Almega

Kompetenskris i tjänsternas Europa

Dela

Den inre marknaden är grunden i EU-samarbetet och helt avgörande för om svenska företag ska kunna attrahera de talanger som krävs för att konkurrera på en internationell marknad även i framtiden. Tyvärr pekar delar av EU-politiken i motsatt riktning med mer detaljreglering av sociala frågor, begränsad rörlighet och regleringar. Ofta handlar det om ren protektionism. Fokus måste ligga på effektivitet och att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster. Det menar Almega när man på tisdagen presenterade sina prioriterade frågor inför EU-valet i maj.

Tjänstesektorn är avgörande för tillväxt och nya jobb. Här finns 90 procent av de nya jobben och två tredjedelar av EU:s ekonomi. I Sverige stod datakonsulter, telekomföretag och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, bemanning, fastighetsservice, säkerhetstjänster och resetjänster tillsammans för drygt 75 procent av tillväxten i den privata tjänstesektorn under första kvartalet 2018. Men sju av tio företag som försökt rekrytera har haft svårt att hitta rätt kompetens. Många tjänsteföretag har nu så svårt att hitta rätt kompetens i Sverige att de börjar flytta produktion till dotterbolag eller helt enkelt outsourcar till andra företag. 

- EU måste skapa goda förutsättningar för tjänsteföretag att rekrytera rätt kompetens. Detta åstadkoms genom att förbättra rörligheten för tjänster, arbetstagare och studenter, förenkla erkännandet av utbildnings- och examensbevis från skolor och högre utbildning och genom att öka investeringar i utbildning, säger Andreas Åström som är näringspolitisk chef på Almega.

Ett av de tydligaste exemplen på politik som begränsar företagens konkurrensmöjligheter är den sociala pelaren. Traditionellt sett har sociala frågorna reglerats mycket sparsamt på EU-nivå. Men på arbetsmarknadsområdet är det tvärtom. Den sociala pelaren hotar väl fungerade nationella arbetsmarknadsmodeller, som den svenska. Istället borde EU respektera medlemsstaternas kompetens, de nationella arbetsmarknadsmodellerna och kollektivavtalens ställning.

Även regleringsivern kring digitalisering och AI hotar på sikt att försvåra ännu mer för företagen i tjänstesektorn. Digital teknik och innovativa affärsmodeller ger Sverige och EU en enorm tillväxtpotential. Inte bara för IT- och telekomföretag utan för samhället och näringslivet i stort. En fullt integrerad marknad för den digitala ekonomin är positiv för hela ekonomin.

- Almegas vision är ett Europa med en väl fungerande inre marknad, med god tillgång till kompetens och fri rörlighet för företag, människor, kapital, varor, tjänster och data. Men i dag går utvecklingen inom flera frågor åt fel håll. Sverige och EU måste driva en politik för fri rörlighet, sund konkurrens och färre regler. Det kommer att förbättra konkurrenskraften och gagna jobbskaparna inom tjänstesektorn, avslutar Andreas Åström.

Om svenska tjänsteföretag ska kunna konkurrera i en internationell ekonomi måste EU ändra inriktning inom några vitala områden:

  • Den fria rörligheten begränsas öppet och dolt samtidigt som kompetensbristen ökar. Detta är förödande för svenska tjänsteföretag som är helt beroende av att locka talanger till Sverige. Fokus måste ligga på att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster.
  • Långtgående regleringar på det sociala området hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Istället borde EU respektera medlemsstaternas kompetens, de nationella arbetsmarknadsmodellerna och kollektivavtalens ställning.
  • Digitaliseringen skapar nya tjänster och arbetssätt men hindras av en föråldrad reglering. EU måste kunna ta hänsyn till individens integritet och samtidigt ta vara på alla fördelar med datadriven innovation.

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Länkar

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Osund offentlig konkurrens hämmar tjänstesektorn28.2.2019 08:26:16 CETPressmeddelande

Många företag, inte minst inom tjänstesektorn, drabbas av osund konkurrens när kommuner, landsting och stat säljer varor och tjänster på den öppna marknaden. För att undersöka saken närmare har Almega genomfört en undersökning bland 323 medlemsföretag i olika branscher inom tjänstesektorn. Resultatet visar att två av tre (66,7 %) av de tjänsteföretag som medverkat i undersökningen upplever eller har upplevt osund konkurrens från det offentliga. Nära 85 procent av de tjänsteföretag som upplever osund konkurrens menar att deras intäkter har minskat på grund av den offentliga aktörens agerande.

Arbetsmarknadsutredningen en viktig pusselbit för reformeringen av Arbetsförmedlingen29.1.2019 22:00:02 CETPressmeddelande

Arbetsmarknadsutredningen är ett viktigt bidrag till arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. Reformen är nödvändig och Almega välkomnar därför att den överenskommelsen som slutits mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet, och som ligger till grund för regeringsbildningen, även omfattar en reformering av Arbetsförmedlingen. En samsyn i Sveriges riksdag om vikten av förändring ökar förutsättningarna för att en renodlad myndighetsroll för Arbetsförmedlingen, medan privata aktörer ansvarar för att förmedla jobb och utbilda arbetssökande, blir verklighet.

Stora delar av Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas22.1.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

En Arbetsförmedling som trots ökade resurser, tillgång till arbetslösa som söker arbetstillfällen och företag som just nu skriker efter arbetskraft, inte lyckas förbättra utan tvärtom försämrar jobbchansen för de som är arbetslösa måste reformeras i grunden. I Almegas rapport ”Reformerad Arbetsförmedling – Almegas slutbetänkande för stärkt kompetensförsörjning” beskrivs hur Arbetsförmedlingen måste reformeras för att både myndigheten och den förda politiken ska leverera goda resultat, ha hög kostnadseffektivitet och kunna hjälpa såväl arbetslösa som arbetsgivare med de utmaningar de står inför.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum