IT&Telekomföretagen

IT- och telekombranschen i siffror

Dela

IT- och telekombranschen spelar en central roll för svensk tillväxt och ekonomi. Företagens omsättning har fortsatt att växa, men dock i långsammare takt än tidigare år.

- Tillväxttakten borde vara högre i det som är svensk ekonomis motor. Det känns också oroväckande att rörelsemarginalen gått ner. Jag kopplar detta bland annat till den kompetensbrist som de facto finns, till regelbördan och den starka globala konkurrensen, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Branschen sysselsatte 2017 nästan 210 000 personer där den största delbranschen, programvara och IT-tjänst, gav arbete åt drygt 140 000 personer eller 66,7 procent. Enligt SCB arbetar 4,0 procent av alla sysselsatta i Sverige i den digitala sektorn. Det är en stadigt växande bransch där kompetensbristen är en av branschens stora utmaningar. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digital kompetens befaras till år 2022, om inte särskilda insatser görs.

- IT&Telekomföretagen hjälper till att hålla uppe tjänsteexporten vilket är viktigt när industrin bromsar in, säger Patrick Joyce, chefsekonom Almega.

De senaste siffrorna visar också att antalet anställda i branschen ökar samtidigt som andelen kvinnor minskar något till 28 procent. Ett undantag är de kvinnliga vd:arna.  

- Att antalet kvinnliga VD:ar ökar är självklart glädjande. Men, för att fler kvinnor ska söka sig till IT-jobben är det viktigt att bilden av och förutsättningarna i IT- och telekombranschen förändras. Det är en mångfacetterad bransch som erbjuder flera olika karriärmöjligheter och jobb som på riktigt gör skillnad för samhällsutvecklingen, säger Åsa Zetterberg.

- Kompetensbristen är ett reellt problem. Jag kan konstatera att vi förlorar affärer på grund av att det saknas folk med relevant IT-kompetens. Då håller det inte att branschen enbart lockar män, säger Pär Fors, vd CGI och styrelseordförande IT&Telekomföretagen.

Fakta:

De senaste siffrorna återfinns på itot.se

Siffrorna – företag, omsättning och tillväxt, anställda – kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), Näringslivets struktur. Populationen omfattar samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedrivit verksamhet under referensåret förutom finansiella företag såsom banker, investment- och försäkringsbolag. Handels- och kommanditbolag, holdingbolag och enskilda näringsidkare undantas i beräkningarna därför att strukturen i deras bokslut skiljer sig från övriga företag. För att ett företag ska ingå i beräkningarna krävs en omsättning på minst 10 000 kr.

Siffrorna – kvinnor och män – baseras på uppgifter från företag inom IT&Telekomföretagen med fler än 10 anställda.

Kontakter

Om

IT&Telekomföretagen
IT&Telekomföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.itot.se/

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom techsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Vi är idag cirka 1 350 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare och är ett av nio samverkande förbund inom Almega.

Följ IT&Telekomföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IT&Telekomföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum