Skogsstyrelsen

Inventering: granbarkborrens angrepp fördubblades - har dödat 7 miljoner kubikmeter skog

Dela

Skadeinsekten granbarkborre har under 2019 orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige, värt flera miljarder kronor. Det visar en kartläggning som Skogsstyrelsen gjort tillsammans med Södra Skogsägarna. Det innebär nästan dubbelt så omfattande angrepp som rekordåret 2018. Problematiken har dessutom spridit sig norrut.

Gran dödad av granbarkborre. Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen
Gran dödad av granbarkborre. Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen

– Det här visar att situationen är fortsatt bekymmersam och ett allvarligt hot mot svenskt skogsbruk. Det görs en hel del redan men vi behöver växla upp det arbetet. Därför kommer jag att ta kontakt med andra berörda myndigheter för en dialog kring hur vi gemensamt ser till att undanröja de hinder som kan finnas för att skogsnäringen ska kunna agera så snabbt som möjligt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna har tillsammans gjort inventeringar på över 500 referensfastigheter i Götaland. Till det har Skogsstyrelsen gjort en enkät till skogsbolag i mellersta Sverige (Värmland, Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland och Stockholm) där 16 av 20 skogsbolag svarat.

Skador för 3 miljarder

Resultaten har vägts samman och bedömningen gemensamt med skogsbolagen är att nästan 7 miljoner kubikmeter skog förstörts av granbarkborren vilket motsvarar ett virkesvärde på nära 3 miljarder kronor. Det är en fördubbling jämfört med rekordåret 2018 då 3-4 miljoner kubikmeter var angripet. En årsavverkning i Sverige motsvarar cirka 90 miljoner kubikmeter. (Länsvisa siffror och karta nedan.)

– I vår inventering ser vi att det hårda arbetet med att plocka ut angripet virke gör god nytta, men det finns fortfarande skogsägare som kan bli mer aktiva, ha bättre koll på sin skog och få ut de träd som har färska skador. Nu krävs det massiva insatser gemensamt, sannolikt i många år framöver, säger Henrik Holmberg, skogsskötsel- och entreprenörsutvecklare, Södra Skogsägarna.

Spridning norrut

Det har skett en ökning i stort sett i alla län i Götaland och samtidigt är det tydligt att problematiken har spridit sig norrut och nu omfattar stora delar av Svealand.

Orsaken till att angreppen slog rekord under 2018 var den varma och torra sommaren som gynnade skadeinsekten. Det gjorde att den kunde svärma två gånger och bli enormt många fler till våren 2019.

Vad kan skogsägaren göra?

Det är fortfarande effektivt ur bekämpningssynpunkt att skogsägaren ser över sin skog, avverkar och tar ut angripna granar som har det mesta av barken kvar. Då följer de granbarkborrar som finns kvar med ut ur skogen. De granar som angreps 2018 och tidigare har inga barkborrar kvar och kan lämnas.

Vad görs mer för att stoppa granbarkborren?

Sedan ett år tillbaka driver Skogsstyrelsen satsningen Stoppa borrarna tillsammans med skogsbruket i södra Sverige och representant för länsstyrelserna. Där görs bland annat informations- och utbildningsinsatser, löpande avstämningar kring läget i skogen och andra insatser för att underlätta bekämpningsarbetet. Detta projekt utökas nu till att gälla även mellersta delarna av landet. Stora delar av södra och mellersta Sverige har också utsetts till bekämpningsområde och områdets omfattning ses över. Drabbade skogsägaren kan söka dispens för att få ut angripen skog snabbare. Nya digitala verktyg tas fram med hjälp av kartor och artificiell intelligens som kan förutse framtida riskområden för angrepp. Det är några exempel.

Län

Total skadad kubikmeter 2019

                                       2018

Östergötland

1 054 000

276 000

Jönköping

562 000

320 000

Kronoberg

380 000

221 000

Kalmar

1 511 000

957 000

Blekinge

236 000

133 000

Skåne

145 000

103 000

Halland

79 000

31 000

Västra Götaland

779 000

351 000

GÖTALAND

4 746 000

2 392 000

     

Värmland

250 000

Örebro

320 000

Sörmland

520 000

Västmanland

480 000

Uppsala

320 000

Stockholm

30 000

SVELAND

1 920 000

TOTALT

6 666 000

Länssiffrorna för 2018 har räknats om enligt den utvecklade metod som använts 2019 för att siffrorna ska bli jämförbara. Det gör att de avviker från tidigare siffror som presenterats för 2018.

Mer information:
Kerstin Ström, skogskonsulent, projektledare Stoppa Borrarna, 0470-72 61 12, 070-399 09 96, kerstin.strom@skogsstyrelsen.se

Henrik Holmberg, skogskötsel- och entreprenörsutvecklare, Södra Skogsägarna, 0470 89 365, mobil, henrik.holmberg@sodra.com

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Gran dödad av granbarkborre. Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen
Gran dödad av granbarkborre. Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild
Kartan visar var volymerna (kubikmeter) skadad skog av granbarkborre är som störst. Ju rödare, desto mer omfattande angrepp. För siffror per län, se tabell. Karta: Skogsstyrelsen
Kartan visar var volymerna (kubikmeter) skadad skog av granbarkborre är som störst. Ju rödare, desto mer omfattande angrepp. För siffror per län, se tabell. Karta: Skogsstyrelsen
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum