Linköpings kommun

Kultur- och fritidsnämnden: Jämställdhet i fokus i nytt bidragssystem

Dela

Ny konstgräsplan i Skäggetorp, utveckling av Ryd Sportcenter och nytt bidragssystem för barn- och ungdomsföreningar. Det är några av ärendena som kultur- och fritidsnämnden ska behandla på torsdagens sammanträde.

Ärende 10
Satsning på jämställdhet i nytt bidragssystem

På torsdagens sammanträde ska kultur- och fritidsnämnden besluta om bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och fritidsområdet. Jämställdhet är ett nyckelord i det nya bidragssystemet.

Reglerna ska börja användas den 1 januari 2019 och gäller anläggningsbidrag för mötesplatser samt verksamhetsbidrag. Kultur- och fritidskontoret får samtidigt i uppdrag att återkomma till nämnden i januari 2019 med bidragsregler för det så kallade utvecklingsbidraget.

Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden vid flera tillfällen tagit beslut om det nya bidragssystemet. Förslaget till nytt bidragssystem innehåller tre bidragsformer: verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag för mötesplatser och utvecklingsbidrag. Det nya systemet innebär att Linköpings kommun kommer att använda både normstyrda bidrag och kvalitativa målstyrda stöd.

Det nya systemet har färre antal bidragsformer. En skillnad i de nya reglerna är att de bidragsberättigade föreningsmedlemmarna kan vara 7-25 år. Tidigare var den övre gränsen 20 år.

– Vi har synkat våra regler med de statliga reglerna för bidrag. Det underlättar för föreningarna, som kan skicka in samma listor när de ansöker, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

En annan skillnad är att föreningarna ska få mer pengar för flickors deltagande, för att motverka dagens könsmässiga snedfördelning av bidrag. Snedfördelningen är tydligast när det gäller det aktivitetsbaserade verksamhetsbidraget. Det är formellt sett könsneutralt, men gynnar i praktiken pojkar. Detta eftersom det premierar idrottsverksamheter med stora träningsgrupper och träningsintensiv verksamhet, där de stora och pojkdominerade lagidrotterna återfinns. 

– Nu gör vi en jämställdhetssatsning. Föreningarna ska börja fokusera lika mycket på tjejernas idrottande som på killarnas. Idag går 1,2 miljoner kronor mer till killar än tjejer. Föreningarna ska få ökad ersättning för verksamheter för tjejer, men utan att vi drar ner på ersättningen till killarna. Nu får föreningarna svara upp mot detta, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

Ärende 11
Ny konstgräsplan på gång i Skäggetorp

I dag saknas det en konstgräsplan i Skäggetorp, vilket begränsar möjligheterna för både organiserad fotboll och spontanfotboll under en stor del av året. Nu kan förutsättningarna för en ny plan utredas.

En konstgräsplan i Skäggetorp skulle ge möjligheter för både föreningsliv, skolor och Skäggetorps invånare att vara fysiskt aktiva där under större delen av året. I anslutning till Skäggetorpsskolan och det nya kulturhuset Agora finns idag en fullstor naturgräsplan. Kultur- och fritidskontoret ser stora fördelar med att förädla denna naturgräsplan till en konstgräsplan.

– I samband med byggnationen av Agora har det också byggts nya omklädningsrum som kan användas av fotbollsspelarna. Anläggandet av en konstgräsplan i Skäggetorp är en prioriterad satsning i nämndens budget för 2019, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

På torsdagens sammanträde ska nämnden besluta om att låta kontoret utreda förutsättningarna för anläggande av en ny konstgräsplan. Kontoret ska då återkomma till nämnden i januari 2019 med förslag på inriktnings- och genomförandebeslut.

Ärende 12
Satsning på Ryd Sportcenter

Hur ska Ryd Sportcenter bli en mer tillgänglig, jämställd och inkluderande mötesplats? Det kan en ny utredning ge svar på.

Ryd Sportcenter består i dag av en inomhushall för fotboll (Wahlbeckshallen) med en 9 mot 9 konstgräsplan, kafé, läktare och omklädningsrum. Hallen kan göras om till tre fullstora hallar.

– Idag används Wahlbeckshallen bara fyra månader om året och står sedan i stort sett tom. Det är slöseri. Hallen skulle passa bra för innebandy och futsal som är populära idrotter, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

I anslutning till Wahlbeckshallen finns också en 11 mot 11 naturgräsplan, en 11 mot 11 konstgräsplan samt Hangaren Hot Sport Center med bland annat ytor för skateboard, inlines, BMX, klättring och kampsport. I området finns också en skateboardramp utomhus, beachvolleybollplan och ett utegym. 

På torsdagens sammanträde ska nämnden besluta om att låta kultur- och fritidskontoret utreda möjligheter och förutsättningar för utveckling av Ryd Sportcenter. Kontoret ska då återkomma till nämnden i januari 2019 med förslag på inriktningsbeslut.

Utredningen ska se över hur Ryd Sportcenter kan utvecklas för att bli en tillgänglig, jämställd och inkluderande mötesplats som skapar förutsättningar för alla att vara fysiskt aktiva.

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 är utvecklingen av Ryd sportcenter en prioriterad satsning och finns även med i nämndens investerings- och lokalförsörjningsplan.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum