Universitetssjukhuset Örebro

Lunginflammation ökar risken för kronisk njursjukdom

Dela

”I vår forskning såg vi att det är en kraftigt ökad risk för kronisk njursjukdom efter en lunginflammation”, säger Per-Ola Sundin, överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro. Forskningsresultatet visar att den ökade risken gäller särskilt under de första fem åren.

Fotograf: Elin Abelson
Fotograf: Elin Abelson

– Risken avtog sedan med åren men var fortfarande påvisbar efter 15 år, säger Per-Ola Sundin, överläkare på geriatriska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Forskare studerade patienter utan tidigare njursjukdom som vårdades på sjukhus med lunginflammation. För de patienter som inte fick njurkomplikationer diagnostiserade akut eller under första året efter lunginflammationen studerades den långsiktiga risken för kronisk njursjukdom.

– Vi vet att akuta komplikationer från njurarna förekommer vid svåra infektioner och vid infektioner med vissa smittämnen, men kunskap om långsiktiga risker för kronisk njursjukdom saknas till stor del, förklarar Per-Ola Sundin.

Antalet drabbade ökar

Kronisk njursjukdom med nedsättning av njurarnas funktion ökar i samhället. För de drabbade är konsekvenserna bland annat en ökad dödlighet, risk att utveckla svår njursvikt med behov av dialysbehandling eller njurtransplantation samt en kraftigt ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Kronisk njursjukdom fortskrider ofta sakta under många år och ger symtom först när svår njurfunktionsnedsättning utvecklats.

– Idag letar vi aktivt efter njursjukdom endast hos personer som kontrolleras i sjukvården för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller diabetes där vi vet att det finns en kraftigt ökad risk att drabbas. Sannolikt finns det fler grupper som skulle ha nytta av screening för njursjukdom och tidig behandling för de drabbade. Resultatet av vår forskning kan bidra till att sådana grupper kan identifieras utifrån ökad kunskap om de mekanismer som leder fram till kronisk njursjukdom, avslutar Per-Ola Sundin.

Denna forskningsstudie är gjord på över 200 000 svenska män födda på 1950-talet som genomgick en obligatorisk hälsokontroll vid mönstring till värnplikten på 1970-talet. Männen har sedan följts genom livet till och med 2009 via data från svenska nationella register inklusive patientregistret.

Vid ytterligare frågor kontakta 
Per-Ola Sundin
Överläkare
Geriatriska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: perola.sundin@regionorebrolan.se
Telefon: 072 – 14 36 875

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf: Elin Abelson
Fotograf: Elin Abelson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Forskare får 3,5 miljoner från Forte, söker svar på hur vuxna påverkas då någon närstående drabbas av kronisk sjukdom4.6.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

En stor andel av den vuxna befolkningen har ett barn eller en förälder med kronisk sjukdom. Det innebär att vuxna i allt större utsträckning måste hantera den närståendes sjukdom samtidigt som de befinner sig mitt i arbetslivet. Det hela försvåras ytterligare av minskade resurser inom vår sociala välfärd. ”Vad får det för konsekvenser på hälsa och arbetsliv hos de vuxna? Det vill vi i forskargruppen undersöka”, säger Ayako Hiyoshi, epidemiolog inom Region Örebro län.

Pressinbjudan: Örebro universitetssjukhus inviger sprutbytesmottagning24.5.2019 11:23:00 CESTPressmeddelande

Nu öppnar sprutbytesmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro. Media är välkomna att närvara vid invigningen på måndag den 27 maj klockan 11.00. Sprutbytesmottagningen vänder sig till personer i hela länet som har ett intravenöst bruk av droger och erbjuder dem utbyte av injektionsverktyg. Mottagningen har tre huvudsakliga syften: Att förebygga ytterligare smittspridning av blodburna infektioner, framför allt hepatit C och HIV. Att skapa en kontaktyta mot hälso- och sjukvården för personer med injektionsmissbruk. Erbjuda kontakt med beroendecentrum med sikte på ett narkotikafritt liv. På mottagningen finns sjuksköterskor från infektionskliniken och beroendecentrum. Läkare, kurator och barnmorska finns också inom verksamheten för sprutbytet. Media är välkomna att närvara vid invigningen av sprutbytesmottagningen på måndag. Datum: Måndag den 27 maj. Tid: Klockan 11.00. Plats: Bottenvåningen i A-huset på USÖ. Medverkande: Karin Sundin (S), regionråd och ordförande i hälso- sjukvårdsnäm

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum