IT&Telekomföretagen

Målmedvetet arbete ger bättre jämställdhet än snittet i IT- och telekombranschen

Dela

Statistiken för 2017 visar på en i stort sett oförändrad snedfördelning av andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen i Sverige, såväl på medarbetar- som chefs- och VD-nivå. Men det finns undantag: de företag som deltagit i IT&Telekomföretagens ledarskaps- och förändringsprogram Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt.

Detta bekräftas också av det sammantagna resultatet av Womentor-företagens JÄMIX som för första gången ingår i programmet: de 16 Womentor-företagen har en medianpoäng på 135 poäng, vilket kan jämföras med 116 poäng som var medianen för samtliga medverkande (drygt 200 svenska företag och organisationer) i JÄMIX 2016.

- Det vi ser att företag framför allt efterfrågar är verktyg för att arbeta strukturerat med målstyrning och uppföljning av jämställdhet och inkludering, och det är också detta som är den främsta framgångsfaktorn för de som lyckas genomdriva förändring. Att Womentor-företagen är bättre på jämställdhet än branschsnittet, och i många fall än arbetslivet i stort, bekräftar att målinriktat arbete lönar sig också på det här området vilket fler företag borde kunna ta efter, säger Sofia Yngwe kommunikationschef på IT&Telekomföretagen.

Womentor har drivits sedan 2006, som ett förändringsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män. Syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor. Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition, enligt tesen att fler kvinnor på chefspositioner har en positiv inverkan på andelen kvinnor totalt i företaget.

Många företag efterfrågar också verktyg för att kunna jämföra sig med andra i branschen och med näringslivet i stort, och för att möta det behovet ingår Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX i Womentor från 2018.

JÄMIX beskriver jämställdheten i organisationen grundat på 9 nyckeltal. Nyckeltalsinstitutets analys av Womentor-företagen visar på ett antal styrkor, men också på fortsatta utmaningar att arbeta vidare med.

Exempel på styrkor:

  • Tillsvidareanställning och heltidstjänst uppvisar ingen skillnad mellan kvinnor och män.
  • Skillnad i antal uttagna föräldradagar är lägre än i svenskt arbetsliv.
  • Flertalet företag når höga poäng på sitt jämställdhetsarbete.
  • Skillnad i lång sjukfrånvaro lägre än i svenskt arbetsliv.

Exempel på fortsatta utmaningar:

  • Endast 6 av 16 ledningsgrupper är jämställda (40 – 60).
  • Lönestrukturen är inte jämställd. Män har generellt högre löner än kvinnor vilket inte kan förklaras av chefsstrukturen.
  • Kvinnor slutar i högre omfattning än män på ett sätt som vi inte ser i andra branscher.

Fakta: andel kvinnor och män i IT- och telekombranschen
Ta del av detaljerad statistik som baseras på uppgifter från företag inom IT&Telekomföretagen med fler än 10 anställda här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

IT&Telekomföretagen
IT&Telekomföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.itot.se/

Womentor är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Läs mer på womentor.se

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itot.se

Följ IT&Telekomföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen värvar från Unionen17.9.2018 07:55Pressmeddelande

IT&Telekomföretagen inom Almega har anställt Johan Forsberg som presschef. Johan Forsberg kommer närmast från fackförbundet Unionen där han arbetat bland annat som PR-manager, t f presschef och pressekreterare. Han har tidigare arbetat som pressansvarig på TV4 och har mångårig erfarenhet som journalist från några av Sveriges största mediehus som SVT och Aftonbladet. - IT&Telekomföretagen verkar i en otroligt spännande kontext. Framtidens arbetsliv är redan här och frågor kring digitalisering, automatisering och kompetensutveckling är högaktuella. Det ger mig i rollen som presschef möjlighet att öka synligheten och stärka medlemsnyttan och organisationens viktiga bransch- och avtalsarbete, säger Johan Forsberg. - Jag är övertygade att Johan med sin breda erfarenhet och journalistiska förankring kommer bidra till att IT&Telekomföretagen kan spela sin roll både som lots och motor för digitaliseringen av Sverige, säger David Mothander, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen. Och tillägger a

Almedalen: Livslångt lärande för digitaliseringen av Sverige26.6.2018 08:24Pressinbjudan

Digital kompetensförsörjning är en central utmaning för Sverige om vi ska bli bäst i världen på digitalisering. Digitaliseringsrådet efterfrågar en vision för de högre lärosätena och IT&Telekomföretagen befarar ett underskott på 70 000 digitala specialister år 2022. Det måste börja hända saker nu. Men vem tar ansvar och vad gör regeringen? Välkommen till IT&Telekomföretagens seminarium i Almedalen!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum