tekniken ges möjlighet att erbjuda support och guidning så att deras kunder i sin tur kan upprätthålla produktiviteten, samtidigt som uteblivna resor bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Koordinator: Mälardalens högskola

Distansrådgivning till livsmedelsproducenter med bildigenkänning och AI

Genom att kombinera rådgivning via videosamtal med AI-teknik för bildigenkänning kan en stark svensk livsmedelsproduktion bibehållas. Utvecklingen lägger grunden för en ny nationell rådgivarsupport till det svenska lantbruket under och efter pandemin. Den äldre företagargruppen som är lantbrukare kan ta del av specialkompetens, rådgivning och information på ett effektivt sätt, med fysisk distans och effektivt skydd från smittspridning.

Koordinator: Hushållningssällskapens servicebolag AB

Virtuella produktdemonstrationer

Besöksrestriktioner hos kunder skapar behov att kunna demonstrera produkter på distans istället för under uppsökande försäljning. Projektet syftar till att fånga kraften i förändringsbehovet kopplat till smittskydd för att skapa en miljömässigt hållbar förändring inom försäljning samt sprida konceptet till andra företag med liknande utmaningar.

Koordinator: Veidec AB

Förbättrade modeller för analys av T-cellsimunitet mot covid-19

Den nuvarande testningen för immunitet mot SARS-CoV-2 baseras främst på närvaron av neutraliserande antikroppar. Studier visar att patienter med mild eller asymptomatisk sjukdom uppvisar så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset, även om de inte har antikroppar. Projektet ska validera en modell för utvärdering av covid-19-immunitet, med ökad tillförlitlighet och känslighet för bättre diagnos och effektivitetsbedömning av nya vacciner som resultat.

Koordinator: Redoxis AB

Kamerabaserad mätning av puls, blodtryck, andningsfrekvens och temperatur

Att mäta så kallade vitalparametrar (kroppstemperatur, puls, blodtryck, andningsfrekvens och syremättnad i blodet) är det viktigaste redskapet för att hitta allvarliga infektioner. För att minska risken att utsätta patienter och personal för smitta ska projektet utvärdera en ny revolutionerande metod att snabbt, helt ofarligt och säkert mäta samtliga vitalpararametrar från en meters avstånd utan någon som helst fysisk kontakt. Om projektet är framgångsrikt skulle det innebära en dramatisk förändring inom hälso- och sjukvården.

Koordinator: Göteborgs universitet

Se alla projekt

Kontakter

Länkar

Om

Vinnova
Vinnova
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm

http://www.vinnova.se/

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

 

Följ Vinnova

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vinnova

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum