Svenska institutet för standarder, SIS

Kommer ditt skyddsrum efterleva standard?

Dela

SIS, Svenska institutet för standarder, bildar en ny arbetsgrupp för skyddsrum. Bakgrunden är en omvärldssituation som gjort att Finland tagit initiativ till en ny, internationell standard för skyddsrum.

En ny standard kommer att leda till ett betydligt starkare fokus på Sveriges förmåga att skydda sin befolkning i händelse av krig. Vid sitt senaste möte beslutade SIS kommitté för samhällssäkerhet (SIS/TK 494) att bilda en ny arbetsgrupp för skyddsrum. Bakgrunden är ett förslag från Finland om att ta fram en ny standard för skyddsrum på internationell nivå. Flera svenska intressenter har redan fattat beslut om att aktivt följa arbetet, där MSB kommer att leda arbetet. Det betyder att både Finland och Sverige nu visar ett starkt intresse för frågan.

Den nya standarden kommer att tas fram inom ramarna för den internationella ISO-kommittén för Security and Resilience. Detta är en kommitté som sedan tidigare drivs från Sverige (närmare bestämt av SIS tillsammans med MSB). Standarden avser att beskriva konstruktion, design, underhåll och olika användningsområden samt ändamål för skyddsrum.

- Oroligheterna i omvärlden skapar ett ökat behov och intresse av standarder inom samhällssäkerhetsområdet. Skyddsrum är nu ytterligare ett standardförslag med avsikt att stärka svensk förmåga att skydda befolkningen i händelse av kris eller krig, säger SIS vd Annika Andreasen.

Sverige uppges ha cirka 65 000 skyddsrum som har fått begränsad medial uppmärksamhet, sannolikt för att Sverige under många år inte uppfattats stå under något militärt hot. Det internationella läget har förändrat detta.

- Mitt intryck är att det inte bara blir skyddsrummen som nu uppmärksammas inom standardiseringsvärlden. Andra frågor, som länders totalförsvar och försörjningsförmåga i händelse av externt hot, är också väldigt aktuella, säger Annika Andreasen.

Det nya förslaget till standard för skyddsrum har fått namnet ISO 22359 Hardened protective shelters.

ISO 22359 Hardened protective shelters

Är du intresserad av att delta i arbetet med att utforma standarden för skyddsrum? Kontakta Fredrik Göthe, projektledare på SIS.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum