Lindholmen Science Park

Kraftsamling ska ta bort hinder för framtidens transporter

Dela

Plötsligt kommer elscootrarna till stan. Många anammar det nya transportsättet med glädje, samtidigt som missnöjet växer över scootrar som skräpar längs trottoarer och cykelbanor. Men kommunerna saknar praktiska och juridiska redskap att arbeta proaktivt för att styra utvecklingen och det är oklart hur de ska samarbeta med olika aktörer. Den sortens hinder och utmaningar ska identifieras i ett nytt Drive Sweden-projekt där Trafikverket och kommunerna Linköping, Lund, Stockholm och Göteborg samarbetar.

– Vi upplever stor förväntan på att vi ska erbjuda en digital infrastruktur som möjliggör nya typer av transportlösningar. Samtidigt är det väldigt otydligt hur vårt ansvar ser ut i förhållande till andra aktörer, såväl offentliga och kommersiella, och vilka investeringar som är viktigast att göra. Med det här samarbetet vill vi gemensamt hitta svar och lösningar, säger Sandra Viktor, projektsamordnare för mobilitet Linköpings kommun.

– Intressant med ett projekt som fokuserar på hinder och utmaningar som identifieras av kommunerna kopplat till digital infrastruktur. De statliga och kommunala väghållarnas roll i det framtida transportsystemet kräver samverkan både nationellt och internationellt. Det här projektet bidrar till det, säger Jonna Bäckström, utredare på Trafikverket

– Det här projektet är ett bra exempel på hur vi inom Drive Sweden tillsammans både utvecklar och skapar förutsättningar för moderna transporter som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla. För att gå från tekniska piloter till implementering, krävs nya typer av samarbeten. Hittills har det saknats ett forum som fokuserar på implementering utifrån ett myndighetsperspektiv, säger Sofie Vennersten, programchef på Drive Sweden.

Om digital infrastruktur

Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur som till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Den mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet. Ett exempel är:

Om trafiksignaler är uppkopplade så skulle trafiken i städerna kunna styras på ett smartare sätt och i realtid för att undvika onödiga köer. Men utvecklingen bromsas bland annat av att det saknas standardteknik och tydliga regelverk för hur den insamlade datan ska kategoriseras och hur den får delas mellan olika aktörer.

Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet” är ett strategiskt projekt inom ramen för Drive Sweden. Partners och medfinansiärer är Trafikverket, Lund, LinköpingStockholm och Göteborg. Förhoppningen med projektet är att lägga grunden för fortsatt samarbete och att fler aktörer vill ansluta.

Läs mer om projektet här

Läs mer om Drive Sweden här

Kontakt

Marie Karlsson, projektledare DigInfra, Drive Sweden
076-623 56 73
marie.karlsson@drivesweden.net 

Carl-Martin Vikingsson, presskontakt, Drive Sweden
070-731 10 29
carl-martin.vikingsson@drivesweden.net

Drive Sweden är ett av regeringens 17 strategiska innovationsprogram (SIP). De strategiska innovationsprogrammen finansieras genom VinnovaFormas och EnergimyndighetenLindholmen Science Park AB är värdorganisation.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en samverkansmiljö inom styrkeområdena transport, ICT, visualisering och media. Vi erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver innovation för samhällsutveckling. I snart 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.

Följ Lindholmen Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

Sverige spänner AI-musklerna för omvärlden: Samlar eliten på global konferens med världens största matchmakingevent16.11.2020 14:48:19 CET | Pressmeddelande

Sverige ligger i framkant vad gäller innovation och tar nu ett ännu större grepp och stoltserar internationellt med kompetensen inom AI. Med start den 17 november samlas den svenska och internationella AI-eliten för det globala eventet Sweden Innovation Days som anordnas av AI Sweden – Sveriges nationella AI-center, Energimyndigheten, Ignite Sweden, SISP - Swedish Incubators & Science Parks, och Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet. Syftet är att visa upp Sverige som ett ledande techland och skapa nya kontaktytor, för att attrahera internationell talang och investeringar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum