Träbyggnadskansliet

Malmös färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor presenteras i Almedalen

Dela

I Malmö har aktörer från hela byggkedjan gått samman och skapat Sveriges första lokala färdplan för en klimatneutral bygg och anläggningssektor – LFM30. Färdplanen presenteras och diskuteras vid ett seminarium på Aktuell Hållbarhets scen i Almedalen den 2 juli.

LFM30 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan som påskyndar bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativtagare och samordningsansvariga är Sveriges Träbyggnadskansli, Sustainable Innovation, Midroc Properties, Byggnadsfirman Otto Magnusson, Wihlborgs Fastigheter och Malmö stad. Färdplanen innehåller strategiska fokusområden som täcker hela byggprocessen, från planering och produktion till förvaltning och restprodukthantering. Det övergripande målet är att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral år 2030.
– Byggsektorn står för 20 procent av landets koldioxidutsläpp. Så kan det inte fortsätta. LFM30 är ett utmärkt initiativ som samspelar med Malmö stads klimatarbete och målsättningar, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

De aktörer som ansluter sig till LFM30 delar uppfattningen att Malmö ska bli en förebild inom klimatneutralt byggande. Genom deklarationen förbinder man sig att vidta konkreta åtgärder för minskade utsläpp och redovisa resultaten. I skrivande stund har cirka 65 aktörer anslutit sig till färdplanen och fler tillkommer löpande. Det handlar om allt från byggherrar, arkitekter, fastighetsägare och entreprenörer till materialleverantörer, tekniska konsulter och forskningsinstitut.
– Jag är glad och imponerad av det stora gensvaret! Det finns ett starkt driv för hållbart byggande i Malmö. Tillsammans kan visa vägen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor på lokal nivå, säger Christer Larsson.

Mer information:

Hemsida för LFM30

Seminarium om LFM30 i Almedalen, tisdag 2 juli kl 10.00-10.45
Sveriges första lokala färdplan för klimatneutralt byggande – redan 2030?

Träbyggnadskansliets Almedalsprogram

Kontakt:

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
070-934 22 98
christer.larsson@malmo.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Träbyggnadskansliet
Träbyggnadskansliet
Storgatan 19 (vån 3)
114 51 Stockholm

http://trabyggnadskansliet.se

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus har vi på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik.

Vi leder kommunikationsarbetet kring trä­byggnadsutvecklingen och erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-­ och Möbelföretagen (TMF).

Följ Träbyggnadskansliet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Träbyggnadskansliet

Träbyggindustrin överlämnar färdplan till statsministern3.7.2019 15:17:47 CESTPressmeddelande

Idag överlämnades träbyggsektorns färdplan för 2025 till statsminister Stefan Löfven vid ministerns besök på Stora Ensos fabrik för korslimmat trä i Grums. Färdplanen är framtagen av den samlade träbyggsektorn och ska ses som ett erbjudande till regeringen som i två regeringsförklaringar betonat vikten av att öka det industriella byggandet i trä. Det är en beskrivning av en växande industri som förnyar byggprocessen och som radikalt minskar klimatavtrycket från byggsektorn.

Träbyggindustrin överlämnar färdplan till statsministern3.7.2019 14:51:53 CESTPressmeddelande

Idag överlämnades träbyggsektorns färdplan för 2025 till statsminister Stefan Löfven vid ministerns besök på Stora Ensos fabrik för korslimmat trä i Grums. Färdplanen är framtagen av den samlade träbyggsektorn och ska ses som ett erbjudande till regeringen som i två regeringsförklaringar betonat vikten av att öka det industriella byggandet i trä. Det är en beskrivning av en växande industri som förnyar byggprocessen och som radikalt minskar klimatavtrycket från byggsektorn.

Spännande proposition ger trä unik position2.3.2018 00:00:00 CETPressmeddelande

Åter igen banar politiken väg för ett hållbart byggande där klimat, bostadsförsörjning och samhällsplanering kopplas samman med tvärpolitiska helhetsperspektiv. Denna gång handlade politiken om Gestaltad livsmiljö, men propositionen som stod i fokus inrymde betydligt mer än bara form, design och arkitektur. För trä-Sverige gav innehållet i det omfattande förslaget en tydlig signal: regeringen ser stor potential i trä och industriellt träbyggande, men det slutar inte där. Trä och träbyggande ses som centralt för en hållbar samhällsutveckling, för att nå högt uppsatta mål för klimatet och möta flera samhällsutmaningar. Enligt regeringen är träbyggnadsindustrin är en självklarhet och en nödvändighet; här för satt stanna, växa, skapa tillväxt och bygga hållbara livsmiljöer. En proposition som talar för trä Det var förra torsdagen (22/2) som de tre statsråden kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson p

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum