Linköpings kommun – Politik

Kompensation för förlorat statsbidrag inom förskolan

Dela

Regeringens ändrade regler för statsbidrag riktade mot förskolan har inneburit att Linköpings kommun har förlorat stora belopp på kort tid. För att undvika att detta får för stora konsekvenser för kommunens förskolor avser Allians för Linköping att kompensera för de förlorade statsbidragen.

Barn- och ungdomsnämnden kommer att tillföras 42 mnkr för förskolan för att kompensera de förskolor som tappat stora statsbidrag. Därtill ger ett riktat statsbidrag i statsbudgeten ytterligare 8 mnkr till förskolan i Linköping.

Vi kan nu äntligen gå fram med ett beslut om kompensation för det förlorade statsbidraget för mindre barngrupper. För 2022 ger vi en kompensation baserat på vad man hade i statsbidrag under förra året. Vi lägger också ett uppdrag till förvaltningen att därefter se över resursfördelningsmodellen till förskolan för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar från 2023 och framåt, säger Erik Östman, ordförande i barn- och ungdomsnämnden (M).

Utbetalning:

  • 1,3 mnkr minskad central effektivisering
  • 48,7 mnkr kompensation för förlorat statsbidrag för mindre barngrupper
  • Varav 20,73% till fristående förskolor, 10,3 mnkr
  • Kommunala förskolor 38,4 mnkr

Förvaltningen kommer därtill att få följande uppdrag:

  • Att se över den nuvarande resursfördelningsmodellen för en bättre fördelning av nämndens resurser till förskolan
  • Särskild vikt ska läggas vid strukturbeloppet, särskilt stöd och ersättningen för barn med rätt till endast 20 timmars vistelsetid.
  • Ska färdigställas under våren 2022 med målsättningen att kunna ta beslut innan sommaren.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum