Svenska kyrkan

Insatser för drabbade efter cyklonen Idai

Dela

Hittills har närmare två miljoner människor drabbats av cyklonen Idai i Malawi, Moçambique och Zimbabwe men antalet förväntas stiga. Svenska kyrkans internationella arbete finns på plats för att ge stöd till de drabbade.

Massiv förstörelse i Beira, Moçambique efter cyklonen Idai. Foto: Care International /Josh Estey
Massiv förstörelse i Beira, Moçambique efter cyklonen Idai. Foto: Care International /Josh Estey

I många av de drabbade områdena har människor förlorat allt de ägde - hus, jordbruksmark och boskap.

– Våra lokala partner var snabbt ute för att undersöka behoven. Genom att vara på plats redan innan cyklonen drog in kan vi snabbt nå de människor och samhällen som har drabbats allra hårdast, säger Else Berglund, humanitär chef för Svenska kyrkans internationella arbete.

I ett första skede efter en katastrof av den här storleken är det viktigt att säkra tillgången till rent dricksvatten för att inte riskera att sjukdomar sprids, mat och tak över huvudet.

– Samtidigt som livräddande insatser görs är det viktigt att från första stund tänka långsiktigt. Genom att de drabbade själva är involverade stärker vi deras förutsättningar att komma igen efter katastrofen, säger Else Berglund.

INSAMLING

Svenska kyrkans internationella arbete har startat en insamling för att stödja de som har drabbats efter cyklonen Idai. Läs mer här.

PSYKOSOCIAL KOMPETENS

Svenska kyrkan har särskild kompetens i att bemöta och stödja människor i katastrofsituationer. Människor i katastrofsituationer måste först av allt få stöd med mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet. Samtidigt är det viktigt att stödet ges på ett sätt som stärker människors livsmod och inte får dem att känna sig hjälplösa. Den risken är stor i en situation när de redan känner sig oroliga och förvirrade. Läs mer om det psykosociala arbetet i katastrofsituationer

KONTAKT

Else Berglund, humanitär chef för Svenska kyrkans internationella arbete, 070-610 00 51

Kontakter

Bilder

Massiv förstörelse i Beira, Moçambique efter cyklonen Idai. Foto: Care International /Josh Estey
Massiv förstörelse i Beira, Moçambique efter cyklonen Idai. Foto: Care International /Josh Estey
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Svenska kyrkans internationella arbete är medlem i ACT-alliansen, ett unikt nätverk mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen har drygt 150 medlemsorganisationer världen över. När en katastrof inträffar kan vi vara snabbt på plats och ge stöd åt drabbade.

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Archbishop to visit churches in Brazil and Colombia10.10.2019 10:00:00 CESTPress release

This weekend, Archbishop Antje Jackelén will travel to South America to visit the Lutheran churches in Brazil (IECLB) and Colombia (IELCO). She is invited as the main speaker at a national priests’ and deacons’ meeting in the city of Curitiba, in Brazil. In Colombia, which is currently in the midst of a complex and fragile peace process, the archbishop will hold talks with various stakeholders about the importance of continuing the peace process and allowing transitional justice to be observed.

Ärkebiskopen besöker kyrkor i Brasilien och Colombia10.10.2019 08:35:00 CESTPressmeddelande

I helgen åker ärkebiskop Antje Jackelén till Sydamerika för att besöka de lutherska kyrkorna i Brasilien (IECLB) och Colombia (IELCO). Hon är inbjuden som huvudtalare vid ett nationellt präst- och diakonmöte i staden Curitiba, Brasilien. I Colombia, som befinner sig i en komplex och bräcklig fredsprocess, kommer ärkebiskopen att föra samtal med olika aktörer om vikten av att fredsprocessen fortsätter och att övergångsrättvisan får ha sin gång.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum