Vision

Kommunernas brottsbekämpning kräver bättre förutsättningar för socialtjänsten

Dela

För att en ny lag om kommunernas brottsförebyggande arbete ska ha effekt måste medarbetarna i socialtjänsten få bättre förutsättningar att jobba förebyggande och samverka med andra aktörer. Det anser Vision med anledning av det betänkande som idag överlämnades av regeringens särskilda utredare.

- Visions medlemmar i socialtjänsten pekar på vikten av att arbeta förebyggande, långsiktigt och i samverkan med andra samhällsaktörer för att förebygga kriminalitet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
- Visions medlemmar i socialtjänsten pekar på vikten av att arbeta förebyggande, långsiktigt och i samverkan med andra samhällsaktörer för att förebygga kriminalitet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

-  Vision välkomnar den nya lagen med krav på kommunerna att skapa lägesbild, upprätta en åtgärdsplan och en formell struktur för samverkan och samordning kring brottsförebyggande arbete. Visions medlemmar i socialtjänsten pekar på vikten av att arbeta förebyggande, långsiktigt och i samverkan med övriga samhällsaktörer för att förebygga kriminalitet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Samtidigt ser Vision hur det förebyggande arbetet ofta prioriteras ner i kärvare ekonomiska tider vilket slår tillbaka i större social utsatthet, ökad kriminalitet och högre kostnader på sikt för hela samhället. Därför behöver det förebyggande arbetet få en tydligare roll i den nya socialtjänstlagen.

-  Stora delar av socialtjänstens resurser läggs i dag på omfattande utredning och dokumentation. En del av dessa resurser kan istället frigöras till att snabbt fånga upp personer och tillhandahålla insatser som gör skillnad. Trösklarna för att tidigt stötta människor i riskzonen behöver sänkas, fortsätter Veronica Magnusson.

Vision har i nära dialog med medarbetare och chefer inom socialtjänsten tagit fram förslag hur kommunernas brottsförebyggande ansvar kan stärkas:

  • Kommunernas samlade brottsförebyggande arbete behöver tydliggöras i lagstiftningen och utgå från Agenda 2030.
  • Socialtjänstens förebyggande arbete måste skrivas in i socialtjänstlagen. 
  • I socialtjänstlagen bör införas en skyldighet att tillhandahålla vissa insatser utan föregående behovsprövning.
  • Myndigheternas kunskapsuppdrag gällande brottsförebyggande arbete behöver stärkas så att kunskapen når ut och omsätts hos kommuner och andra aktörer.
  • Staten bör ta en del av finansieringen av kommunernas brottsförebyggande arbete. 

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070- 746 21 24.

Kontakter

Bilder

- Visions medlemmar i socialtjänsten pekar på vikten av att arbeta förebyggande, långsiktigt och i samverkan med andra samhällsaktörer för att förebygga kriminalitet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
- Visions medlemmar i socialtjänsten pekar på vikten av att arbeta förebyggande, långsiktigt och i samverkan med andra samhällsaktörer för att förebygga kriminalitet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen i Nynäshamn3.6.2021 10:14:20 CEST | Pressmeddelande

I dag har Vision i Nynäshamn skickat ett öppet brev till ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga en starkare äldreomsorg. Vision menar att färre medarbetare per chef är en nyckel för att utveckla äldreomsorgen och att pandemin har gjort situationen ohållbar för många chefer. – En rimlig arbetsbelastning för cheferna är avgörande för att de ska kunna driva verksamheten framåt och ta ansvar för övriga medarbetares arbetssituation. I dag tar vissa chefer ansvar för över 40 medarbetare. För att förbättra omsorgen och säkra en god arbetsmiljö måste antalet medarbetare per chef bli lägre, säger Thomas Johansson, ordförande för Vision i Nynäshamn. Det öppna brevet har bland annat skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott och ledande politiker i den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen i kommunen. Nynäshamn är en av de kommuner som är först ut i Visions initiativ till en riksomfattande dialog med k

Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen i Örebro kommun2.6.2021 10:02:40 CEST | Pressmeddelande

I dag skickar Vision i Örebro ett öppet brev till ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga en starkare äldreomsorg. Vision menar att färre medarbetare per chef är en nyckel för att utveckla äldreomsorgen och att pandemin har gjort situationen ohållbar för många chefer. – En rimlig arbetsbelastning för cheferna är avgörande för att de ska kunna driva verksamheten framåt och ta ansvar för övriga medarbetares arbetssituation. Många upplever i dag stark stress och känner en oro över att inte räcka till. För att förbättra omsorgen och säkra en god arbetsmiljö måste antalet medarbetare per chef bli lägre, säger Emma Bernhult, ordförande Vision Örebro. Det öppna brevet har bland annat skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott och ledande politiker i den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen i kommunen. Örebro är en av de kommuner som är först ut i Visions initiativ till en riksomfattande dialog med

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum