Region Norrbotten

Insatser för att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvård i Region Norrbotten

Dela
I Region Norrbotten pågår flera initiativ för att utveckla förlossningsvården och vården för kvinnor. Över tid ger förbättringsarbetet goda resultat för kvinnorna.
De allra flesta kvinnor som föder barn känner sig bemötta med respekt, det visar en ny rapport från SKR. Foto: Anders Alm.
De allra flesta kvinnor som föder barn känner sig bemötta med respekt, det visar en ny rapport från SKR. Foto: Anders Alm.

I Region Norrbotten har 16 insatser genomförts under 2022 för att stärka vården för kvinnors hälsa. Förbättringsarbetet genomförs inom ramen för en överenskommelse mellan regeringen och SKR.Bland annat har en förlossningsmottagning startats för att säkerställa gravida i vecka 41+2 bedöms, samt för att minska arbetsbelastningen på förlossningen.

Under det gångna året har regionen även utvecklat hemsjukvården genom att köpa in blodtrycksmätare för utlåning. Tack vare det kan kvinnor som bor långt bort från mödrahälsovården, kontrollera blodtrycket i hemmet.

En viktig del av arbetet är kompetensförsörjning. Det handlar både om att förbättra arbetsmiljön för befintliga medarbetare och att rekrytera nya medarbetare.

– Vi har förstärkt kompetensen bland annat skett genom utbildning av ultraljudsbarnmorskor, utbildat fler barnmorskor och barnsjuksköterskor, förlängd inskolning och mentorskap för nyexaminerade barnmorskor, säger Iris Mukkavaara, tillförordnad verksamhetschef för Ob/gyn.

Region Norrbottens fleråriga utveckling av förlossningsvården och kvinnors hälsa ger effekt. Till exempel syns en positiv utveckling när det gäller hur många kvinnor som screenats för våldsutsatthet under graviditeten. 2015 screenades 76,5 procent, förra året var motsvarande siffra 92,7 procent.

– Regionernas långsiktiga förbättringsarbete bidrar till att de flesta kvinnor känner sig trygga och bemötta med respekt av såväl mödrahälsovården som förlossningsvården. Arbetet fortsätter för att alla kvinnor ska vara nöjda, säger Eva Estling, samordnare för kvinnors hälsa och förlossningsvård på SKR.

Fakta från rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2022”

Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård genom en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer helheten i en rapport till Socialdepartementet.

Sett till hela Sverige har regionerna tillsammans genomfört 621 insatser under 2022. Till exempel handlar det om att involvera kvinnor och deras familjer, att anpassa vården efter kvinnans och familjens behov eller säkerställa en sammanhållen vårdkedja. Det handlar även om att testa och utveckla arbetssätt eller stärka kunskapsstyrningen.

  • Andelen kvinnor som deltar på eftervårdsbesök har ökat sedan 2015 samt under det senaste året. De omotiverade skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper har även minskat då deltagandet har ökat mest bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning och kvinnor som är födda utanför Sverige.
  • Andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar vid icke-instrumentell förlossning har minskat sedan 2015. Ingen förändring kan ses mellan år 2021 och 2022.
  • Antalet vårdrelaterade sepsisepisoder (svår bakteriell infektion hos för tidigt födda) inom neonatalvården har sjunkit sedan 2015. Ingen förändring kan ses mellan år 2021 och 2022.
  • Graviditetsenkätens resultat visar att de allra flesta kvinnorna känner sig bemötta med respekt och är trygga i såväl mödrahälsovården som förlossningsvården. Däremot är eftervården ett fortsatt utvecklingsområde.
    Nationella Resultat Graviditetsenkäten

Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård förlängs och förstärks till 2025

Under 2022 fördelades 1 382 miljoner kronor till regionerna. För 2022 har 33 miljoner fördelats till Region Norrbotten. Regeringen har aviserat att satsningen förlängs och förstärks, till och med 2025. Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 1,61 miljarder kronor till regionerna och SKR. Hur medlen för 2024 och 2025 fördelas kommer att beslutas under 2023 respektive 2024.

Nyckelord

Kontakter

Iris Mukkavaara
tillförordnad verksamhetschef för Ob/gyn
0920-28 24 66

Bilder

De allra flesta kvinnor som föder barn känner sig bemötta med respekt, det visar en ny rapport från SKR. Foto: Anders Alm.
De allra flesta kvinnor som föder barn känner sig bemötta med respekt, det visar en ny rapport från SKR. Foto: Anders Alm.
Ladda ned bild

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum