Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning är sämre än levnadsvillkoren för andra unga.

Dela

Tjejer och killar med funktionsnedsättning etablerar sig senare på arbetsmarknaden än andra och har en svagare ställning i arbetslivet. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.

Unga med intellektuella funktionsnedsättningar har påtagligt sämre möjligheter att ha en meningsfull fritid och att engagera sig i samhället.

I rapportens ungdomsenkät framgår tydligt att många unga med funktionsnedsättningar möter påtagligt fler problem och hinder i vardagen än andra unga, särskilt i arbetslivet:

  • De har svårare att få ett jobb.
  • De har oftare deltidsanställningar och mer sällan ett fast arbete.
  • De är oftare arbetslösa och är arbetslösa längre än andra.
  • De är oftare sjukskrivna.
  • De som går i särskolan och de som har nedsatt arbetsförmåga ha särskilt svårt att etablera sig i arbetslivet.
  • Unga tjejer med funktionsnedsättning är i högre grad än andra unga tjejer utsatta för mobbning eller utfrysning på arbetet.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har förbundit sig att följa får inte tillräckligt genomslag i praktiken. Det görs goda insatser i kommunerna, men ofta saknas ett ungdomsperspektiv.

̶ Ingen ung människa ska riskera att bli marginaliserad eller hamna i en utsatt position. Särskilt allvarligt är det att unga med funktionsnedsättning inte alltid får tillräckligt stöd. Många har påtagligt fler problem och hinder i sin vardag än andra unga, särskilt i arbetslivet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Antalet unga med funktionsnedsättning har ökat hos Arbetsförmedlingen, en utveckling som det behövs krafttag för att vända.

̶ Den som saknar arbete har sämre ekonomi än andra och riskerar dessutom att drabbas av dålig hälsa, oro och lägre livskvalitet, säger Lena Nyberg.

Samordningsinsatserna på kommunal och regional nivå brister. Aktörer ger olika besked om stöd, vilket framstår som både kontraproduktivt och förvirrande.

Rapporten visar att när Försäkringskassan gör bedömningar av ungas bristande arbetsförmåga sätter de inte heller alltid de ungas behov i centrum. Nationella lagar, regelverk och lokala strategier behöver ändras för att förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det behövs en utredning som kartlägger hur kommunerna kan samordna ett långsiktigt stöd till dessa unga när de ska ut på arbetsmarknaden. Stödet bör vara uppsökande, ge varje ung person en egen kontaktperson som följer med genom processen. Det ska också vara till för arbetsgivare som vill anställa eller har anställt en ung person med funktionsnedsättning. 

Rapporten Fokus 17:2 Unga med funktionsnedsättning presenteras den 30 november i samband med MUCF:s rikskonferens i Stockholm.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF i ALMEDALEN. HELA PROGRAMMET - ALLA SAMARBETEN!29.6.2018 10:37Pressmeddelande

Årets Almedalsvecka närmar sig. Det är mycket roligt och med stolthet som vi presenterar vårt fullspäckade schema. Vi deltar i nästan 20 seminarier och arrangerar 4 egna evenemang som ni gärna får titta extra på. De behandlar angelägna frågor i vår samtid: unga hbtq-personers utanförskap på arbetsmarknaden; unga nyanländas rätt att få information om kropp, hälsa och sexualitet; varför det är viktigt för demokratin att arrangera skolval för elever samt hur föreningslivets villkor skiljer sig åt mellan storstad och landsbygd. MUCF är också inbjudna att delta i många andra spännande seminarier, till exempel hos Nordiska Ministerrådet, Ideella trädgården, Sveriges Skolledarförbund, ABF, SKL, Utbildningsradion, Maskrosbarn, FUB, SKB, PwC, Polismyndigheten, Fryshuset och 1,6-miljonerklubben.

Almedalen 2018: Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Unga nyanlända får stöd på Youmo.se.26.6.2018 13:00Pressmeddelande

Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med nya sociala koder? I Almedalen bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till paneldebatt och workshop om den populära webbplatsen Youmo.se.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum