SBAB Bank

Mäklarbarometern andra kvartalet: Fler villor ut på marknaden

Dela

8 av 10 fastighetsmäklare i Stockholm bedömer att utbudet av antalet villor till salu kommer att öka. Bedömningen delas av fastighetsmäklare i både Malmö och Göteborg. Samtidigt väntas priserna fortsätta uppåt under andra kvartalet 2021, framför allt på villamarknaden i Malmö.

Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB
Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det andra kvartalet 2021 som bedöms.

Prognos för utbud och efterfrågan andra kvartalet 2021:

UTBUD och EFTERFRÅGAN på bostadsrätter

 

Ökat utbud

Oför. utbud

Minskat utbud

 

Ökad efterfrågan

Oför. efterfrågan

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

62

35

3

 

44

50

6

Stor-Göteborg

58

41

1

 

39

55

6

Stor-Malmö

48

37

15

 

42

56

3

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

UTBUD och EFTERFRÅGAN på radhus och villor

 

Ökat utbud

Oför. utbud

Minskat utbud

 

Ökad efterfrågan

Oför. efterfrågan

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

79

20

1

 

45

46

9

Stor-Göteborg

70

22

8

 

52

44

3

Stor-Malmö

75

24

1

 

77

23

0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent. 

- Vi närmar oss den period på året då aktiviteten på villamarknaden normalt sett ökar.
Mellan april och juni blir vanligtvis fler bostäder till salu, framför allt småhus. Marknaden har präglats av stark efterfrågan på större bostäder och ett relativt litet utbud. Därför är det välkommet att fler bostäder kommer ut på marknaden. Man kan anta att en del säljer nu för att de inspirerats av eventuella tidigare rekordförsäljningar i grannskapet. Men mycket hänger också ihop med säsong. Många vill både sälja och köpa ett hus när det går att se och visa utemiljön utan snö, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen andra kvartalet 2021

 

Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm Bostadsrätt

6

34

49

10

1

Stockholm Småhus

19

33

40

7

1

Göteborg Bostadsrätt

0

31

61

8

0

Göteborg Småhus

3

60

29

9

0

Malmö Bostadsrätt

1

59

39

0

0

Malmö Småhus

32

55

13

0

0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent. 

Mäklarna spår överlag att priserna på småhus ökar mer än på bostadsrätter under det andra kvartalet och speciellt stark utveckling bedöms för småhus i Malmö.

- Utbudet bedöms öka och priserna stiga, framför allt på småhus. Under pandemin har vi sett en förändrad inställning till bostaden, där allt fler värdesätter större yta och hemmakontor. Detta kan vara en möjlig förklaring till nuläget på marknaden, med mycket stark efterfrågan och kraftigt stigande priser på större bostäder. Det ska bli intressant att se om detta är en förändring som kommer att bestå även efter pandemin, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 22 mars till 7 april 2021.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB
Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB
Ladda ned bild

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/


SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 286 000 och 379 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 december 2020). Antal medarbetare (FTE) är 760. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Var förberedd på hektisk fritidshusmarknad7.5.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Säsongen för den traditionella fritidshusmarknaden är i full gång och kännetecknas hittills av stigande priser samt rekordsnabb omsättning. Under det senaste året har det genomsnittliga fritidshuset blivit 13 procent dyrare. Det tar idag i genomsnitt 14 dagar innan ett fritidshus säljs i Sverige. I fjol tog det 20 dagar. Den hektiska marknaden kan leda till stress framför allt bland köpare, men det finns en del knep att ta till.

Bostadspriserna vänder ner nästa år till följd av stigande boräntor22.4.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

BNP växer i år med 3,3 procent samtidigt som bostadspriserna fortsätter mot nya höjder. De väntas ha stigit med 11 procent i genomsnitt när året är slut – priserna på villor mer än på bostadsrätter. 2022 fortsätter BNP att öka ungefär lika mycket medan bostadspriserna väntas falla svagt. Under treårsperioden 2022–2024 väntas bostadspriserna falla tillbaka med sammanlagt 6 procent till följd av stigande boräntor. Det kan jämföras med den beräknade uppgången på strax över 20 procent under tvåårsperioden 2020 och 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum