Majblommans Riksförbund

Majblomman delar ut guldbiljetter till aktiviteter för barn

Dela

Majblomman har fått nog av ojämlikheten bland barn i Sverige! Under 2020 uppmärksammar vi alla barns rätt till en meningsfull fritid. Med hänvisning till barnkonventionen delar vi ut ett litet antal biljetter till skräddarsydda events, där barn får testa allt från musik- och videoproduktion till E-sport och skate.

2020 lyfter Majblomman barnkonventionens artikel 31 och frågan om barns rätt till en meningsfull fritid.
2020 lyfter Majblomman barnkonventionens artikel 31 och frågan om barns rätt till en meningsfull fritid.

För de flesta barn betyder sportlovet roliga aktiviteter, spännande upplevelser och sköna resor. Men inte för alla. Stora skillnader i barns tillgång till fritidsaktiviteter är en allvarlig konsekvens av den ekonomiska klyftan mellan barn.

Varje år delar Majblomman ut miljontals kronor i ekonomiskt stöd för att ge barn i Sverige den meningsfulla fritid de har rätt till. Med stöd av barnkonventionen delar vi 2020 även ut ett litet antal biljetter till skräddarsydda events, där barn får testa olika aktiviteter, från musik- och videoproduktion till E-sport och skate.

I dagens Sverige finns en klyfta mellan barn som har fullt upp med aktiviteter och barn som aldrig får chansen att ägna sig åt kultur, sport eller något annat som känns meningsfullt. Så ska det inte vara. Alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Det slås fast i artikel 31 i barnkonventionen som sedan årsskiftet är svensk lag. Men att göra något meningsfullt på fritiden kostar.

Under 2020 lyfter vi frågan ytterligare och undersöker vad som händer när barn får uppleva barnkonventionens rättigheter i praktiken.

Barn i hela landet kan ansöka om guldbiljetter för att få en plats i Majblommans aktivitetsprogram 2020. Den som lyckas få en biljett blir bjuden på en eftertraktad aktivitet samt resa, boende och fickpengar. Aktiviteterna kommer att äga rum på olika platser i landet, är helt kostnadsfria för deltagare och arrangeras och leds av experter och förebilder inom varje område.

Urban Creatives Camp

Årets första aktivitet genomför Majblomman i Stockholm tillsammans med det kreativa kollektivet TVSlaktish under påsklovet. Deltagarna kommer arbeta med musikproduktion, rap/sång, DJ-teknik och rörlig bildproduktion för att skapa innehåll till en film.

-          Vi är ärade och väldigt peppade att få chansen att sätta ihop ett camp tillsammans med Majblomman. TV Slaktish arbetar för att unga ska ta stegen mot drömmen, vad den än är. Vi hoppas att deltagarna får med sig inspiration och motivation att fortsätta med sitt skapande långt efter campet, säger Samira Omar på TVSlaktish.

Andra aktiviteter under året blir E-sportevent, ett skate-camp och flera överraskningar. Detaljer släpps regelbundet under 2020 i Majblommans app och på majblomman.se.

Hur får man tag i en guldbiljett?

Alla barn kan ansöka om en guldbiljett i Majblommans app, via majblomman.se eller med ett brev till Majblomman. Antalet platser är begränsat och aktiviteterna riktar sig mot olika åldrar men alla som söker har chansen att medverka. Mer info finns i Majblommans app och på majblomman.se

Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve:

-          Det kan verka orättvist att inte alla barn som ansöker till Majblommans aktivitetsprogram får en guldbiljett, men i Majblommans värld får alla barn åtminstone samma chans till en meningsfull fritid. Så ser det inte ut i Sverige idag. Barn i Sverige lever i skilda världar. Långt ifrån alla barn har tillgång till en fritid som ger dem sammanhang och mening vilket får allvarliga konsekvenser för det enskilda barnet och för samhället i stort.

 

Majblommans satsning på barns rätt till en meningsfull fritid inleds med Urban Creatives Camp den 6-8 april 2020.
För mer information; välkommen att kontakta projektledare Oliwer Karlsson på
oliwer.karlsson@majblomman.se eller 070 776 90 72.
Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve nås på
tove.lindahl.greve@majblomman.se eller 0702 068738.

Bilder

2020 lyfter Majblomman barnkonventionens artikel 31 och frågan om barns rätt till en meningsfull fritid.
2020 lyfter Majblomman barnkonventionens artikel 31 och frågan om barns rätt till en meningsfull fritid.
Ladda ned bild

Om

Majblommans Riksförbund
Majblommans Riksförbund
Kungsgatan 28
411 19 Göteborg

031-606890http://www.majblomman.se

Barns ojämlikhet på fritiden - fakta

Enligt SCB och Rädda Barnen lever 186.000 barn i Sverige i ekonomisk utsatthet. OECD och UNICEF konstaterar att klyftan mellan barn i Sverige har ökat under 2000-talet. Det märks bland annat på fritiden. Varje år delar Majblomman ut miljontals kronor i ekonomiskt stöd till barns fritidsaktiviteter, något som är möjligt tack vare att barn säljer majblommor. Den ojämlika tillgången till en meningsfull fritid får konsekvenser för det enskilda barnet och samhället i stort. Forskning och fakta från Göteborgs universitet, Centrum för barnkulturforskning och Kulturskolerådet pekar på att det är barn till välutbildade föräldrar med stabila inkomster som oftast deltar i kulturskoleverksamhet, vilket till del kan förklaras av kostnader. Centrum för Idrottsforskning CIF ser en koppling mellan familjens socioekonomiska status och om barnet ägnar sig åt föreningsidrott. UNICEF beskriver detta som socialt utanförskap och att inte få tillgång till kulturell rekreation. Sammanfattningsvis exkluderas vissa barn från meningsfulla fritidsaktiviteter vilket kan utgöra ett brott mot barnkonventionens artikel 31 som ger alla barn samma rätt till lek, vila och fritid.