Högskolan i Halmstad

Läkemedelsrester i avloppsvatten riskerar att skada vattenlevande organismer

Dela

Användning av läkemedel och droger påverkar inte bara människan. Rester av preparaten hamnar i avloppsvattnet och kan skada vattenlevande organismer. Forskning visar bland annat att det smärtstillande läkemedlet diklofenak utgör en fara för akvatiska ekosystem – ekosystem som finns i vatten, till exempel sjöar, åar och bäckar.

Högskolan i Halmstad har i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län och forskningsinstitutet RISE sedan våren 2018 undersökt om de drogepidemiologiska studier för narkotikaspårning som bedrivs i Halland också kan användas för att närmare undersöka hur narkotikaklassade substanser avskiljs i avloppsreningsverk, samt om substanserna utgör en ekologisk risk. Under tiden som projektet har pågått har också RISE, på uppdrag av Region Halland, analyserat några läkemedel med möjlig miljöpåverkan.

– Genom drogepidemiologiska studier kan vi få en uppfattning kring hur utbrett narkotikabruket är i ett område. Metoderna som används är vedertagna och den här sortens undersökningar görs på många håll i Europa och resten av världen, förklarar Sylvia Waara, docent i miljövetenskap och ansvarig för projektet vid Högskolan i Halmstad.

– Mätningarna ger ny värdefull kunskap och har fördjupat miljöperspektiven. Projektet har gjorts med bidrag av LOVA-medel för lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Utifrån dem kan vi också arbeta vidare med att förebygga, upptäcka och åtgärda problem kopplade till narkotika och läkemedel.  Det är ett viktigt arbete för att nå Agenda 2030-målen och målet om ett samhälle fritt från narkotika. Vid Länsstyrelsen är vi mycket glada för den här samverkan, säger Lovisa Ljungberg, enhetschef på Länsstyrelsen i Hallands län, säger Lovisa Ljungberg, enhetschef på Länsstyrelsen i Hallands län.

Omfattande studier

Den ekologiska riskbedömningen visar att miljön kan påverkas om rester av mediciner eller narkotikaklassade preparat släpps ut i det renade avloppsvattnet som lämnar reningsverket. Studiens resultat visar att en del relativt vanliga läkemedel, till exempel det smärtstillande läkemedlet diklofenak, kan ha förhållandevis stor negativ påverkan på miljön.

­– Det som är unikt i just det här fallet är att undersökningen är omfattande. Den har pågått under tre år, 2017–2019, och flera reningsverk har provtagits flera gånger. Det gör att vi kan få en bra uppfattning både om användningen av narkotikaklassade preparat i regionen och om vilka ekologiska risker som finns. Vi kan också jämföra hur stora de ekologiska riskerna är när det gäller narkotikaklassade preparat jämfört med läkemedel, säger Sylvia Waara.

Även de studier som görs av RISE är omfattande.

–  RISE genomför årligen ett stort antal mätningar av narkotiska preparat i inkommande avloppsvatten i reningsverk. Att kombinera detta med analys av det utgående avloppsvattnet gör det möjligt att beräkna reningseffektiviteten för respektive läkemedel, säger Johan Lindberg, analysansvarig vid RISE.

Samarbete viktigt för goda resultat

Det narkotikaklassade preparat som har visat sig utgöra högst ekologisk risk är tramadol tillsammans med en metabolit av tramadol (odm-tramadol). Miljörisken är dock betydligt lägre för tramadol än för läkemedel som diklofenak och citalopram, vilka även i andra studier har visat sig ha en hög miljörisk. Ett läkemedel vars miljörisker tidigare inte har uppmärksammats är venlafaxin, som också det har en hög risk (men inte lika hög som diklofenak och citalopram). De drogepidemiologiska studierna visar också att bruket av tramadol ökar i samhället. Skulle det fördubblas, dubblas också den ekologiska risken.

– Det finns ett klart samband här mellan hälsa och miljö som är viktigt att belysa. Att vi i den här studien har kunnat arbeta så nära uppdragsgivarna, det vill säga Region Halland och Länsstyrelsen, gör att vi forskare inom miljövetenskap direkt ser att våra forskningsresultat används för att hitta åtgärder för att minska risker. Det är väldigt inspirerande och glädjande, säger Sylvia Waara.  

Också Region Halland lyfter fram vikten av samarbete.

– Region Halland har en tydlig målsättning att minska läkemedels miljöpåverkan. Vi har ett gott samarbete mellan miljöstrateger, läkemedelsstrateger och Läkemedelskommittén. Den ekologiska riskbedömning som nu har gjorts i avloppsvatten i Halland visar också att det är värdefullt med ett fortsatt bra samarbete med vatten-och avloppsorganisationerna för att få mer kunskap om läkemedelsrening, säger Marie Gunnarsson, miljöstrateg vid Region Halland.

–  Region Halland arbetar med alternativ till läkemedel som innehåller ämnen med hög miljöpåverkan, såsom diklofenak och citalopram. Ökad kunskap bland förskrivare, apotekspersonal och konsumenter bidrar till att mindre miljöbelastande läkemedel används i de fall där alternativ finns, säger Charlotta Eriksson, läkemedelsstrateg vid Region Halland.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

Ny bok och konferens rundar av samverkansprojektet Framtidens digitala lärande i skolan, FDLIS20.4.2021 15:46:42 CEST | Pressmeddelande

Att samverka är viktigt men inte alltid enkelt – särskilt kring en sådan komplex fråga som skolans digitalisering. I projektet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan, har lärare, förskollärare och skolledare samarbetat väldigt konkret och i varje steg tillsammans med forskare från Högskolan i Halmstad om digitalisering i förskolan och skolan. Den 28 april är det dags för avslutande konferens och i en nyutkommen bok beskrivs stora delar av arbetet inom, och resultaten av, FDLIS.

Inbjudan till pressträff för forskningsprojektet Sweden-China Bridge13.4.2021 13:00:00 CEST | Pressinbjudan

Högskolan i Halmstad startade i oktober 2020 forskningsprojektet "Sweden-China Bridge – Creating A Collaborative Academic Platform for Electrification of Transportation Systems" i samarbete med Lunds universitet, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) och Jönköping University – Jönköping International Business School. Projektet finansieras av Trafikverket och pågår i två år.

Högskolan i Halmstad deltar i Vetenskapsfestivalen i Göteborg13.4.2021 10:13:56 CEST | Pressmeddelande

Vetenskapsfestivalen i Göteborg invigs på onsdag, den 14 april. Högskolan i Halmstad deltar i flera punkter senare i veckan i det publika, digitala programmet. Årets tema är Level up och Högskolans i Halmstads representanter – forskare och studenter – kommer att prata om under rubrikerna ”Information-driven care: Hype or hope”, ”Är e-sport en idrott?”, ”Mindfulness och idrottsprestation” samt om idrottspsykologi och e-sport för unga.

Studenterna i det branddrabbade huset mår väl efter omständigheterna7.4.2021 15:46:24 CEST | Pressmeddelande

Natten till i dag, den 7 april, brann det i ett hus på Östra stranden i Halmstad. Det är ett flerfamiljshus där det bland annat bor personer som studerar vid Högskolan i Halmstad. Det är ett tiotal studenter som har uppgivit att de är skrivna på en adress i det branddrabbade området. De har blivit kontaktade av Högskolan och mår under omständigheterna bra. Det kan dock finnas fler studenter som är drabbade av branden men som inte är skrivna på en adress i området, och de uppmanas att ta kontakt med Högskolan.

Internationell utbildningskonferens framflyttad31.3.2021 13:21:43 CEST | Pressmeddelande

Högskolan i Halmstad är ett av de lärosäten som skulle ha varit värd för Europas största utbildningskonferens, EAIE 2021, i Göteborg den 7–10 september i år. På grund av den fortsatt osäkra situationen kring resande och offentliga sammankomster har European Association for International Education (EAIE) beslutat att flytta fram årets konferens. Arrangörerna arbetar nu, tillsammans med konsortiet av värdlärosäten samt Svenska Mässan i Göteborg, för att konferensen ska kunna genomföras under 2025 i stället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum