Försäkringskassan

Lagändringar för socialförsäkringen från årsskiftet

Dela
Från och med 1 januari 2023 träder nya lagar i kraft som rör socialförsäkringen. Här finns en sammanställning av de nya lagarna samt de förlängda undantagsbestämmelser som infördes med anledning av pandemin.

Fortsatt sjukpenning i väntan på vård som försenats på grund av covid

Pandemin satte extremt hård press på hälso- och sjukvården. Det innebar att många patienter fick sin planerade vård eller rehabilitering uppskjuten, vilket i sin tur ledde till att patienter blev sjukskrivna längre än i normalfallet. I april 2020 infördes ett undantag i lagen för att dessa personer inte skulle riskera att bli av med sin sjukpenning. Det innebär att den som inte kan jobba i väntan på exempelvis en försenad operation kan få fortsatt sjukpenning. Förutsättningen är att personen bedöms kunna återgå till sitt vanliga jobb efter vårdinsatsen. Nu har riksdagen beslutat att förlänga undantaget så att det även gäller hela år 2023.

  • De som fått avslag på ansökningar som sträckt sig över årsskiftet kan ansöka igen
    Vissa har hunnit få avslag innan undantaget förlängdes. Det gäller de som har haft sjukpenning på grund av uppskjuten vård fram till och med den 31 december, men därefter fått avslag eftersom förlängningen av undantaget träder i kraft den 1 januari. Med undantaget på plats kan dessa personer nu få sjukpenning även efter årsskiftet, trots tidigare avslag. De behöver då ansöka igen.
    Läs mer om hur de som berörs kan söka sjukpenning igen (klicka på "Uppskjuten vård och behandling")

Barnfamiljer får fortsatt höjt bostadsbidrag

Under pandemin införde dåvarande regering ett tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer med bostadsbidrag. Med hänsyn till rådande höga prisläge och den ekonomiska påfrestning det innebär för dessa familjer har nuvarande regering beslutat att tilläggsbidraget kommer att förlängas. Pengarna betalas ut automatiskt till barnfamiljer med bostadsbidrag och blir 25 procent av det belopp som familjen brukar få i bostadsbidrag varje månad. Förlängningen av tilläggsbidraget gäller första halvåret 2023.

Läs mer om tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer med bostadsbidrag

Nya regler inom assistansersättning

För att kunna få assistansersättning krävs att personen som ansöker har behov av hjälp minst 20 timmar i veckan med det som i lagtexten kallas ”grundläggande behov”. Från den 1 januari försvinner kravet på ”ingående kunskaper” om brukaren som grundläggande behov och istället tillkommer två nya. Det ena handlar om stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning, det andra om stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Nytt är också det så kallade föräldraavdraget – ett sätt att med stöd av schablonbelopp beräkna omfattningen av den hjälp som en förälder kan anses ansvara för utifrån barnets ålder, utveckling och andra omständigheter.

Läs mer om stärkt rätt till personlig assistans

Höjd pensionsålder höjer även åldern i ersättningar från Försäkringskassan

Vid årsskiftet höjs pensionsåldern i Sverige med ett år. Det påverkar även åldersgränserna inom vissa ersättningar i socialförsäkringen, bland annat sjukpenning, sjukersättning och assistansersättning.

Läs vilken ny ålder som gäller för respektive ersättning

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Utan flerbarnstillägg skulle fler familjer ha låg ekonomisk standard21.3.2023 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Flerbarnstillägget har störst påverkan på ekonomin för familjer med många barn. Det beror både på att flerbarnstillägget ökar med antalet barn i familjen och på att andelen familjer med låg ekonomisk standard är högre i familjer med många barn. Utan tillägget skulle antalet barn som lever i familjer med låg ekonomisk standard öka med drygt fyra procent. Det visar en ny analys från Försäkringskassan som publiceras idag.

Elstödet på plats – de första får pengar i dag23.2.2023 09:32:00 CET | Pressmeddelande

I dag har de första privatpersonerna i södra och mellersta Sverige fått sitt elstöd – allt går enligt plan. Elstödet betalas ut succesivt och den som anmält ett konto till Swedbanks kontoregister ska ha fått sina pengar senast den 7 mars. De som fortfarande inte har anmält konto bör göra det för att undvika en utbetalningsavi. Även Swedbanks kunder bör kontrollera att de finns i kontoregistret. Den som däremot får pension från Pensionsmyndigheten behöver inte göra någonting alls – elstödet kommer automatiskt. Utbetalningen syns antingen som ”insättning” eller ”elstöd” på kontoutdraget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum