Universitetssjukhuset Örebro

Kronisk bihåleinflammation kan lindras över tid

Dela

Kronisk bihåleinflammation är en vanlig sjukdom som cirka 10 procent av befolkningen har. Orsaken till sjukdomen finns det idag inget svar på. Forskaren Ulrica Thunberg vid Universitetssjukhuset Örebro har bidragit med några pusselbitar i den ännu ofullständiga bilden av sjukdomen.

Forskaren Ulrica Thunberg på öron näs- och halskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Ulrica Thunberg på öron näs- och halskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson.

Vi såg att patienter med kronisk bihåleinflammation har en hög förekomst av bakterien Staphylococcus aureus, så kallad S. aureus, i näsa och bihåla. Vi fann också att symtomen lindrades hos majoriteten av patienter efter många år, säger Ulrica Thunberg, överläkare på öron näs- och halskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. 

I Ulrica Thunbergs avhandling har hon följt upp en grupp patienter med den kroniska sjukdomen. Efter elva år fick patienten göra en självskattning av sina symtom och hur de uppfattar sin sjukdomsbehandling efter lång tid.

– Andelen som utifrån symtomskattning hade en svår sjukdom sjönk från 68 procent till 24 procent.  Patienternas skattning av symtom så som nästäppa, rinnande näsa, tryck över ansiktet och nedsatt lukt hade tydligt förbättrats vid uppföljningen, säger hon.

Patientens åsikt var viktig 

Symtomlindring i form av koksaltsköljningar och kortisonspray i näsan var mycket högt värderat av patienterna. Patienterna angav sällan antibiotika som viktig hjälp. Vid odling från käkbihålan finner man ofta  bakterien S. aureus hos patienter med kronisk bihåleinflammation, men den finns sällan i käkbihålan hos friska individer.

– Bakterien har potential för en mängd egenskaper så som bland annat produktion av enterotoxiner som är elaka ämnen. Dessa kan orsaka en massiv ospecifik aktivering av immunförsvaret och inflammation. S. aureus kan också finnas i näsöppningen som en del av kroppens normala flora, förklarar hon.

– Vi har studerat förekomst av gener kodande virulensfaktorer, exempelvis enterotoxiner, det vill säga faktorer som kan främja utveckling av  sjukdom, hos S. aureus bakterier från patienter med kronisk bihåleinflammation. Vi studerade även friska kontrollpersoner för att identifiera om det var faktorer som var överrepresenterade i patientgruppen och kunde misstänkas för att ha betydelse för sjukdomen. Även studier med analyser av antikroppar mot virulensfaktorer har utförts, säger Ulrica Thunberg.

Forskningsstudierna visade inte att några specifika virulensfaktorer skiljde ut sig som betydelsefulla för sjukdomen, men ytterligare studier behövs. Vid uppföljningen efter cirka elva år visade resultatet att exakt samma stafylokockstam fanns kvar hos 20 procent  av patienter som hade S. aureus vid båda tidpunkterna. Dessa hade ingen antibiotikaresistens och antibiotikaresistensen hos stafylokockerna i övrigt i studien var låg.


Vid frågor kontakta

Ulrica Thunberg
Överläkare
Öron näs- och halskliniken  
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: ulrica.thunberg@regionorebrolan.se
Telefon: 019 - 602 14 41

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskaren Ulrica Thunberg på öron näs- och halskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Ulrica Thunberg på öron näs- och halskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

En miljon kronor till forskning om rehabilitering efter covid-1922.12.2020 13:15:00 CETPressmeddelande

Covid-19-pandemin har drabbat miljontals människor världen över. De som drabbas av viruset får väldigt olika grad av påverkan på kroppen både under sjukdomsförloppet och efteråt. Därför är det viktigt med patientanpassade behandlingsmetoder. Forskaren Yvonne Freund-Levi har fått drygt en miljon kronor från Afa Försäkring för att studera behovet av rehabilitering efter covid-19.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum