MHF

Låt alkobommarna bli verklighet 2023

Dela

Antalet påverkade förare som passerar in via landets hamnar ökar och det är dags att detta får ett stopp. Möjligheten och tekniken finns redan så varför dröjer införandet av alkobommar?

Ibland maler myndighetssveriges kvarnar onödigt långsamt. 2017 fattade Näringsdepartementet i den dåvarande regeringen beslutet att ”uppdrar åt Trafikverket att införa anläggningar för nykterhetskontroll i vissa hamnar. Trafikverket ska även föreslå hur mobila lösningar för automatisk nykterhetskontroll kan användas vid övriga hamnar och andra lämpliga platser i trafikmiljön. ” (N2017/05711/MRT)

Nu i slutet av 2022 och kan vi med stor besvikelse se att det inte har skett. I stället ökar antalet alkohol och drogpåverkade förare som passerar in via landets hamnar enligt Tullverkets egen rapport, där man konstaterar att 33% fler påverkade förare hade stoppats vid gränsövergångarna i år jämfört med förra året. Då det är enskilda kontroller så blir det uppenbart att mörkertalet kring hur många påverkade förare som passerat in i landet dygnet runt, året om, är mycket stort. Därför är det frustrerande att Trafikverket inte har lyckats genomföra det regeringsbeslut som fattades för över 5 år sedan och tragiskt för Sveriges trafikanter vilka är dom som i slutänden får betala det högsta priset. 

Låt oss inte gå i polemik här om varför detta inte blivit infört ännu utan i stället passa på att skingra en del av de orosmoln och förutfattade meningar som kan uppstå när man diskuterar automatiska nykterhetskontroller, så kallade ”alkobommar”:

Effektivitet/Rättssäkerhet

Den IR-baserade mätteknik som används för att analysera utandningsluften förenar mycket hög mätsäkerhet med en snabb analys. För att inte belasta Polisen skulle den automatiska nykterhetskontrollen enbart aktiveras när lediga myndighetsresurser finns nära kontrollstationen. Då blir verksamheten kostnadseffektiv eftersom man inte behöver ha resurser på plats utan myndigheterna kan arbeta med befintlig verksamhet till dess ett alkolarm rapporteras. Frånvaron av permanent polisnärvaro kring kontrollstationerna, är inte en nackdel då erfarenheterna från försök i Stockholms Frihamn med alkobommar visar att kombinationen av information och obligatoriska kontroller kraftigt minskar förekomsten av berusade förare över tid.

Juridik

De legala förutsättningarna för användning av alkobommar har utretts av Rikspolisstyrelsens rättsavdelning och resultaten har redovisats i promemorian Användning av alkolåsterminaler s.k. alkobommar (2011-04-07). Promemorian slår fast att verksamheten med automatiska nykterhetskontroller kan ske med stöd av befintlig lagstiftning. Förenklat kan det sägas att den automatiska nykterhetskontrollen utgör ett sållningsinstrument och att de nedfällda bommarna motsvarar polismans stopptecken. Rättsavdelningen skriver bland annat: ”Enligt rättsavdelningens mening är den tillkommande ”våldsanvändning” som användande av en alkobom innebär i princip inte mer ingripande än om en polisman ställer sig i vägen för ett fordon. Användning av alkobommar innebär inte heller några risker för skador på person eller egendom. Mot denna bakgrund anser rättsavdelningen att användning av alkobom inte kan anses strida mot de allmänna principerna för polisingripanden som kommer till uttryck i 8 § Polislagen.” 

Trafikbeläggning

Mellan åren 2013-2015 genomförde MHF tillsammans med Polisen, Tullverket och Kustbevakningen flera lyckade försök med alkobommar i Tysklandsterminalen i Göteborg samt i Stockholms frihamn. Flödesmätningarna visade att trafiken från färjorna och ut från hamnen var lika snabbt de dagar då allafordonsförare kontrollerades som de dagar då ingen kontrollerades. Dessutom minskade andelen onyktra förare i hamnarna successivt under försöksperioderna för att slutligen helt upphöra.

Med dessa tvivel skingrande kring alkobommarnas effektivitet, rättssäkerhet och praktiska funktion så framstår det som absurt att den här trafiksäkerhetsåtgärden inte har genomförts. Vi hoppas därför att nuvarande regering med Infrastrukturminister Andreas Carlson kan få alkobommarna att bli verklighet i landets hamnar och på så sätt skapa en tryggare trafikmiljö för alla som vistas på dom svenska vägarna. En trafikpolitisk reform att vara stolt över och en viktigpusselbit i nollvisionen att ingen ska skadas eller dödas av rattfylleri.

MHF

Dicran Sarafian, generalsekreterare 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

MHF
MHF
Byängsgränd 8, 2tr
120 40 Årsta

08-555 765 55http://www.mhf.se

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund bildades 1926, och arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 10 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och 150 lokalavdelningar. MHF tillhör de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.

Följ MHF

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från MHF

MHF lyfter fram bra förebyggande insatser kopplat till riskbruk av alkohol under vecka 457.11.2022 07:30:00 CET | Pressmeddelande

15 procent av svenskarna dricker alkohol på ett riskfyllt sätt. 12 500 personer kör rattfulla varje dygn. Under vecka 45 tar MHF upp alkoholfrågan utifrån ett brett samhällsperspektiv och ger inspirerande exempel på förebyggande insatser. Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol är en återkommande satsning under vecka 45 – i år den 7 till 13 november. I år har MHF gjort en större satsning och producerat fem filmer som har premiär idag måndag den 7 november.

Bli inte blåst efter kräftskivan – hälften av alla alkomätare visar fel resultat4.8.2022 11:29:50 CEST | Pressmeddelande

Det är många som har köpt sig en alkomätare för att få ett svar på när man kan köra igen efter att ha druckit alkohol, speciellt nu i kräftskivetider. Det är därför mycket oroande att Tomas Jonsson, Sveriges ledande expert på alkoholmätarteknisk utrustning och VD på MHF Testlab som är ett av tre i världen ackrediterade testcenter av alkoholmätare, i TV4 Nyhetsmorgon kunde visa att hälften av mätarna inte fungerande. Flera stora teknikåterförsäljare säljer mätare som visar ett alldeles för lågt alkoholinnehåll i utandningsluften och på så sätt kan lura användaren till att köra även om denna i lagens mening faktiskt kan dömas för grovt rattfylleri. – Tyvärr finns det fortfarande ett antal mätare på den svenska marknaden som är totalt odugliga för att mäta promillehalt och faktiskt kan lura användaren att begå lagbrott, säger Tomas Jonsson. Ett konkret råd från Tomas Jonsson är att man innan inköp kollar att alkoholmätaren uppfyller den internationella standarden för den här typen av prod

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum