Norrköpings kommun

Länsstyrelsen säger ja till att byta ut träden på Östra promenaden

Dela

Träden på Östra promenaden mår inte bra och för att rädda byggnadsminnet åt framtiden vill Norrköpings kommun byta ut dem mot nya träd. Länsstyrelsen har nu sagt ja till den föreslagna förändringen i byggnadsminnet.

Visionsbild: Erick Arango, Norrköpings kommun.
Visionsbild: Erick Arango, Norrköpings kommun.

– Det är jättepositivt att vi nu har fått besked om att vi kan gå vidare med arbetet att säkra Östra promenaden för framtida generationer av Norrköpingsbor, säger tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson (C).

Länsstyrelsen har dels sagt ja till kommunens åtgärder utifrån promenadens status som byggnadsminne och dessutom lämnat ett positivt besked om dispens från biotopskyddet för alléer.

Bakgrunden är att träden på Norrköpings promenader mår dåligt. Sämst mår de på Östra promenaden. De nuvarande lindarna har farit illa av de förändringar som staden genomgått de senaste 70 åren. Asfalt, biltrafik och en mängd ledningar som har grävts ned i gatorna har påverkat trädens rotsystem.

–  Många träd är också riskträd. Flera incidenter med fallande träd och grenar har förekommit. Samtidigt behöver ledningar i marken flyttas och de asfalterade ytorna minskas för att träden ska ha bra förutsättningar att växa och må bra, säger landskapsarkitekt Karin Ingemansson.

Östra promenaden byggs också delvis om. Till exempel planeras för ett körfält i södergående riktning istället för dagens två och tanken är att förbättra för gående och cyklister genom att separera gång och cykelstråk utmed hela Östra promenaden och i de östra delarna av Södra promenaden. Målet är också att förstärka parkkaraktären utmed Östra promenaden och därmed förbättra upplevelsen för gående och cyklister. Korsningen mellan Östra och Södra promenaden planeras att byggas om med nya busshållplatser och kollektivtrafikkörfält. Gång- och cykeltunneln föreslås ersättas med nya säkra övergångsställen.

Länsstyrelsen menar att delar av åtgärderna stärker byggnadsminnets karaktär som grönt promenadstråk. Det på ett sätt som stämmer med Östra promenadens ursprungliga utseende. Det gäller bland annat återskapandet av de bågformade trädraderna som historiskt förband Östra och Södra promenaden vid Gustav Adolfsplan.

Ändringen innebär att nästan samtliga träd i Östra promenaden fälls och ersätts med nya. Totalt rör det sig om omkring 162 träd som tas bort och ersätts med 190 nya. Fem träd, så kallade anekdotträd, sparas. Sedan 2000-talets början har Norrköpings kommun odlat upp sticklingar från promenaderna på Billbäcks plantskola. Dessa är nu stora, omkring sju meter höga och med ett stamomfång på 35 till 40 centimeter.

–  De är betydligt större än de träd vi vanligtvis planterar. Därför är också länsstyrelsens beslut mycket välkommet. Väntar vi för länge kommer träden bli för stora och efter 2022 är de för stora för att flyttas på ett ekonomiskt rimligt sätt, säger Karin Ingemansson.

Entreprenör är NCC Sverige AB och projektet genomförs genom så kallad partnering. Det gör det möjligt för kommunen att tillsammans med entreprenören planera hur ombyggnationen bäst ska utföras, både vad gäller avstängning av gator och omledning av trafik och vilken påverkan projektet får för kollektivtrafik, gående och cyklister.

–  Det gör också att vi får med NCCs erfarenheter tidigt i projektet så att vi kan hantera och utreda sådant som annars skulle kunna innebära problem och stopp i arbetet, säger Karin Ingemansson.

Byggstart är planerad till augusti 2021 med färdigställande i december 2022.

Kontakt:
Karin Jonsson (C)
Titel: kommunalråd och ordförande tekniska nämnden
Tel: 073-205 42 60

Karin Ingemansson
Titel: Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tel: 073-853 15 86
_____________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Visionsbild: Erick Arango, Norrköpings kommun.
Visionsbild: Erick Arango, Norrköpings kommun.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Pressinbjudan

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.

Ny uppsökande verksamhet riktat till unga i utsatta områden15.9.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nu har socialkontoret i Norrköpings kommun, på uppdrag av socialnämnden, påbörjat sin uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i utsatta områden. Målgruppen är barn och ungdomar som är i riskzonen för att utveckla, eller som redan har utvecklat, ett normbrytande beteende. Det uppsökande teamet ska aktivt söka upp barn och unga i de socialt utsatta områdena och prata med dem på deras villkor och utifrån barnets bästa. Allt i nära samverkan med bland annat polis, skolor och föreningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum