Linköpings kommun

Kraftigt överskott men osäkert framåt

Dela

Det preliminära bokslutet visar att kommunen gör ett överskott på 564 miljoner kronor år 2020. Coronapandemin har påverkat både verksamheten och ekonomin under året. Den pågående pandemin gör även de ekonomiska förutsättningarna framåt osäkra.

Linköpings kommun landar på ett överskott på 564 miljoner kronor. Det visar det preliminära bokslutet för 2020. Det är 6,3 procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2020. Kommunens totala omsättning för 2020 var 10,9 miljarder kronor.

Orsaker till det stora överskottet är flera tillfälliga statsbidrag och minskade kostnader i verksamheterna i spåren av pandemin. Dessutom har nämnderna förbättrat sina resultat och marknadsvärdet på kommunens placeringar har ökat.

– Linköping har en stark ekonomi och det är nödvändigt för att vi ska klara alla investeringar som en snabbt växande kommun behöver göra. Vår ekonomiska styrka ger bra förutsättningar att hantera tuffa tider för kommunsektorn i spåren av pandemin, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Bokslutet visar att äldrenämnden och barn- och ungdomsnämnden går med stort överskott. Det beror bland annat på att färre sökt hemtjänst, att verksamheter varit stängda, att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat och att färre barn skrivits in på förskola och fritids. Även kommunstyrelsen går med stort överskott, främst på grund av stora intäkter från fastighetsförsäljningar och försäljning av tomträtter. Social- och omsorgsnämnden gör fortfarande ett underskott. Det beror främst på fortsatt ökande kostnader för HVB.

Osäkra ekonomiska förutsättningar framöver

Trots en stark ekonomi är det osäkra ekonomiska förutsättningar framöver. Framförallt på grund av osäkerheten kring pandemin och hur den påverkar sysselsättningen, samt hur de statliga bidragen kommer att se ut framöver.

– Vi vet ännu inte hur länge pandemin kommer att påverka oss och vilka långsiktiga effekter den får. Vi ser redan nu en ökad arbetslöshet i Linköping. En minskad sysselsättning innebär minskade skatteintäkter och att fler kommer att behöva försörjningsstöd, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för kommunen. Riksdagen har beslutat om ytterligare tillskott till kommunerna under 2021 och 2022, men eftersom dessa statsbidrag är tillfälliga finns risk att vi behöver anpassa oss till lägre ramar de kommande åren, säger Niklas Borg.

Det preliminära bokslutet presenteras på kommunstyrelsen den 16 februari. Den slutgiltiga årsredovisningen behandlas av fullmäktige den 27 april.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Polisen och Försäkringskassan ansluter sig till kommunens arbetsgrupp mot bidragsbrott4.5.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Varje år utbetalas stora bidragsbelopp till personer som inte har rätt till ekonomisk hjälp. Dessa allvarliga brott innebär enorma kostnader för samhället och måste på alla sätt stävjas. Allians för Linköping har därför inlett ett operativt samarbete mellan Linköpings kommun och aktörer inom bostadssektorn, ett samarbete som nu utökas med Polismyndigheten och Försäkringskassan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum