SBAB Bank

Kraftiga prisfall på villor i Stockholm och Malmö i april – men ännu syns ingen räntefrossa på bostadsmarknaden som helhet

Dela

Priserna på villor föll med mer än tre procent i Storstockholm och Stormalmö medan de steg marginellt i Storgöteborg. Lägenhetspriserna föll svagt i Storstockholm och Storgöteborg, medan de ökade svagt i Stormalmö. Justerat för normala säsongsmönster var prisökningstakten för riket som helhet 0,4 procent under april. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under april.

Stora prisfall på villor i Storstockholm och Stormalmö
Priserna på villor föll med mer än tre procent i Storstockholm och Stormalmö under april. I Norra Sverige föll de med 0,3 procent. De ökade svagt i Storgöteborg (0,1 procent), Mellersta Sverige (0,8 procent) och Södra Sverige (0,1 procent).

Svagt fallande lägenhetspriser i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige
Lägenhetspriserna föll svagt i Storstockholm (-0,7 procent), Storgöteborg (-0,4 procent) och södra Sverige (-0,6 procent), medan de ökade svagt i Stormalmö (0,3 procent), Norra Sverige (0,5 procent) och Mellersta Sverige (0,1 procent).

Prisfall för Sverige som helhet men svag uppgång säsongsrensat
För Sverige som helhet (där bostadsstocken använts som vikt) föll bostadspriserna i april med 0,4 procent och med ungefär samma fall för både villor och lägenheter. Justerat för normala säsongseffekter steg dock priserna med 0,4 procent.

En bostadsmarknad som står och balanserar i avvaktan på högre räntor

-       Även om villapriserna föll kraftigt i Storstockholm och Stormalmö syns ännu ingen räntefrossa på bostadsmarknaden som helhet. Säsongsrensat steg bostadspriserna svagt i april i Sverige, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

-       I de indikatorer vi har på Booli i form av bland annat budpremier och antal budgivare ser vi inte att temperaturen på bostadsmarknaden skulle ha fallit påtagligt de allra senaste dagarna. Riksbanken aviserade en första höjning av reporäntan så sent som i torsdags. Det skulle dock vara förvånande om vi inte får se ett tydligt trendskifte i bostadsprisutvecklingen om Riksbanken fortsätter att höja reporäntan i linje med vad de aviserade i förra veckan. Vår prognos med brett fallande bostadspriser under andra halvåret i år står fast, säger Robert Boije. 

Se tabell och diagram i bifogat dokument.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB
Telefon: 070-269 45 91
E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB
Telefon: 073-027 19 65
E-post: douglas.norstrom@sbab.se

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 292 000 och 402 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2022). Antal medarbetare (FTE) är 818. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Dags för Riksbanken att vila på hanen19.1.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Riksbanken väntas höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 3 procent i februari. En höjning med 0,25 procentenheter skulle dock vara mer ändamålsenlig. SBAB:s beräkning indikerar att den underliggande trendmässiga inflationen redan har toppat. Revideringen av hushållens konsumtionskorg mot billigare alternativ bör också slå igenom i en lägre inflation från och med januari. Dessutom tar det tid för redan genomförda räntehöjningar att få full effekt. Prognosen för bolåneräntorna har reviderats ner sedan föregående prognosomgång till följd av lägre följsamhet mellan styrräntan och de rörliga bolåneräntorna. Dessutom väntas bolånemarginalen vara rejält nerpressad under en tid. 3-månaders och ett år framstår därtill som de mest förmånliga räntebindningstiderna för tillfället. Detta är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 1, 2023.

Bostadspriserna fortsatte ner i hela Sverige i december - de sammanlagda prisfallen nu över 20 procent i några regioner2.1.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Priserna på bostäder föll med i genomsnitt 2,4 procent i december i Sverige. Prisfallen är större än vad som kan förklaras av normala säsongsmönster. Lägenhetspriserna föll med 1,5 procent och villapriserna med hela 2,9 procent. Priserna på lägenheter och villor föll i samtliga regioner. Mest föll priserna på lägenheter i Norra Sverige (-6,5 procent). Det största prisfallet på villor uppvisade Mellersta Sverige (-4,7 procent). Sedan vårens toppnoteringar har lägenhetspriserna fallit med omkring 14 procent och villapriserna med omkring 19 procent i Sverige som helhet. Störst sammanlagt fall från pristoppen på villor uppvisar Stormalmö (-21,4 procent), följt av Storstockholm (-20,8 procent) och Mellersta Sverige (-19,8 procent). Lägenhetspriserna har fallit som mest från toppen i Norra Sverige (-17,2 procent), följt av Storgöteborg (-15,5 procent) och Stormalmö (-14,6 procent). Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för december.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum