Lantbrukarnas Riksförbund

LRFs gröna näringslivsindex: Positiv syn på ökad efterfrågan men oro för ökande importpriser

Dela

LRFs gröna näringslivsindex visar på de högsta siffrorna hittills. Det är speciellt delindexen för företag med skogsbruk, trädgård och animalier som är positiva. Däremot är växtodlare och företag inom förädling och tjänster mindre optimistiska kring konjunkturen. - Det är den högsta indexsiffran för skogen sedan vi började mäta. Framför allt har företagen här en mycket positiv syn på prisutvecklingen efter de senaste månadernas kraftiga prisuppgångar på bland annat timmer och massaved, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

Grönt näringslivsindex bygger på kvartalsvisa bedömningar av konjunkturen bland 1 000 företagare i de gröna näringarna. Frågorna handlar om produktion, priser på producerade varor och tjänster, historisk och framtida lönsamhet, efterfrågan samt priser på insatsmedel.

Det färska indexet visar att framtidstron är stark främst bland lantbrukare som satsar på trädgårdsodling. Där råder stor optimism inför sommaren. Trenden att äta mer säsongsodlat och svenskproducerat håller i sig. Konsumenterna vill också fortsatt ha det fint omkring sig hemma, vilket gynnar prydnadsväxtodlingen.

Växtodlarna, som producerar spannmål, är mindre optimistiska. Det beror på den ökande prisbilden på insatsvaror. Den oron delas också av trädgårdsodlarna och framför allt av de företagare som sysslar med maskinentreprenad, vilka givetvis drabbas negativt av ökande bränslepriser just nu.

- Det som händer på råvarumarknaden är väldigt viktigt för vårt lantbruk. Frågan är om prisuppgången på insatsvaror är tillfälligt eller något som vi måste vänja oss vid. Det finns en hel del som pekar på vatt det är en effekt av en globalt växande medelklass. Ökad köpkraft efterfrågar mer och bättre livsmedel vilket riskerar att driva upp priserna, säger Anna Karin Hatt.

De svenska avräkningspriserna inom animalieproduktion är goda under årets inledning. Mjölkpriserna i Sverige ligger på en historiskt hög nivå. Mjölkproduktionen fortsätter att öka och har gjort så i mer än ett år. Priset på nötkött och lammkött steg kraftigt under första kvartalet, till historiskt höga nivåer, medan priset på griskött ligger kvar på en stabil hög nivå. Det är den starka efterfrågan på svenska mjölk- och köttprodukter i dagligvaruhandeln tillsammans med märkningen ”Från Sverige” som leder till högre priser.

Därför stärks animalieindex under andra kvartalet, men stannar ändå på 97, vilket är en bra bit under index för samma period förra året. Grisföretagarna ser positivt på konjunkturen, övriga inriktningar är mer negativa. Det är även här de internationella priserna på spannmål och i synnerhet soja som oroar och i sin tur driver upp de svenska foderpriserna.

För skogsproducenterna råder fortsatt optimism. Index för skogsbruk fortsätter att öka under andra kvartalet och ligger nu på starka 117. Uppgången under andra kvartalet beror främst på en alltmer positiv syn på prisutvecklingen. Timmerpriserna har stärkts successivt sedan andra kvartalet 2020. Även massavedspriserna har ökat som en följd av den stärkta efterfrågan från massaindustrins kunder. Industrins lagernivåer, av såväl timmer som massaved, var i slutet av 2020 cirka 10 procent lägre än föregående år. Timmerlagren har ökat sedan dess, medan lagren av massaved minskat ytterligare under 2021. Det tvingar industrin till höjda priser och pristillägg på massaved. En analys från Skogsstyrelsen utförd av konsultföretaget AFRY visar att skogsindustrin redan i dag använder tillgången på svensk skogsråvara fullt ut och att möjligheterna att öka uttaget är små.

Undersökningen, bland 1 000 svenska lantbruksföretagare, genomfördes under veckorna 14-16 i år.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Chockhöjda kontrollavgifter drabbar livsmedelsbranschen12.5.2021 07:44:00 CEST | Pressmeddelande

Livsmedelsverket föreslår kraftigt ökade avgifter för livsmedelskontroller från 2022. Det handlar över tre år om mer än 50-procentiga höjningar som gäller kontroller i samband med slakt men även en rad andra anläggningar från mejerier till småskalig livsmedelstillverkning. – Det är orimligt att belasta branschen med dessa kostnadsökningar. De motverkar hela livsmedelsstrategin som kräver att konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen blir bättre – inte sämre. Regeringen har gett alla livsmedelsmyndigheter tydliga skrivningar om att skapa goda förutsättningar för företagande. Det som nu föreslås är det motsatta och gör mig väldigt besviken säger Åsa Odell, ordförande för LRF Kött.

Hampa från svenska åkrar är årets produkt20.4.2021 16:27:23 CEST | Pressmeddelande

Företaget Ekolution presenterade en isoleringsskiva av hampafibrer som kan ersätta glasull och stenull i all byggnation, på årets "Pitch & Match goes Bio", LRF:s svar på Draknästet, Hampan, som odlas på svenska åkrar, förädlas till isolering med hög värmelagringskapacitet samtidigt som de är brandbeständiga, ljudisolerande, röt- och mögelresistenta. Biprodukterna återgår till kretsloppet. – Vi ser vinster rakt igenom. Hampan är energieffektiv och kan vi bidra till att kapa energiåtgången i samhället är mycket vunnet. Vårt material är dessutom koldioxidnegativt eftersom vi binder in mer CO2 än vad som avges vid framställning av produkten. En riktig kolsänka, säger Remi Loren på Ekolution. – Det är ni som får oss att se möjligheterna att kunna fasa ut material och lösningar som är skadliga. Här har vi en lokalproducerad, biobaserad produkt som är på väg att hitta en marknad, säger LRF:s vd Anna-Karin Hatt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum