Ideon Science Park

LOGEengine 3.0 hjälper fordonsindustrin att utveckla renare förbränningsteknologi

Dela

Ideon-baserade LOGE AB vidareutvecklar och stärker sin produkt LOGEengine, vilken är en simuleringsmjukvara för reaktiva flöden. LOGEengine används inom forskning och utveckling. LOGE AB, som har sitt huvudkontor på Ideon Science Park i Lund, är sprunget ur svensk och tysk forskning. Bolaget verkar på en global marknad med välkända kunder i fordons- och energiindustrin.

Den uppdaterade mjukvaran i LOGEengine grundar sig på den senaste akademiska forskningen inom kemisk förbränningskinetik. Den viktigaste förändringen är införandet av tabellerad kemi. Med tabellerad kemi har beräkningstiden som krävs för att utföra en motorsimulering i LOGEengine 3.0 minskats till en bråkdel av en sekund. Detta innebär till exempel att en simulering av en diesel- eller bensinmotors prestanda och utsläpp som tidigare tog cirka 10 dagar, nu bara tar en halv dag.

Mjukvaran används även vid forskning kring alternativa bränslen som etanol, gas och biodiesel.

Det är i princip omöjligt att experimentellt kartlägga varje litet steg i ett kemiskt förlopp, men med LOGEengine kan datorn åskådliggöra kemiska processer av betydelse för avgasrening och förbränningseffektivitet. Lanseringen av LOGEengine 3.0 innebär möjlighet till realtidssimulering. Detta ger snabbare resultat och lägre kostnader för analys och optimering av förbränningseffektivitet vilket leder till minskade emissioner.

Fabian Mauss, VD LOGE AB

–Vi läser mycket om satsningen på elbilar i media, men branschen är väl införstådd i att det kommer ta tid innan elbilarna kan konkurrera i pris och innan batterierna kan laddas med alternativ energi. För att nå de av FN uppsatta klimatmålen och nationella utsläppskrav är vi fortsatt beroende av förbränningsmotorer i personbilar på kort sikt och inom den tyngre fordonsindustrin på lång sikt. Därför är det viktigt att den förbränning som då sker ger ett så litet negativt avtryck på vår miljö som möjligt, och det är där som vår lösning kommer in i bilden, säger Fabian Mauss, VD för LOGE AB och tillägger:

–Inom industrin har det skett ett skifte från tids- och kostnadskrävande experimentell produktutveckling till produktutveckling med hjälp av datorer. Genom datorsimuleringar kan industrin kostnadseffektivt forska kring kemiska processer som omfattar avgasrening och motoreffektivitet för att utveckla nya fordonsmodeller med lägre miljöpåverkan.

Kort och snabbt om LOGEengine 3.0

Med LOGEengine 3.0 kan förbränningslägen undersökas i realtid, med hög noggrannhet och minskad användning av kostnadsintensiva experimentella metoder.

LOGEengine kan användas fristående eller integrerad med andra CAE simuleringsprogram, exempelvis GT-Power.

LOGEengine är en simuleringsmjukvara för reaktiva flöden som hjälper fordonsindustrin att utveckla förbränningsteknologi med lägre utsläppshalter av koldioxid, kväveoxid, kolmonoxid, obrända kolväten, sot och oreglerade emissioner.

För mer information kontakta

Gabriella Lembke, Director of Marketing and Sales, 0703-426500 eller gabriella.lembke@logesoft.com

Fabian Mauss, CEO, +49 171 789 0848 eller  fabian.mauss@logesoft.com

Kontakter

Bilder

Om

Ideon Science Park
Ideon Science Park
Scheelevägen 17
22363 Lund

+46 46 286 85 00https://ideon.se/

Ideon Science park har kommit att bli en plats där framstående innovationer skapas och spännande tillväxtbolag tar avstamp. Multinationella företag som Axis, Ericsson och Qlik härstammar från Ideon som grundades 1983 i samarbete med Lunds universitet. Flera av världens största innovationsbolag har utvecklingskontor eller samarbetsinvesteringar på området. På Ideon finns en unik mix av kompetenscentra, vilket är vår stora styrka i en värld där branscherna glider samman. Här finns också tillgång till laboratorier av högsta standard, vilket gör Ideon Science Park till en dynamisk tillväxt- och kunskapsmiljö för utvecklings- och forskningsbolag i världsklass. Ideon Science Park arbetar med fyra fokusområden; Future transportation, Smart cities, Healthtech och Smart materials.

Följ Ideon Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Ideon Science Park

Suntribe AB bringt riff freundliche Bio-Sonnencreme mit Zink ohne Weißeleffekt auf den Markt13.3.2018 06:00Pressmeddelande

Die schwedische Firma Suntribe AB launcht eine nicht weißelnde mineralische Sonnencreme, die sicher für Mensch und Natur ist. Wie alle anderen Suntribe Sonnencremes basiert die neue Körper- und Gesichtssonnencreme auf dem mineralischen UV-Filter Zinkoxid, der eine natürliche Alternative zu chemischen UV-Filtern darstellt. Alle anderen Inhaltsstoffe sind natürlich und aus biologischer Herkunft.

Suntribe lanserar en ekologisk, mineralbaserad solkräm som är säker för människors hälsa och miljön13.3.2018 06:00Pressmeddelande

Ideonföretaget Suntribe AB släpper nu en icke-vitgörande mineralbaserad solkräm som är skonsam mot både miljön och människor. Som alla andra Suntribes produkter använder den nya solkrämen mineralfiltret zinkoxid som ett naturligt alternativ till kemiska UV-filter. Alla andra ingredienser är naturliga och av ekologiskt ursprung. Den nya solkrämen är lättflytande och kan användas på hela kroppen, och utgör en del av Suntribes produktuppsättning av den nya generationens miljö- och människovänliga solkrämer.

Suntribe AB launches an ecological, mineral-based sunscreen that is safe for human health and the environment13.3.2018 06:00Pressmeddelande

The Swedish company Suntribe AB is launching a non-whitening mineral sunscreen that is gentle for the environment and human skin. Like all other Suntribe sunscreens, the new body sunscreen features the mineral UV-filter Zinc Oxide as a natural alternative to chemical UV-filters. All other ingredients are from natural and organic origin. The new Suntribe Body sunscreen forms part of the company’s portfolio of a new generation of safe sunscreens.

Bylife, a Swedish startup, to demonstrate their Smart Living Wall at MWC2018, partnering with CLX Communication22.2.2018 07:00Pressmeddelande

Bylife, the 1-year old startup, recently awarded in Venture Cup Sweden as having one of the top 20 best startup-ideas, is plunging forward in their progress. Bylife will demonstrate their novel Smart Living Wall, with global cellular connectivity, together with Global CPaaS provider CLX Communications AB (publ) at the Mobile World Congress in Barcelona next week.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum