Skogsstyrelsen

JO-anmälan av Skogsstyrelsen läggs ner

Dela

Justitieombudsmannen vidtar inga åtgärder med anledning av den JO-anmälan som två medlemmar i Mellanskog gjorde i april i år.

Bakgrunden till anmälan var en planerad avverkning i ett skogsområde i Uppland. Två skogsägare ansåg att Skogsstyrelsen, i ett ärende som rör registrering av nyckelbiotoper, bland annat har lämnat vilseledande uppgifter, felaktigt daterat dokument och brustit i handläggningen.

– Vi välkomnar Justitieombudsmannens beslut, men ser samtidigt att det finns flera saker som vi kan förbättra. Dels när gäller kommunikationen gentemot markägarna, i detta fall kring hur nyckelbiotoper hanteras, dels rent administrativa rutiner. Det arbetet har vi redan påbörjat, säger Jenny Stendahl, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Mer information:
Jenny Stendahl, distriktschef, Skogsstyrelsen, 018– 27 88 48
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum