Ideon Science Park

LOGEengine 3.0 hjälper fordonsindustrin att utveckla renare förbränningsteknologi

Dela

Ideon-baserade LOGE AB vidareutvecklar och stärker sin produkt LOGEengine, vilken är en simuleringsmjukvara för reaktiva flöden. LOGEengine används inom forskning och utveckling. LOGE AB, som har sitt huvudkontor på Ideon Science Park i Lund, är sprunget ur svensk och tysk forskning. Bolaget verkar på en global marknad med välkända kunder i fordons- och energiindustrin.

Den uppdaterade mjukvaran i LOGEengine grundar sig på den senaste akademiska forskningen inom kemisk förbränningskinetik. Den viktigaste förändringen är införandet av tabellerad kemi. Med tabellerad kemi har beräkningstiden som krävs för att utföra en motorsimulering i LOGEengine 3.0 minskats till en bråkdel av en sekund. Detta innebär till exempel att en simulering av en diesel- eller bensinmotors prestanda och utsläpp som tidigare tog cirka 10 dagar, nu bara tar en halv dag.

Mjukvaran används även vid forskning kring alternativa bränslen som etanol, gas och biodiesel.

Det är i princip omöjligt att experimentellt kartlägga varje litet steg i ett kemiskt förlopp, men med LOGEengine kan datorn åskådliggöra kemiska processer av betydelse för avgasrening och förbränningseffektivitet. Lanseringen av LOGEengine 3.0 innebär möjlighet till realtidssimulering. Detta ger snabbare resultat och lägre kostnader för analys och optimering av förbränningseffektivitet vilket leder till minskade emissioner.

Fabian Mauss, VD LOGE AB

–Vi läser mycket om satsningen på elbilar i media, men branschen är väl införstådd i att det kommer ta tid innan elbilarna kan konkurrera i pris och innan batterierna kan laddas med alternativ energi. För att nå de av FN uppsatta klimatmålen och nationella utsläppskrav är vi fortsatt beroende av förbränningsmotorer i personbilar på kort sikt och inom den tyngre fordonsindustrin på lång sikt. Därför är det viktigt att den förbränning som då sker ger ett så litet negativt avtryck på vår miljö som möjligt, och det är där som vår lösning kommer in i bilden, säger Fabian Mauss, VD för LOGE AB och tillägger:

–Inom industrin har det skett ett skifte från tids- och kostnadskrävande experimentell produktutveckling till produktutveckling med hjälp av datorer. Genom datorsimuleringar kan industrin kostnadseffektivt forska kring kemiska processer som omfattar avgasrening och motoreffektivitet för att utveckla nya fordonsmodeller med lägre miljöpåverkan.

Kort och snabbt om LOGEengine 3.0

Med LOGEengine 3.0 kan förbränningslägen undersökas i realtid, med hög noggrannhet och minskad användning av kostnadsintensiva experimentella metoder.

LOGEengine kan användas fristående eller integrerad med andra CAE simuleringsprogram, exempelvis GT-Power.

LOGEengine är en simuleringsmjukvara för reaktiva flöden som hjälper fordonsindustrin att utveckla förbränningsteknologi med lägre utsläppshalter av koldioxid, kväveoxid, kolmonoxid, obrända kolväten, sot och oreglerade emissioner.

För mer information kontakta

Gabriella Lembke, Director of Marketing and Sales, 0703-426500 eller gabriella.lembke@logesoft.com

Fabian Mauss, CEO, +49 171 789 0848 eller  fabian.mauss@logesoft.com

Kontakter

Bilder

Om

Ideon Science Park
Ideon Science Park
Scheelevägen 17
22363 Lund

+46 46 286 85 00https://ideon.se/

Ideon Science park har kommit att bli en plats där framstående innovationer skapas och spännande tillväxtbolag tar avstamp. Multinationella företag som Axis, Ericsson och Qlik härstammar från Ideon som grundades 1983 i samarbete med Lunds universitet. Flera av världens största innovationsbolag har utvecklingskontor eller samarbetsinvesteringar på området. På Ideon finns en unik mix av kompetenscentra, vilket är vår stora styrka i en värld där branscherna glider samman. Här finns också tillgång till laboratorier av högsta standard, vilket gör Ideon Science Park till en dynamisk tillväxt- och kunskapsmiljö för utvecklings- och forskningsbolag i världsklass. Ideon Science Park arbetar med fyra fokusområden; Future transportation, Smart cities, Healthtech och Smart materials.

Följ Ideon Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Ideon Science Park

Fem innovativa bolag är nominerade till Ideon-stipendiet 201812.9.2018 09:34Pressmeddelande

Ideon Science Park har tidigare delat ut stipendier till Ideonbolag via stiftelsen Ideon-societeten, som skapades av personer som hade en stor påverkan under Ideons tidiga uppbyggnadsfas. I år, när Ideon fyller 35, har Ideon-societeten beslutat att avsluta sin verksamhet och överföra medlen till Ideon Science Park, som fortsätter att dela ut stipendierna så länge medlen tillåter. Vinnaren av årets stipendium mottar 25 000 kronor och kommer att presenteras under Ideon Science Parks jubileumsfest, på kvällen den 28 september, på Elite Hotell Ideon i Lund.

Bejing Normal University moves into Ideon Science Park4.9.2018 07:00Pressmeddelande

Ideon Science Park opens soft landing opportunity for international organizations that want to establish themselves on the Swedish market and find partnerships with Swedish, innovative companies. BNU-BUCM (Beijing Normal University-Beijing University of Chinese Medicine) National University Science Park--Hengqin Innovation Institute of Science and Technology (briefly called BNU-BUCM) from Hengqin New District, Guangdong Province, China, is the first tenant to enter the soft landing office at Ideon.

Kinesiskt universitet flyttar in på Ideon Science Park4.9.2018 07:00Pressmeddelande

Ideon Science Park öppnar soft landing-möjlighet för internationella organisationer som vill etablera sig på den svenska marknaden och hitta samarbeten med svenska, innovativa företag. BNU-BUCM (Beijing Normal University-Beijing University of Chinese Medicine) National University Science Park -- Hengqin Innovation Institute of Science and Technology (kortfattat kallad BNU-BUCM) från Hengqin New District, Guangdong Province, Kina, är första hyresgäst in till soft landing-kontoret i fastigheten MHC som ägs av Vasakronan.

After skyrocketing demand, snack brand Renjer gets private investor on board27.7.2018 15:40Pressmeddelande

The food start-up Renjer Snacks just signed a contract with a private investor from Germany. The company received all the necessary funds to scale up the production of their wild jerky snacks from reindeer, elk and deer in return for 5% of their company shares. With these funds they can cope with the demand occurring from two new partnerships signed with distributors in Finland and Norway, the CFO Tim Schulz says.

Efter en snabbt stigande efterfrågan får tilltuggsmärket Renjer privat investerare ombord27.7.2018 15:40Pressmeddelande

Det nyligen uppstartade tilltuggsföretaget Renjer Snacks tecknade nyligen ett avtal med en privat investerare från Tyskland. Företaget fick alla nödvändiga medel för att öka produktionen av sitt mellanmål baserat på torkat kött från ren, älg och hjort och den privata investeraren erhöll 5% av bolagets aktier. Med dessa medel kan Renjer hantera efterfrågan från två nya partnerskap som tecknats med distributörer i Finland och Norge, säger finanschef Tim Schulz.

Pressinbjudan till Visioning the Future den 31 maj29.5.2018 15:12Pressinbjudan

Den 31 maj är Ideon Science Park värd för eventet ”Visioning the future” som en del av Skåne Innovation Week. 2018 firar Ideon 35 år, men i stället för att titta i backspegeln väljer vi att titta framåt, vilka trender ser vi, hur kommer framtidens innovationer se ut? Tillsammans med ARM, Axis Communications, Sigma Connectivity, Sony och Volvo Cars samt två forskare från Lunds Universitet visionerar vi om framtiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum