Inspektionen för vård och omsorg

IVO: Stor brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården

Dela

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård. I ett första steg av tillsynen har IVO begärt in uppgifter och analyser från alla regioner med fokus på vårdplatser och bemanning. IVO kan idag presentera en sammanställning av regionernas redovisningar. Sammantaget får IVO en bild av en sjukhusvård som präglas av stor brist på vårdpersonal och därmed brist på disponibla vårdplatser.

– Brist på disponibla vårdplatser innebär stora patientsäkerhetsrisker. Med överbeläggningar och utlokaliseringar som följd ökar risken för vårdskador. Problemen hos regionerna kan ha olika förklaringar, men patientsäkerheten måste kunna garanteras, säger Peder Carlsson, avdelningschef och ansvarig för IVO:s nationella tillsyn.

Vårdplatsbrist i minst 18 regioner

Efter genomgång av regionernas svar bedömer IVO att minst 18 av de 21 regionerna har en brist på disponibla vårdplatser. Den största bristen på disponibla vårdplatser finns inom den somatiska specialistsjukvården. Men det finns även regioner som lyfter problem inom den psykiatriska specialistsjukvården, särskilt i rättspsykiatrin. I 3 av 21 regioner kan IVO, utifrån underlaget, inte bedöma huruvida det råder brist på disponibla vårdplatser eller ej. Problem med överbeläggningar och utlokaliseringar förekommer dock inom samtliga regioner, vilket IVO konstaterat tidigare.

Samtliga regioner lyfter omställningen till god och nära vård och en ökad digitalisering inom vården som en förutsättning för att klara uppdraget. Det finns även förhoppningar om att omställningen kommer att avhjälpa situationen med vårdplatsbristen.

Brister på disponibla vårdplatser är ofta en följd av brist på bemanning. Många regioner uppger att sängplatser kan finnas, men att det saknas utbildade medarbetare som kan bemanna vårdplatserna.

Brist på vårdpersonal i alla regioner

Samtliga regioner uppger att de saknar vårdpersonal i dagsläget och för merparten av regionerna kommer situationen inte att förbättras under kommande år. Av regionernas redovisningar framkommer att det råder en stor brist på sjuksköterskor, både inom den somatiska och psykiatriska specialistsjukvården. Men det finns även en brist av andra yrkesgrupper som biomedicinska analytiker, specialistläkare och psykologer.

IVO uppfattar att regionernas redovisningar genomsyras av en uppgivenhet över bristen på personal. Nästan alla regioner uppger att de ser fortsatta bemanningsproblem om fem år.

– I vår analys av redovisningarna kan vi se stora risker med att patientsäkerheten inte kan upprätthållas. Vår tillsyn fortsätter därför i samtliga regioner och vi är beredda att använda hela den verktygslåda lagen ger oss, för att säkerställa att patienterna får en god och säker vård, avslutar Peder Carlsson, avdelningschef och ansvarig för IVO:s nationella tillsyn.

IVO:s nästa steg är att genomföra tillsyn i samtliga regioner, vilket kan innebära både anmälda och oanmälda inspektioner på sjukhus runt om i landet. IVO kommer även att begära in ytterligare underlag från regionerna.

Kontakter

Om

Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

010-788 5010http://www.ivo.se/

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Följ Inspektionen för vård och omsorg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Inspektionen för vård och omsorg

Pressinbjudan: IVO presenterar rapport från nationell sjukhustillsyn18.1.2023 13:08:42 CET | Pressmeddelande

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en nationell tillsyn av 27 sjukhus i Sverige. IVO presenterar nu en delrapport med en redovisning av tillsynens iakttagelser och myndighetens slutsatser för läget inom svensk sjukvård. Medverkar på pressträffen gör IVO:s generaldirektör Sofia Wallström och avdelningschef Peder Carlsson. Möjlighet till enskilda intervjuer finns i samband med pressträffen. Tid: 13.00, torsdagen den 19 januari. Plats: IVO:s lokaler Solnavägen 4, plan 7, Torsplan, Stockholm. Föranmälan: För att medverka på pressträffen krävs föranmälan senast 12.00 den 19 januari. Uppge namn och redaktion i ett mail till press@ivo.se. Kontakt: IVO:s presstjänst 010 - 788 50 10 press@ivo.se

IVO: Allvarliga missförhållanden på SiS särskilda ungdomshem för flickor11.1.2023 09:00:15 CET | Pressmeddelande

IVO har på regeringens uppdrag genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem, med ett särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas. Vid 19 av 21 tillsynade ungdomshem har IVO kritiserat SiS för allvarliga brister. Tillsynen visar att flickor utsätts för kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder, och att alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden. – Vi ser allvarliga brister i samtliga verksamheter där unga flickor vårdas. Flickorna utsätts för hot, kränkningar, våld och avskiljningar som inte har stöd i lag. Att avskiljningar i många fall genomförs genom att flickorna hålls fast mot ett golv eller en vägg, eller i sin säng, är mycket allvarligt. Flickorna är placerade utanför sitt eget hem, de är en utsatt grupp med komplexa behov och i många fall med psykisk ohälsa. Flickorna har rätt till en god vård och en trygg miljö, säger Sofia Wallström, IVO:s generaldirektör. IVO ser en direkt koppling mellan barn och ungas mö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum