Skogsstyrelsen

JO-anmälan av Skogsstyrelsen läggs ner

Dela

Justitieombudsmannen vidtar inga åtgärder med anledning av den JO-anmälan som två medlemmar i Mellanskog gjorde i april i år.

Bakgrunden till anmälan var en planerad avverkning i ett skogsområde i Uppland. Två skogsägare ansåg att Skogsstyrelsen, i ett ärende som rör registrering av nyckelbiotoper, bland annat har lämnat vilseledande uppgifter, felaktigt daterat dokument och brustit i handläggningen.

– Vi välkomnar Justitieombudsmannens beslut, men ser samtidigt att det finns flera saker som vi kan förbättra. Dels när gäller kommunikationen gentemot markägarna, i detta fall kring hur nyckelbiotoper hanteras, dels rent administrativa rutiner. Det arbetet har vi redan påbörjat, säger Jenny Stendahl, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Mer information:
Jenny Stendahl, distriktschef, Skogsstyrelsen, 018– 27 88 48
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsmöte: modernt svenskt skogsbruk visas upp för världen21.6.2018 12:12Pressmeddelande

När en lång rad internationellt inflytelserika och skogliga beslutsfattare och forskare möts i Norrbotten under vecka 26, kommer det allra modernaste inom svenskt skogsbruk att visas upp. Skogsstyrelsen visar hur vi använder laserdata, drönare och den senaste digitala tekniken. Besökarna får på plats i skogen se hur svenskt skogsbruk kan förena hög tillväxt med god miljöhänsyn. På fredagen hålls en pressträff.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum