European EnergyEuropean Energy

Krav på beslut om solparken i Svedberga

Dela

European Energy har lämnat in en dröjsmålstalan till Länsstyrelsen Skåne med begäran om beslut om solparken i Svedberga inom fyra veckor. Handläggningen har pågått i sammanlagt 20 månader och länsstyrelsen har inte kunnat sätta ett datum för när slutligt besked kommer.

Peter Braun, Head of Projecvts Sweden, Norway and Finland
Peter Braun, Head of Projecvts Sweden, Norway and Finland

– Vi anser att det är en orimligt lång väntetid, särskilt i en tid när behovet av ny förnybar energi är skriande i södra Sverige. Elpriserna är fortsatt mycket höga och den säkerhetspolitiska situationen gör att Europa behöver stärka sitt energioberoende, säger Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland på European Energy.

European Energys planerade solpark i Svedberga är på 232,5 hektar, varav 76 hektar utgörs av solpaneler. Resten av parken kommer att odlas med vall. Parken kommer årligen att producera 175 GWh grön el, vilket motsvarar 35 000 villors genomsnittliga årsförbrukning av hushållsel.

European Energy har lämnat in alla de uppgifter som Länsstyrelsen Skåne har bett om, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning som visar att parken kan samexistera med omgivningen på ett positivt och hållbart sätt.

–Enligt vår tolkning är en solpark på jordbruksmark förenlig med miljöbalken eftersom det är en tillfällig anläggning som inte påverkar marken permanent. När parken är färdiganvänd, efter cirka 30 år, kan panelerna monteras ned och marken återgå till traditionellt jordbruk. Dessutom är produktionen av fossilfri el ett väsentligt samhällsintresse. Sverige i allmänhet och Södra Sverige i synnerhet behöver ny grön el nu, säger Peter Braun.

Länsstyrelsen Skåne har skrivit till regeringen och bett om en översyn av lagen för att klargöra prioriteringarna mellan livsmedels- och energiproduktion, som man upplever som en intressekonflikt.

­­­– Solparken i Svedberga kombinerar odling med solelproduktion och därför finns ingen konflikt. För elkonsumenternas och klimatets skulle hoppas vi att länsstyrelsen fattar ett snabbt och positivt beslut i frågan, säger Peter Braun.

Om dröjsmålstalan:
Enligt 12 paragrafen förvaltningslagen får enskild part, som har inlett ärende hos en myndighet, begära att myndigheten ska avgöra ärendet om myndigheten inte avgjort ärende senast inom sex månader efter att det inletts


Kontakter

Bilder

Peter Braun, Head of Projecvts Sweden, Norway and Finland
Peter Braun, Head of Projecvts Sweden, Norway and Finland
Ladda ned bild

Om

European Energy
European Energy
Östra Varvsgatan 4
211 75 Malmö

+46 709 56 00 80https://europeanenergy.com/se

European Energy  utvecklar, bygger och driver vind- och solkraftparker samt Power-to-X-anläggningar i ett stort antal länder, både i Europa och globalt. Sverige är en av bolagets nyckelmarknader. European Energys verksamhet är helt inriktad på grön energi och omställning till 100 procent förnybar energiproduktion. Läs mer om European Energy Sverige på LinkedIn eller  https://se.europeanenergy.com/

 

Följ European Energy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från European Energy

Positiva utsikter för solparken i Svedberga16.5.2022 09:13:04 CEST | Pressmeddelande

European Energy har idag överklagat Länsstyrelsen Skånes beslut att stoppa solparken i Svedberga utanför Helsingborg till mark- och miljödomstolen i Växjö, och yrkar på att Länsstyrelsens beslut om förbud ska upphävas. Länsstyrelsens beslut försenar produktionen av grön och billig solel i Skåne och går emot tidigare domar från mark- och miljödomstolen som gett klartecken för solparker på jordbruksmark.

Samråd om solcellsanläggning i anslutning till vindkraftpark i Grevekulla14.3.2022 13:56:10 CET | Pressmeddelande

European Energy går nu vidare med planerna på att etablera en solcellspark i anslutning till vindkraftparken i Grevekulla i Ydre kommun. Genom att bjuda in till samråd ges myndigheter, organisationer och närboende möjlighet att lämna synpunkter gällande anläggningen. Om solcellsparken får klartecken att byggas kan Grevekulla bli Sveriges första stora hybridanläggning med både sol- och vindkraft.

Solcellsparken i Svedberga ett steg närmare förverkligande5.11.2021 14:09:56 CET | Pressmeddelande

Energimarknadsinspektionen, Ei, har beslutat att ledningsnätet inom den planerade solcellsparken i Svedberga utanför Helsingborg och anslutningsledningar till transformatorstation omfattas av undantaget från nätkoncession enligt ellagen. Det innebär att European Energy har kommit ett steg närmare att förverkliga projektet som årligen kan tillföra förnybar el motsvarande 35 000 villahushålls årsförbrukning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum