IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagens frågor och svar om bluffsamtal – ring inte tillbaka!

Dela
Ring aldrig upp nummer du inte känner igen - särskilt inte från utlandsnummer som i sig alltid innebär en högre kostnad att ringa upp än svenska nummer.
 

Syftet med dessa så kallade bluffsamtal är troligtvis bedrägligt, enligt polisen. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna om bluffsamtal, vilket ansvar de svenska teleoperatörerna* har och hur du kan skydda dig från att bli utsatt för bedrägeri via din telefon.

Vad ska jag som kund göra för att inte bli bedragen via bluffsamtal?

Det enkla svaret är: ring aldrig upp nummer du inte känner igen - särskilt inte från utlandsnummer som i sig alltid innebär en högre kostnad att ringa upp än svenska nummer.

Eftersom möjligheterna att meddela sig med varandra idag är större än någonsin, kan vi ju vara ganska säkra på att inte missa något viktigt: vill någon verklig person dig något viktigt kommer han eller hon med största sannolikhet att försöka nå dig på andra sätt (genom att istället lämna ett meddelande, skicka ett sms eller ett mail till exempel) om du inte svarar i telefon.

Vad ska jag göra om jag redan har ringt upp ett ”bluff-nummer”?

Om du har ringt tillbaka och misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri ska du anmäla detta till polisen.

Du bör också kontakta din operatör, som kan tala om för dig vilka kostnader ditt samtal har inneburit.

Observera dock att det är du som kund som själv ansvarar för vilka samtal du ringer, och för att hålla dig informerad om att exempelvis utlandssamtal har en högre kostnad – att ha ett missat samtal i sin telefon innebär inget tvång att ringa upp detta telefonnummer.

Flera operatörer har i samband med det stora antalet bluffsamtal den senaste tiden gått ut och sagt att de efterskänker de ökade kostnaderna till drabbade kunder – det är alltså inte säkert att drabbade kunder själva behöver betala för samtalen – men de har ingen skyldighet att göra så utan gör det i så fall av god vilja och omtanke om sina kunder.

Allmänna reklamationsnämnden är tydlig med att det är kundens ansvar att hålla reda på sitt abonnemang och betala för alla uppringda samtal.

Är bluffsamtalen ett nytt fenomen?

Nej, den här formen av bedrägeri eller försök till bedrägeri har förekommit tidigare, till exempel under 2013 då bluffsamtalen i huvudsak hade Kongos landsnummer.

Däremot säger polisen att omfattningen denna gång är större än tidigare, och bluffsamtalen har också uppmärksammats mycket i media.

Hur stor är omfattningen – hur många har drabbats av bluffsamtalen?

Exakt hur många som fått samtalen har vi inga uppgifter om i nuläget, men det rör sig om ett mycket stort antal samtal.

Om vi med ”drabbats av” menar hur många som faktiskt ringt tillbaka till de här numren och därmed dragit på sig kostnader är antalet betydligt mindre.

Inte heller polisen kan ännu ange hur många som drabbats.

Vad kan operatörerna göra för att stoppa bluffsamtalen?

Dessvärre är detta ett återkommande problem som operatörerna inte har möjlighet att göra så mycket åt. Det operatörerna kan göra är att spärra/blockera vissa telefonnummer eller nummerserier som man vet är bedrägliga så att dessa inte går att ringa till. Detta görs i viss utsträckning, men är inte särskilt långsiktigt effektivt eftersom numren enkelt och löpande kan bytas ut till nya.

Det operatörerna framförallt gör är att informera sina kunder om att skydda sig själva från bedrägeriförsök genom att som princip aldrig ringa tillbaka till okända telefonnummer, särskilt inte från utlandsnummer som i sig alltid innebär en högre kostnad att ringa upp än svenska nummer.

Allmänna reklamationsnämnden är tydlig med att det är kundens ansvar att hålla reda på sitt abonnemang och betala för alla uppringda samtal.

*teleoperatör eller operatör – företag som förmedlar telefontrafik och eventuellt även andra slags tele- och datatrafik. Som teleoperatörer räknas både företag som bara förmedlar samtal och de som även tillhandahåller abonnemang. Exempelvis Telia, Tre, Telenor. 

Bilder

Om

IT&Telekomföretagen
IT&Telekomföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.itot.se/

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Vi är idag ca 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare, och är ett av sju samverkande förbund inom Almega.

Följ IT&Telekomföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från IT&Telekomföretagen

Inbjudan till Kompetensföretagens tält, Järvaveckan den 13 juni kl. 16:00-16:45: Så vill åttondeklassare från Kista grundskola öka intresset för demokrati12.6.2018 09:38Pressinbjudan

Onsdagen den 13 juni kl. 16:00 kommer åttondeklassare från Kista grundskola presentera sitt vinnande bidrag i tävlingen We can make IT. Målet med tävlingen är att öka ungdomars intresse för demokrati och att förändra bilden av vad IT kan användas till. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan skola och näringsliv och presenteras under Järvaveckan.

IT&Telekomföretagen kräver kommission för livslångt lärande27.4.2018 09:13Nyheter

Digitaliseringen förändrar Sverige och världen i allt snabbare takt. Ska vi kunna fortsätta att konkurrera på en global marknad måste framtidens utbildningssystem vara mycket mer flexibelt. I Sverige kommer det att saknas 70 000 IT-experter år 2022, motsvarande siffra på EU-nivå är 1 000 000. Därför presenterar IT&Telekomföretagen idag ett manifest för livslångt lärande samt en rad andra åtgärder.

Målmedvetet arbete ger bättre jämställdhet än snittet i IT- och telekombranschen8.3.2018 13:45Pressmeddelande

Statistiken för 2017 visar på en i stort sett oförändrad snedfördelning av andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen i Sverige, såväl på medarbetar- som chefs- och VD-nivå. Men det finns undantag: de företag som deltagit i IT&Telekomföretagens ledarskaps- och förändringsprogram Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt.

Underskott på 70 000 personer med IT-kompetens hotar svensk tillväxt22.11.2017 14:52Pressmeddelande

Den genomgripande digitaliseringen har gjort att IT- och telekombranschen blivit en av de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Nu hotas den fortsatta tillväxten av sektorn av bristen på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs. Världsekonomin i stort går alltmer från ett läge där den stora bristvaran var fysiskt kapital till att den stora bristvaran är ”humant kapital” i form av kvalificerade experter. Detta tillsammans med det faktum att stora delar av digitaliseringsprocessen ännu ligger framför oss och att behovet av kompetens på området ökar exponentiellt, gör kompetensbristen inom IT-sektorn/den digitala sektorn till en av vår tids största utmaningar. ”IT-kompetensbristen – en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens” är IT&Telekomföretagens tredje kartläggning av kompetensbristen inom den digitala sektorn,

​Telekområdgivarna erbjuder kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutningsfrågor26.10.2017 07:00Pressmeddelande

Tack vare finansiering från IP-Only, Telia, Telenor, Com Hem, Svensk Infrastruktur och Svenska Stadsnätsföreningen kan Telekområdgivarna nu erbjuda konsumentstöd kring fiberanslutning. Foto: IP-Only/Jalle Torbjörnsson Telekområdgivarna, som ägs av IT&Telekomföretagen och finansieras av operatörer inom tv, telefoni och bredband, utvidgar nu sitt erbjudande till att omfatta opartisk och kostnadsfri rådgivning för konsumenter om fiberanslutningsfrågor i tillägg till frågor om abonnemang för tv, telefoni och bredband. Tills nu har det saknats en oberoende instans för konsumenter att vända sig till och få opartisk information från kring frågor om fiberdragning. Tack vare finansiering från IP-Only, Telia, Telenor, Com Hem, Svensk Infrastruktur och Svenska Stadsnätsföreningen kan Telekområdgivarna nu erbjuda konsumenter stöd och rådgivning även på detta område. - Jag är glad över att konsumenter inom kort, tack vare de sex finansiärerna, på samma sätt som vid frågor om telefoni och tv kan få

Pressinbjudan frukostseminarium den 22/11: IT&Telekomföretagen presenterar ”IT-kompetensbristen - en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens”21.10.2017 07:00Pressmeddelande

Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs. Den genomgripande digitalisering som pågår i Sverige och globalt har gjort att den digitala sektorn har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft. Nu hotas sektorns fortsatta utveckling av brist på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs. Kompetensbehovet inom IT- och telekombranschen och hela den digitala sektorn är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder, och inte bara enskilda insatser, är nödvändiga. Om dessa åtgärder realiseras har Sverige goda möjligheter till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, och att leva upp till regeringens målsättning att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men det är nu mycket hög tid att agera. Välkommen till en presentatio

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum