Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet presenterar årets granskning av regeringens politik

Dela

Klimatpolitiska rådet bjuder in till pressträff i samband med lanseringen av den årliga granskningen av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen. Medverkar gör bland annat rådets ordförande Johan Kuylenstierna och vice ordförande Cecilia Hermansson. Årets rapport fokuserar särskilt på hur omställningspolitiken ska accelerera för att nå klimatmålen.

Tid: onsdag 16 mars 2022, kl. 09.00
Plats: 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Rapporten innehåller en bedömning av hur Sverige ligger till för att klara klimatomställningen samt rekommendationer till regeringen. Medverkande är rådets ordförande Johan Kuylenstierna, vice ordförande Cecilia Hermansson samt kanslichef Ola Alterå. Årets granskningsrapport och rekommendationer till regeringen presenteras av ordförande och vice ordförande.

Rapporten publiceras på rådets hemsida, https://www.klimatpolitiskaradet.se/sveriges-vag-till-nollutslapp/, i samband med lanseringen.

Klockan 09.30 överlämnas rapporten till regeringen genom klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, som kommenterar dess slutsatser och rekommendationer. Därefter kommenteras och fördjupas rapporten av inbjudna experter, bland andra, Jon Simonsson (ordförande KOMET), Malin Larsson (VD Luleå Energi) och Gunnar Wetterberg (historiker och f.d. ämbetsman), samt ledamöter i Klimatpolitiska rådet.

Individuell frågestund för journalister
Mellan cirka klockan 10:30 – 12:00 kommer det att finnas möjlighet till en individuell frågestund med rådets ordförande och vice ordförande, för journalister. Denna sker i nära anslutning till salen där lanseringen äger rum alternativt digitalt via zoom och förbokas via e-post till amanda.holmqvist@futerra.se.

Läs mer om lanseringen på:
https://www.klimatpolitiskaradet.se/sveriges-vag-till-nollutslapp/

Anmälan till individuell frågestund med Klimatpolitiska rådet för journalister görs via e-post till:
Amanda Holmqvist, amanda.holmqvist@futerra.se

För övriga frågor, kontakta:
Ola Alterå, kanslichef, 08-775 41 70, ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Kontakter

Om

Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

08-7754170http://www.klimatpolitiskaradet.se

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Följ Klimatpolitiska rådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Klimatpolitiska rådet

Seminarium 24 maj om finanssektorns allt större roll i klimatomställningen20.5.2022 13:08:57 CEST | Pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet betonar i 2022 års granskning att dagens samlade politik med avseende på klimatmålen inte räcker och att omställningen måste accelerera. En av de övergripande rekommendationerna är att politiken bör skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att målen nås. Nu anordnar Klimatpolitiska rådet ett seminarium för att fördjupa diskussionen om finanssektorns växande roll i klimatomställningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum