Ideon Science Park

LOGEengine 3.0 hjälper fordonsindustrin att utveckla renare förbränningsteknologi

Dela

Ideon-baserade LOGE AB vidareutvecklar och stärker sin produkt LOGEengine, vilken är en simuleringsmjukvara för reaktiva flöden. LOGEengine används inom forskning och utveckling. LOGE AB, som har sitt huvudkontor på Ideon Science Park i Lund, är sprunget ur svensk och tysk forskning. Bolaget verkar på en global marknad med välkända kunder i fordons- och energiindustrin.

Den uppdaterade mjukvaran i LOGEengine grundar sig på den senaste akademiska forskningen inom kemisk förbränningskinetik. Den viktigaste förändringen är införandet av tabellerad kemi. Med tabellerad kemi har beräkningstiden som krävs för att utföra en motorsimulering i LOGEengine 3.0 minskats till en bråkdel av en sekund. Detta innebär till exempel att en simulering av en diesel- eller bensinmotors prestanda och utsläpp som tidigare tog cirka 10 dagar, nu bara tar en halv dag.

Mjukvaran används även vid forskning kring alternativa bränslen som etanol, gas och biodiesel.

Det är i princip omöjligt att experimentellt kartlägga varje litet steg i ett kemiskt förlopp, men med LOGEengine kan datorn åskådliggöra kemiska processer av betydelse för avgasrening och förbränningseffektivitet. Lanseringen av LOGEengine 3.0 innebär möjlighet till realtidssimulering. Detta ger snabbare resultat och lägre kostnader för analys och optimering av förbränningseffektivitet vilket leder till minskade emissioner.

Fabian Mauss, VD LOGE AB

–Vi läser mycket om satsningen på elbilar i media, men branschen är väl införstådd i att det kommer ta tid innan elbilarna kan konkurrera i pris och innan batterierna kan laddas med alternativ energi. För att nå de av FN uppsatta klimatmålen och nationella utsläppskrav är vi fortsatt beroende av förbränningsmotorer i personbilar på kort sikt och inom den tyngre fordonsindustrin på lång sikt. Därför är det viktigt att den förbränning som då sker ger ett så litet negativt avtryck på vår miljö som möjligt, och det är där som vår lösning kommer in i bilden, säger Fabian Mauss, VD för LOGE AB och tillägger:

–Inom industrin har det skett ett skifte från tids- och kostnadskrävande experimentell produktutveckling till produktutveckling med hjälp av datorer. Genom datorsimuleringar kan industrin kostnadseffektivt forska kring kemiska processer som omfattar avgasrening och motoreffektivitet för att utveckla nya fordonsmodeller med lägre miljöpåverkan.

Kort och snabbt om LOGEengine 3.0

Med LOGEengine 3.0 kan förbränningslägen undersökas i realtid, med hög noggrannhet och minskad användning av kostnadsintensiva experimentella metoder.

LOGEengine kan användas fristående eller integrerad med andra CAE simuleringsprogram, exempelvis GT-Power.

LOGEengine är en simuleringsmjukvara för reaktiva flöden som hjälper fordonsindustrin att utveckla förbränningsteknologi med lägre utsläppshalter av koldioxid, kväveoxid, kolmonoxid, obrända kolväten, sot och oreglerade emissioner.

För mer information kontakta

Gabriella Lembke, Director of Marketing and Sales, 0703-426500 eller gabriella.lembke@logesoft.com

Fabian Mauss, CEO, +49 171 789 0848 eller  fabian.mauss@logesoft.com

Kontakter

Bilder

Om

Ideon Science ParkIdeon Science park har kommit att bli en plats där framstående innovationer skapas och spännande tillväxtbolag tar avstamp. Multinationella företag som Axis, Ericsson och Qlik härstammar från Ideon som grundades 1983 i samarbete med Lunds universitet. Flera av världens största innovationsbolag har utvecklingskontor eller samarbetsinvesteringar på området. På Ideon finns en unik mix av kompetenscentra, vilket är vår stora styrka i en värld där branscherna glider samman. Här finns också tillgång till laboratorier av högsta standard, vilket gör Ideon Science Park till en dynamisk tillväxt- och kunskapsmiljö för utvecklings- och forskningsbolag i världsklass. Ideon Science Park arbetar med fyra fokusområden; Future transportation, Smart cities, Healthtech och Smart materials.

Följ Ideon Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Ideon Science Park

Fokus på innovation och robotteknik när IUC Syd och Ideon Science Park anordnar robotmässa i Lund, 29 november 201723.11.2017 00:00Pressmeddelande

Industrikluster IUC Syd och Ideon Science Park sätter fokus på praktisk innovationskraft inom automation och robotteknik genom att arrangera en mötesplats för robotleverantörer, akademin och industriföretag med seminarier och en expo. Mötet görs inom ramen för projektet Smart Innovation, som också kommer att starta en utbildning i januari där små och medelstora industriföretag kommer få mer kunskap och konkret stöd av en affärscoach för att påbörja sin resa inom automation och robotteknik.

​Tempiro lanserar sin produkt för att fjärrstyra värmen på crowdfunding-plattformen Indiegogo den 14 november10.11.2017 00:00Pressmeddelande

“Målet med crowdfundingen är att ta in beställningar för ett värde av minst 10 000 euro för att starta vår massproduktion. Vi kommer att erbjuda olika paket med ett utgångspris från 139 euro. Tempiro är dessutom i dagsläget finansierade och stöds bl a av Energimyndigheten, Vinnova, Climate-KIC samt Almi”, enligt grundaren Magnus Lindström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum