Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet föreslår ny ledamot

Dela

Klimatpolitiska rådet föreslår idag regeringen att utse Erik Kjellström till ny ledamot från och med den 1 januari 2023.

Erik Kjellström är professor i klimatologi vid SMHI Rossby Centre och adjungerad professor vid meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Klimatpolitiska rådet blir därmed fulltaligt efter att Johan Kuylenstierna lämnade rådet i samband med att han tidigare i höst tillträdde som generaldirektör för forskningsrådet Formas.

Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. För att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen är det därför rådet självt som föreslår nya ledamöter. Regeringen fattar därefter beslut om att förordna ledamöter i rådet under en bestämd tid, normalt högst tre år.

Årlig granskning

Klimatpolitiska rådet kommer i slutet av mars, preliminärt torsdag den 23 mars, att presentera sin årliga granskning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen.

Mer information

Klimatpolitiska Rådet | Swedish Climate Policy Council (klimatpolitiskaradet.se)

Nyckelord

Kontakter

Om

Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

08-7754170http://www.klimatpolitiskaradet.se

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Följ Klimatpolitiska rådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Klimatpolitiska rådet

Seminarium 24 maj om finanssektorns allt större roll i klimatomställningen20.5.2022 13:08:57 CEST | Pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet betonar i 2022 års granskning att dagens samlade politik med avseende på klimatmålen inte räcker och att omställningen måste accelerera. En av de övergripande rekommendationerna är att politiken bör skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att målen nås. Nu anordnar Klimatpolitiska rådet ett seminarium för att fördjupa diskussionen om finanssektorns växande roll i klimatomställningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum