Kemikalieinspektionen

Jordbrukare köper och använder mer växtskyddsmedel

Dela

Försäljningen av växtskyddsmedel till professionella odlare har ökat. Kemikalieinspektionens statistik visar att den sålda mängden verksamma ämnen till jordbruket har ökat med 12 procent. Under samma period 2020–2021 ökade också användningen av växtskyddsmedel per hektar odlad mark. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån. Samtidigt har alla EU-länder krav på sig att främja icke kemiska metoder vid odling.

Statistiken som publicerats av Kemikalieinspektionen och SCB bidrar till att ge en indikation på hur hållbara odlingssystemen i Sverige är.

- Det är inga dramatiska förändringar och det är svårt att analysera statistiken. Ökningen kan bero på att odlarna bunkrat eller att man i större utsträckning odlar höstsådda grödor med ökat behov av behandlingar. Oavsett orsaken är det viktigt att jobba med hållbara odlingsmetoder och tekniker för att minska risker för miljön, säger Mats Allmyr, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett förslag om att det nuvarande direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel ska bli en förordning. Det skulle innebära att reglerna börjar gälla direkt i alla medlemsländer, utan att först införas i nationella regelverk. Kommissionen motiverar förändringen bland annat med att genomförandet och efterlevnaden av det integrerade växtskyddet behöver stärkas. Det innebär att användningen av växtskyddsmedel i Europa behöver bli mer hållbar.

Nyligen lade Jordbruksverket också fram sitt förslag till en uppdaterad nationell handlingsplan för ett hållbart växtskydd och förslaget har nu varit ute på remiss. När den uppdaterade handlingsplanen är beslutad kommer den att gälla i fem år framåt.

- För att nå hållbara odlingssystem måste vi minska intensiteten i användningen av kemiska växtskyddsmedel men vi behöver också mer ekologisk odling och bli bättre på att odla mångfald, säger Mats Allmyr.

Statistiken som Kemikalieinspektionen publicerat visar också att försäljningen av bekämpningsmedel till privatpersoner har minskat med 19 procent under samma period.

Länkar

Om

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen
Vasagatan 12D
172 67 Sundbyberg

08-519 41 200https://www.kemi.se/

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med att minska risken för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Följ Kemikalieinspektionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kemikalieinspektionen

Konkret handling krävs för giftfri miljö3.10.2022 10:17:10 CEST | Pressmeddelande

Hur vi ska hålla koll på kemikalier bestäms till stor del på EU-nivå. Idag har EU en gemensam strategi för arbetet men det krävs konkret handling för att trygga en giftfri miljö. Dessutom kan global handel och ökad konsumtion medföra ökade kemikalierisker, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist i samband med Kemikalieinspektionens fördjupade rapport om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum