Ideon Science Park

LOGEengine 3.0 hjälper fordonsindustrin att utveckla renare förbränningsteknologi

Dela

Ideon-baserade LOGE AB vidareutvecklar och stärker sin produkt LOGEengine, vilken är en simuleringsmjukvara för reaktiva flöden. LOGEengine används inom forskning och utveckling. LOGE AB, som har sitt huvudkontor på Ideon Science Park i Lund, är sprunget ur svensk och tysk forskning. Bolaget verkar på en global marknad med välkända kunder i fordons- och energiindustrin.

Den uppdaterade mjukvaran i LOGEengine grundar sig på den senaste akademiska forskningen inom kemisk förbränningskinetik. Den viktigaste förändringen är införandet av tabellerad kemi. Med tabellerad kemi har beräkningstiden som krävs för att utföra en motorsimulering i LOGEengine 3.0 minskats till en bråkdel av en sekund. Detta innebär till exempel att en simulering av en diesel- eller bensinmotors prestanda och utsläpp som tidigare tog cirka 10 dagar, nu bara tar en halv dag.

Mjukvaran används även vid forskning kring alternativa bränslen som etanol, gas och biodiesel.

Det är i princip omöjligt att experimentellt kartlägga varje litet steg i ett kemiskt förlopp, men med LOGEengine kan datorn åskådliggöra kemiska processer av betydelse för avgasrening och förbränningseffektivitet. Lanseringen av LOGEengine 3.0 innebär möjlighet till realtidssimulering. Detta ger snabbare resultat och lägre kostnader för analys och optimering av förbränningseffektivitet vilket leder till minskade emissioner.

Fabian Mauss, VD LOGE AB

–Vi läser mycket om satsningen på elbilar i media, men branschen är väl införstådd i att det kommer ta tid innan elbilarna kan konkurrera i pris och innan batterierna kan laddas med alternativ energi. För att nå de av FN uppsatta klimatmålen och nationella utsläppskrav är vi fortsatt beroende av förbränningsmotorer i personbilar på kort sikt och inom den tyngre fordonsindustrin på lång sikt. Därför är det viktigt att den förbränning som då sker ger ett så litet negativt avtryck på vår miljö som möjligt, och det är där som vår lösning kommer in i bilden, säger Fabian Mauss, VD för LOGE AB och tillägger:

–Inom industrin har det skett ett skifte från tids- och kostnadskrävande experimentell produktutveckling till produktutveckling med hjälp av datorer. Genom datorsimuleringar kan industrin kostnadseffektivt forska kring kemiska processer som omfattar avgasrening och motoreffektivitet för att utveckla nya fordonsmodeller med lägre miljöpåverkan.

Kort och snabbt om LOGEengine 3.0

Med LOGEengine 3.0 kan förbränningslägen undersökas i realtid, med hög noggrannhet och minskad användning av kostnadsintensiva experimentella metoder.

LOGEengine kan användas fristående eller integrerad med andra CAE simuleringsprogram, exempelvis GT-Power.

LOGEengine är en simuleringsmjukvara för reaktiva flöden som hjälper fordonsindustrin att utveckla förbränningsteknologi med lägre utsläppshalter av koldioxid, kväveoxid, kolmonoxid, obrända kolväten, sot och oreglerade emissioner.

För mer information kontakta

Gabriella Lembke, Director of Marketing and Sales, 0703-426500 eller gabriella.lembke@logesoft.com

Fabian Mauss, CEO, +49 171 789 0848 eller  fabian.mauss@logesoft.com

Kontakter

Bilder

Om

Ideon Science Park
Ideon Science Park
Scheelevägen 17
22363 Lund

+46 46 286 85 00https://ideon.se/

Ideon Science park har kommit att bli en plats där framstående innovationer skapas och spännande tillväxtbolag tar avstamp. Multinationella företag som Axis, Ericsson och Qlik härstammar från Ideon som grundades 1983 i samarbete med Lunds universitet. Flera av världens största innovationsbolag har utvecklingskontor eller samarbetsinvesteringar på området. På Ideon finns en unik mix av kompetenscentra, vilket är vår stora styrka i en värld där branscherna glider samman. Här finns också tillgång till laboratorier av högsta standard, vilket gör Ideon Science Park till en dynamisk tillväxt- och kunskapsmiljö för utvecklings- och forskningsbolag i världsklass. Ideon Science Park arbetar med fyra fokusområden; Future transportation, Smart cities, Healthtech och Smart materials.

Följ Ideon Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Ideon Science Park

Pressinbjudan till Visioning the Future den 31 maj29.5.2018 15:12Pressinbjudan

Den 31 maj är Ideon Science Park värd för eventet ”Visioning the future” som en del av Skåne Innovation Week. 2018 firar Ideon 35 år, men i stället för att titta i backspegeln väljer vi att titta framåt, vilka trender ser vi, hur kommer framtidens innovationer se ut? Tillsammans med ARM, Axis Communications, Sigma Connectivity, Sony och Volvo Cars samt två forskare från Lunds Universitet visionerar vi om framtiden.

Så blir Norden ledare i Energiomställningen - 26 företag i Sydsverige tycker till22.5.2018 06:00Pressmeddelande

Under en åtta månaders process har Ideon Science Park samlat många aktörer inom energiförbrukning, energiinnovationer och energiproduktion samt representanter för forskning inom energisystem och energiinnovationer i Skåne, för att arbeta fram rekommendationer till de Nordiska Energi- och Miljöministrarna. Målet är att Norden ska kunna bli globala ledare inom energiomställning (klimatneutrala utsläpp, grön energi och hög fart i omställningen). Rekommendationen kommer att levereras till det Nordiska ministermötet i Lund den 22 maj, som underlag till diskussionen under det globala ministermötet 23-24 maj i Malmö och Köpenhamn.

Pressinbjudan: Sharp Minds Sessions med Jon Hauksson och Anders Bengtsson4.5.2018 15:43Pressinbjudan

Ideon Science Park har lanserat ett mentorskapsprogram med hjälp av entreprenörer och företagsledare från parken. Som en del i mentorskapsprogrammet kommer de fem mentorerna att dela med sig av sin resa och sina erfarenheter under namnet Sharp Minds Sessions. Den första träffen hålls den 8 maj, där Storytels medgrundare Jon Hauksson samtalar med en av bolagets investerare, Anders Bengtsson från BTAB Invest AB.

Arne Hansson blir ny VD på Ideon Open AB25.4.2018 16:09Pressmeddelande

Arne Hansson blir ny VD på Ideon Open AB med start den 1 maj. Arne har arbetat som innovationskonsult på Ideon Open sedan 2015 med klienter som Stora Enso, Bona, Sandvik, Perstorp och Energimyndigheten. Han har tidigare arbetat på bolag som Trelleborg AB, Mars Inc., Ericsson och Sony Ericsson. Arne har även startat upp olika affärsverksamheter, som t ex den personliga säkerhetsappen WalkMeHome, som lanserades globalt 2012.

Ideon launches mentorship program for entrepreneurs with support from Martin Gren, Jon Hauksson, Charlotta Falvin, Pierre Elzouki and Staffan Gestrelius as mentors10.4.2018 07:00Pressmeddelande

Ideon, Sweden’s first Science Park, celebrates 35 years during 2018 and in order to celebrate the Ideon spirit, where we all help and support each other in the park, we are now launching a mentorship program where successful entrepreneurs and corporate leaders will offer advice and connections to selected entrepreneurs.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum