Techföretagen toppar bland de mest attraktiva arbetsgivarna

Dela

Trygga anställningar, marknadsmässiga löner och en god arbetsmiljö med låga sjuktal. Det är några av slutsatserna i rapporten Techbranschen som arbetsgivare 2023, som tagits fram av Nyckeltalsinstitutet på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige.

Nyckeltalsinstitutet har i rapporten kartlagt arbetsvillkoren och utvecklingen i techbranschen och jämfört med svenskt arbetsliv i stort. Undersökningen baseras på svar från ett 70-tal medlemsföretag i TechSverige. 
 
– Utifrån vår kartläggning är techbranschen en av de mer attraktiva i svenskt arbetsliv. Dessutom tycks jämställdheten i branschen gå i en positiv riktning, även om mycket arbete återstår, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.  
 
Trygga anställningsvillkor 
Resultatet visar att techföretagen erbjuder trygga anställningsvillkor, med 99 procent av de anställda som har en tillsvidareanställning i medianvärde. Ett mått som blivit en allt viktigare faktor som leder till friskare medarbetare. Kort- och långstidssjukfrånvaron bland anställda på techföretagen är låg, vilket indikerar en god arbetsmiljö.  
 
Ökad jämställdhet 
Jämställdheten i techbranschen går i en försiktigt positiv riktning. År 2022 låg andelen kvinnor i branschen på 32 procent, jämfört med 30 procent fem år tidigare. Chefsstrukturen är förhållandevis jämställd med 36 procent kvinnliga chefer, vilket indikerar lika möjligheter för kvinnor och män att avancera till chefspositioner. Ledningsgrupperna varierar i jämställdhet, men medianen för techföretagen är 39 procent kvinnor, nära den gängse normen på 40 procent för att anses vara jämställd. Lönerna går också i rätt riktning där kvinnor i techbranschen nu har cirka 5 procent lägre lön än män, en minskning från nästan 8 procent för fem år sedan.  

– Det betyder inte att kvinnor får 5 procent mindre för likvärdigt arbete, utan kan förklaras av yrkesstrukturer, där män i större utsträckning är sysselsatta inom högavlönade yrken och kvinnor arbetar i lägre betalda yrken, säger Tina Ekström. 

Även om det finns en positiv utveckling gällande att andel kvinnor bland de anställda ökar så är yrkesgrupperna i branschen fortsatt ojämställda. Fem av sex yrkesgrupper är antingen mansdominerade (mer än 60 procent män) eller kvinnodominerade (mer än 60 procent kvinnor). 
 
– Techbranschen har stort fokus på att attrahera fler kvinnor till techyrken. Det är glädjande att vi ser att det rör på sig. Men vi behöver öka takten ytterligare. Bland annat genom att synliggöra techyrkena som attraktiva för alla. TechSverige samarbetar också med en rad andra organisationer för att öka takten i jämställdhetsarbetet. Som bransch- och arbetsgivaorganisation tillhandahåller vi också stöd och verktyg till medlemsföretagen i arbetsmiljö och företagskulturfrågor, säger Einar Humlin, förhandlingschef på TechSverige.
 
En annan utmaning för techbranschen är stora avgångstal. Bland techföretagen lämnade 16,3 procent sina arbetsgivare 2022. En stor del av de som slutar går till andra företag inom branschen. Kompetensbristen leder till hård konkurrens om talangerna, vilken kan vara en förklaring till statistiken. 
 
– Att arbeta med sin företagskultur, ledarskap och attraktivitet är jätteviktigt för att behålla och utveckla medarbetarna. Det är vid stort behov av att fylla på med ny kompetens även viktigt att företagen har en bra process för onboarding samt snabbt kan få medarbetarna inkluderade och engagerade i verksamheten. För att säkerställa detta jobbar vi på TechSverige med att synliggöra och redogöra för kompetensbristen i branschen samt med att lyfta ledarskapsfrågorna, vikten av professionella processer i företagen samt bra arbetsmiljö och kultur, säger Einar Humlin. 

Rapporten: Techbranschen som arbetsgivare 2023

Kontakter

Bilder

Om oss

TechSverige är en medlemsorganisation för alla företag inom techsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för tech.

Vi är idag cirka 1 400 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare och är ett av nio samverkande förbund inom Almega.

Följ TechSverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från TechSverige

Sverige släcker 2G och 3G – Byt nät nu30.1.2024 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Fram till slutet av 2025 kommer 2G- och 3G-näten att fasas ut i Sverige och ersättas med 4G och 5G. Det innebär att allt som är beroende av uppkoppling till dessa gamla nät slutar fungera. Det handlar om allt från äldre mobiltelefoner till larm, kortterminaler och nödtelefoner i hissar. Det påverkar både företag och privatpersoner, men i dagsläget är det många som berörs som inte vet om detta. I den nya informationskampanjen Byt Nät Nu uppmanar bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige tillsammans med mobiloperatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre alla att se över och byta ut gamla lösningar till modern teknik – innan näten stängs.

Techbranschens bidrag till svensk ekonomi når nya toppnivåer22.11.2023 07:30:00 CET | Pressmeddelande

En rapport från bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige visar att techbranschens bidrag till svensk ekonomi når nya rekordnivåer. Techbranschens omsättning 2022 landade på över 1000 miljarder kronor och bidraget till BNP uppgick till 350 miljarder kronor – vilket överstiger det samlade BNP-bidraget från den traditionella basindustrin. Det innebär skatteintäkter på över 150 miljarder kronor – mer än statens utgifter för försvar och rättsväsende tillsammans.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye