Almega

Kompetenskris i tjänsternas Europa

Dela

Den inre marknaden är grunden i EU-samarbetet och helt avgörande för om svenska företag ska kunna attrahera de talanger som krävs för att konkurrera på en internationell marknad även i framtiden. Tyvärr pekar delar av EU-politiken i motsatt riktning med mer detaljreglering av sociala frågor, begränsad rörlighet och regleringar. Ofta handlar det om ren protektionism. Fokus måste ligga på effektivitet och att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster. Det menar Almega när man på tisdagen presenterade sina prioriterade frågor inför EU-valet i maj.

Tjänstesektorn är avgörande för tillväxt och nya jobb. Här finns 90 procent av de nya jobben och två tredjedelar av EU:s ekonomi. I Sverige stod datakonsulter, telekomföretag och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, bemanning, fastighetsservice, säkerhetstjänster och resetjänster tillsammans för drygt 75 procent av tillväxten i den privata tjänstesektorn under första kvartalet 2018. Men sju av tio företag som försökt rekrytera har haft svårt att hitta rätt kompetens. Många tjänsteföretag har nu så svårt att hitta rätt kompetens i Sverige att de börjar flytta produktion till dotterbolag eller helt enkelt outsourcar till andra företag. 

- EU måste skapa goda förutsättningar för tjänsteföretag att rekrytera rätt kompetens. Detta åstadkoms genom att förbättra rörligheten för tjänster, arbetstagare och studenter, förenkla erkännandet av utbildnings- och examensbevis från skolor och högre utbildning och genom att öka investeringar i utbildning, säger Andreas Åström som är näringspolitisk chef på Almega.

Ett av de tydligaste exemplen på politik som begränsar företagens konkurrensmöjligheter är den sociala pelaren. Traditionellt sett har sociala frågorna reglerats mycket sparsamt på EU-nivå. Men på arbetsmarknadsområdet är det tvärtom. Den sociala pelaren hotar väl fungerade nationella arbetsmarknadsmodeller, som den svenska. Istället borde EU respektera medlemsstaternas kompetens, de nationella arbetsmarknadsmodellerna och kollektivavtalens ställning.

Även regleringsivern kring digitalisering och AI hotar på sikt att försvåra ännu mer för företagen i tjänstesektorn. Digital teknik och innovativa affärsmodeller ger Sverige och EU en enorm tillväxtpotential. Inte bara för IT- och telekomföretag utan för samhället och näringslivet i stort. En fullt integrerad marknad för den digitala ekonomin är positiv för hela ekonomin.

- Almegas vision är ett Europa med en väl fungerande inre marknad, med god tillgång till kompetens och fri rörlighet för företag, människor, kapital, varor, tjänster och data. Men i dag går utvecklingen inom flera frågor åt fel håll. Sverige och EU måste driva en politik för fri rörlighet, sund konkurrens och färre regler. Det kommer att förbättra konkurrenskraften och gagna jobbskaparna inom tjänstesektorn, avslutar Andreas Åström.

Om svenska tjänsteföretag ska kunna konkurrera i en internationell ekonomi måste EU ändra inriktning inom några vitala områden:

  • Den fria rörligheten begränsas öppet och dolt samtidigt som kompetensbristen ökar. Detta är förödande för svenska tjänsteföretag som är helt beroende av att locka talanger till Sverige. Fokus måste ligga på att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster.
  • Långtgående regleringar på det sociala området hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Istället borde EU respektera medlemsstaternas kompetens, de nationella arbetsmarknadsmodellerna och kollektivavtalens ställning.
  • Digitaliseringen skapar nya tjänster och arbetssätt men hindras av en föråldrad reglering. EU måste kunna ta hänsyn till individens integritet och samtidigt ta vara på alla fördelar med datadriven innovation.

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Länkar

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Almega erbjuder 200 jobb under Järvaveckan12.6.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Kompetenskrisen utmanar tjänstesektorn. Företagen hittar inte personal att anställa. Bara med hjälp av en bättre fungerande integration kan fler nyanlända och utrikes födda få jobb. För att rekrytera nya medarbetare och förbättra integrationen kommer medlemsföretag från Kompetensföretagen, Almega Serviceföretagen och Fastighetsarbetsgivarna att närvara under Järvaveckan och erbjuda totalt 200 jobb.

Almega på Järvaveckan: Så får ännu fler Järvabor jobb11.6.2019 09:15:00 CESTPressinbjudan

Kompetenskrisen utmanar den privata tjänstesektorn. Företagen hittar inte personal att anställa. Bara med hjälp av en bättre fungerande integration kan fler nyanlända och utrikes födda få jobb. Almega deltar på Järvaveckan för att visa att privata tjänstesektorn är Sveriges ledande integrationsmotor. Tiotalet medlemsföretag från Kompetensföretagen och Almega Tjänsteförbunden kommer att rekrytera personal under Järvaveckan.

Thomas Erséus blir ny VD för Almega3.6.2019 14:10:31 CESTPressmeddelande

Thomas Erséus blir ny VD för Almega och ny förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden. Han har en gedigen bakgrund från flera olika delar av tjänstesektorn, bland andra konsult-, IT- och fastighetsbranschen. Efter över trettio år i näringslivet, varav 25 år som VD, kommer han nu att axla rollen som VD för arbetsgivarorganisationen Almega. Thomas kommer närmast från rollen som Chief Real Estate Officer på Ericsson AB.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum