Akavia

Många chefer hårt pressade av krisen

Dela

Många chefer har fått en hög arbetsbelastning och upplever att stressen i arbetet har ökat till följd av covid-19. Samtidigt upplever många att balansen mellan arbete och fritid har förbättrats. Det visar nya siffror från Akavia.

– Chefens roll är särskilt viktig i kristider och vi ser att cheferna drar ett tungt lass. Arbetsgivare måste både säkerställa att chefer har de verktyg som krävs för att hantera den svåra situation många organisationer befinner sig i, säger Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

En ny undersökning från Akavia visar att cheferna är en av de grupper som påverkats mest negativt av pandemin. Många ställs inför svåra beslut. Nära en tredjedel av Akavias chefsmedlemmar i privat sektor har tvingats permittera, varsla eller säga upp medarbetare.

Drygt hälften upplever att arbetsbelastningen har ökat som en följd av covid-19. Motsvarande siffra för medlemmarna som helhet är en av tre. Hälften av cheferna upplever också att stressen i arbetet har ökat.

Samtidigt upplever tre av tio chefer att balansen mellan arbete och fritid har förbättrats. En förklaring kan ligga i att nära av nio av tio arbetar hemifrån. Samtidigt som det ställer stora krav på chefsrollen innebär det att restiden försvinner och att det kan vara lättare att få ihop dagspusslet.

– Krisen är inte över och arbetsgivarna måste ta ansvar för att chefsrollen är hållbar. Att många chefer tycker att balansen mellan arbete och fritid har förbättrats är en intressant utgångpunkt för diskussion om både det flexibla arbetslivet och framtidens ledarskap, säger Lee Wermelin.

Undersökningen gjordes genom ett urval och gick ut till 9757 medlemmar. Urvalet stratifierades utifrån ålder, sektor och profession för att säkerställa att alla dessa grupper skulle få statistisk säkerställda resultat. 2785 personer besvarade enkäten vilken ger en svarsfrekvens på 29%. 321 chefer ingår i undersökning. Akavia har 130 000 medlemmar, ungefär var femte yrkesverksam medlem i Akavia har någon typ av chefsbefattning.

Kontakter

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Med 130 000 medlemmar är vi näst största förbund inom Saco. Vi arbetar för att akademiker ska få full utväxling på sin utbildning.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum